– Ingen smittefare på Ullevål sykehus

ULLEVÅL SYKEHUS (NRK): Etter at sykehusansatte i USA og Spania har blitt smittet av ebola på jobb, forsikrer Ullevål sykehus om at noe lignende ikke vil skje i Norge.

Ullevål sykehus

VIDEO: Den norske ebolapasienten er på bedringens vei, opplyser Oslo universitetssykehus.

Mandag ettermiddag orienterte Oslo universitetssykehus om helsetilstanden til den norske ebolapasienten.

– Den norske kvinnen er stabil og viser tegn til bedring. Personalet er preget av pågangsmot og optimisme. Det vi har øvd på, fungerer i praksis, sier Dag Kvale, professor og avdelingsleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling OUS.

7. oktober kom en norsk helsearbeider fra Leger uten grenser hjem til Norge, etter å ha blitt smittet av ebola i Sierra Leone. Siden ankomsten har kvinnen vært innlagt ved høysmitteavdelingen på Ullevål sykehus.

Kvale opplyste om at sykehuset fått tilgang til utprøvende behandling fra flere utenlandske medisinske kilder for å behandle den norske kvinnen.

– Vi har fått tilbud om eksperimentell behandling. Det er vanskelig å si noe om effekten av disse behandlingene. Derfor ønsker vi ikke å gå ut med informasjon om dette i dag, sier Kvale.

Liten fare for smittespredning

Det har vært mye fokus på rutiner ved norske sykehus, etter nyhetene om at en amerikansk sykepleier i Texas ble smittet av sykdommen, mest sannsynlig på grunn av en rutinesvikt.

Spanske helsemyndigheter har også fått kritikk for at beredskapsrutinene ikke har vært gode nok, etter at en spansk sykepleier også ble smittet på jobb.

Kvale ved Ullevål sykehus fortalte derfor i detalj om deres rutiner for å forhindre at det dødelige viruset slipper ut av sykehuset.

– Dersom våre ansatte våkner med symptomer, har de systemer for rask avklaring. De ansatte har kontaktpersoner som er tilgjengelig døgnet rundt. Vi har et solid system for dette, sier Kvale.

Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Line Vold, understreker at det er lite sannsynlig med smittespredning i Norge.

– Vi skjønner at folk er bekymret når de hører om at helsepersonell har blitt smittet av ebola i USA. Tilfellene i USA og Spania er ikke på grunn av manglende rutiner, men på grunn av menneskelig svikt, sier Vold.

– Uhell kan skje selv om man har gode rutiner. Derfor har Folkehelseinstituttet har gitt sykehusene beskjed om å følge luftsmittevern, selv om ebola ikke smitter gjennom luft, sier Vold.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Pressekonferanse om ebola

I ettermiddag møtte helsedirektør Bjørn Guldvog (t.h.), Dag Kvale, professor og avdelingsleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling, viseadministrerende direktør Cathrine M. Lofthus og Line Vold fra Folkehelseinstituttet pressen for å for å orientere om sine rutiner for å forhindre at det dødelige viruset slipper ut av sykehuset.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Har full kontroll

I en pressemelding forsikrer sykehuset om at de har «full kontroll på høysmitteisolatet.»

«Pasienten som er innlagt ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, OUS, er isolert i høysmitteisolat og ansatte som jobber der er ekstremt godt beskyttet. (...)»

«Ved høysmitteisolatet er det full kontroll på alt som forlater rommet der pasientbehandling pågår, og dette omfatter også luft og avløp. Alt av smittebærende avfall transporteres på sikker måte og destrueres i et hermetisk lukket miljø», skriver sykehuset.

Kun spesialister slipper inn

Høysmitteavdelingen ved Ullevål universitetssykehus er spesialbygget for å kunne ta imot pasienter som er smittet av de farligste virusene. Det er plass til å behandle ti personer samtidig på avdelingen.

Det er kun ansatte som er trent og godkjent for bruk av høysmitteutstyr som slipper inn i smitteområdene. Sykehuset opplyser også at det er strenge rutiner ved bruk av utstyret.

«Det personlige beskyttelsesutstyret som brukes ved Oslo universitetssykehus er testet etter internasjonale standarder og har den høyeste beskyttelsesgraden mot smitte i henhold til disse standardene,» opplyser sykehuset.

Beskyttelsesutstyret blir derfor desinfisert på utsiden før det tas av og avkledning gjøres med bistand av spesialtrent personell etter strenge rutiner.

Utveksler erfaringer med USA

Oslo universitetssykehus bekrefter at de har vært i kontakt med utenlandske fagmiljøer for å utveksle erfaring i å behandle ebolapasienter.

– Rundt alvorlig akutt syke pasienter pleier man å ha tverrfaglig samarbeid mellom ulike spesialiteter, og dette er tilfelle også her, heter det i uttalelsen.

Fagmiljøet i OUS er i løpende i kontakt med sykehuset i Texas og andre utenlandske fagmiljøer for å utveksle erfaringer knyttet til behandling av ebolaviruspasienter.

Ebolasmittet kvinne Ullevål

Personellet var kledd i heldekkende smittervernsutstyr da de fraktet kvinnen fra flyplassen til sykehuset i forrige uke.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Vil rekruttere frivillige

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig med Line Vold om at «det viktigste er å stoppe epidemien i Vest-Afrika.»

– Vi jobber med å rekruttere personell til arbeid i Vest-Afrika. Vi har kun kommunisert dette behovet gjennom media, men det er allerede mange som har meldt seg frivillig, forteller Guldvog.

– Over 160 personer har meldt seg med ønske om å reise. Det pågår en dialog via de regionale helseforetakene, så det er nok enda flere som ønsker å foreta seg noe for å stoppe denne epidemien, sier helsedirektøren.

SISTE NYTT

Siste meldinger