KrF nekter å svare på om kommunene bør få si nei til reservasjonsretten

KrF sier det ikke blir noen omkamp om legers reservasjonsrett mot å henvise til abort. De vil imidlertid ikke svare på om kommunene bør få bestemme selv i spørsmålet.

Hans Olav Syversen (Krf)

Nestleder Hans Olav Syversen i KrF mener man trenger nasjonale kriterier for reservasjonsretten for fastleger. Han vil ikke si noe om kommuners selvbestemmelsesrett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Etter min vurdering er avtalen mellom oss og regjeringen klar på dette punktet. Den åpner ikke for noe lokalt selvstyre om reservasjonsretten.

Gerimund Lykke, gruppeleder for KrFs bystyregruppe i Trondheim, sier det flere sentrale KrF-politikere mener: at Høyre- og Frp-regjeringen bryter avtalen dersom de tillater den enkelte kommune å selv bestemme om de vil tillate leger å reservere seg mot å henvise til abort.

I avtalen heter det nemlig:

«Partene er enige om: det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.»

Nekter å svare på kommuners selvbestemmelse

Første nestleder i KrF, Hans Olav Syversen, holder fast på at dette fortsatt er gjeldende avtale.

– Det er ikke snakk om noen omkamp, sier Syversen.

Han sier han er trygg på at man kommer frem til et lovforslag som ivaretar legenes reservasjonsrett når det skal vedtas i Stortinget.

– I Norge er det 430 kommuner. I de kommunene der det er én fastlege forstår jeg at kommunene må kunne gi en klar vurdering. I Oslo er det mange hundre leger, og man kan gå rett til sykehuset uten henvisning. Da er situasjonen en helt annen, sier Syversen.

Betyr det at store kommuner ikke får bestemme selv?

– Jeg sier vi må sørge for at vi kan ivareta de ulike hensynene som...

– Men hva betyr det?

– Det betyr at der det er én fastlege så forstår jeg at kommunen kan ha klare synspunkter på om fastlegen kan reservere seg eller ikke.

– Betyr det at KrF krever at kommunen ikke kan bestemme dette i for eksempel Oslo, Bergen og Trondheim?

– Jeg tror vi trenger noen nasjonale kriterier slik at avtalen ikke blir illusorisk. La oss ikke gjøre dette vanskelig. Jeg tror vi skal finne en kombinasjon hvor de fastlegene som har jobb i dag og som ønsker å reservere seg skal få anledning til det, samtidig som vi også skal sørge for at pasientens rettigheter blir overholdt, sier Syversen.

– Kommer til å bli en tøff debatt

Politisk kommentator Berit Aalborg i avisen Vårt Land sier debatten om reservasjonsretten langt fra er over.

– Det er nok ingen omkamp, men en videreføring av den pågående debatten om dette. Den kommer til å bli grunnleggende og tøff, sier Aalborg.

Hun sier kommunenes rett til selvbestemmelse kommer til å bli en debatt mellom de fire partiene som står bak den sittende regjeringen; Høyre, Frp, Venstre og KrF.

I dette klippet Fra «Debatten» på NRK i 2012 sier nåværende statssekretær Julie Brotkorb (H) fra Statsministerens kontor at fastleger som nekter å henvise kvinner til abort må slutte i jobben.

– Det interessante er at KrF velger å angripe Ap fremfor Høyre i denne saken, for det er liten forskjell på de to partiene. Det er nok både fordi Ap har vært tøffere i retorikken, men også fordi KrF forsøker å binde Høyre til masten gjennom regjeringsavtalen. Da er de ikke tjent med kritikk selv om det er klare motstemmer i Høyre lokalt, sier Aalborg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger