Normal

– Innstrammingene av overvåkingsloven er viktige skritt

Justisminister Anders Anundsens (Frp) forslag til ny overvåkingslov strammes litt inn av Høyre, Frp og KrF på Stortinget. Advokat John Christian Elden er positiv.

Overvåkningskamera

Lovforslaget strammes blant annet inn slik at det klart kommer fram at kameraovervåking og romavlytting er to separate metoder.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

De tre partiene utgjør et flertall i justiskomiteen, som tirsdag strammet inn på regjeringens lovforslag om bruk av nye overvåkingsmetoder.

I innstillingen fra komiteen heves blant annet terskelen for å hacke datamaskiner og grave fram informasjon. Denne metoden skal ikke kunne brukes for å avdekke mindre alvorlig narkotikakriminalitet.

Regjeringen må dessuten gå gjennom reglene for å håndtere overskuddsinformasjon, med tanke på både bruk, oppbevaring og sletting, forutsetter stortingspolitikerne. Årsaken er at de nye metodene etter all sannsynlighet vil øke mengden av overskuddsinformasjon, heter det i innstillingen.

Lovforslaget strammes også inn slik at det klart kommer fram at kameraovervåking og romavlytting er to separate metoder.

Møtt med kritikk

John Christian Elden

POSITIV: – Innstrammingene viser at man kan bli hørt, sier advokat John Christian Elden.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Det er viktige skritt og viser at man kan bli hørt på Stortinget, skriver forsvarsadvokat John Cristian Elden i en SMS til NRK.

Flere punkter i lovforslaget er blitt møtt med til dels kraftig kritikk fra blant annet advokathold. Elden er blant dem som har vært kritiske.

– Det virker som om man i iveren etter å spionere mest mulig på befolkningen, har mistet av syne det overordnede mål om at samfunnets totale overvåking skal være så lav som mulig, sa Elden til Aftenposten i forrige uke.

På spørsmål fra NRK om endringene i lovforslaget er nok, svarer han at det kommer an på hvordan etterkontrollen vil bli.

Personvernet

Anders B. Werp

FORSVARER LOVFORSLAGET: – Dette er nødvendige tiltak for å bekjempe alvorlig kriminalitet, sier justispolitisk talsperson Anders B. Werp i Høyre.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Justispolitisk talsperson Anders B. Werp i Høyre er saksordfører. Han sier at personvernet er blitt ytterligere styrket gjennom Stortingets behandling.

– Det gjør vi blant annet ved å stramme inn på bruken av dataavlesning, og en ny gjennomgang av regelverket for behandling av overskuddsinformasjon. I tillegg styrker vi innsyn og kontroll av politiets metodebruk ved å tilføre Kommunikasjonskontrollutvalget ressurser og kompetanse, uttaler han.

Werp forsvarer lovforslaget:

– Høyre mener dette er nødvendige tiltak for å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet, særlig i lys av dagens trusselbilde. Det skal også fungere som et forsvarsverk mot de kreftene som kjemper mot demokratiet, sier han i en pressemelding fra partiet.

Lovforslaget skal behandles i Stortinget 8. juni, og med enigheten mellom Høyre, Frp og KrF vil hovedlinjene i proposisjonen bli vedtatt.

– Vi legger med dette til rette for at politiet i større grad kan utføre sin viktigste jobb, nemlig å beskytte borgerne mot den mest alvorlige kriminaliteten i samfunnet, uttaler Werp

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger