– Ingen garanti for at vi avslører en løgner

– Å dømme en uskyldig til straff, er noe av det verste vi kan gjøre, sier tingrettsdommer Ina Strømstad. Hun mener voldtektssaker er spesielt utfordrende.

Ina Strømstad

ALVORLIG FORBRYTELSE: Å inngi en falsk anmeldelse på voldtekt er en alvorlig forbrytelse, sier tingrettsdommer Ina Strømstad. Hun har lang erfaring med straffesaker og har vært dommer i flere voldtektssaker.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

Søndag forteller NRK historien om «Karen» som sier at hun leverte en falsk voldtektsanmeldelse mot mannen sin. Til tross for at hun forsøkte å trekke anmeldelsen, gikk saken hele veien til retten fordi politiet ikke trodde på henne. Ektemannen ble frikjent.

Det finnes ingen nasjonale tall for hvor mange voldtektsanmeldelser som avdekkes som falske. I mange av sakene er det få beviser og det er få vitner. Ofte blir det «ord mot ord» i retten.

Tingrettsdommer Ina Strømstad sier domstolene de siste årene har hatt gradvis økt fokus på troverdighetsvurderinger i straffesaker, men at det likevel ikke finnes noen garanti for at tingretten avslører løgn.

– Det er viktig å understreke er at falsk anmeldelse er en veldig alvorlig forbrytelse. Det er et ansvar som den som inngir en falsk anmeldelse må bære konsekvensene av, sier Ina Strømstad til NRK.

– Risikerer uriktig dom

Dersom fornærmede eller tiltalte i en voldtektssak snakker usant, er det ikke sikkert tingrettdommeren klarer å avdekke løgnen.

– Det kan bety at en av dem dømmes uriktig. Det er noe av det verste vi kan gjøre: At samfunnet dømmer en uskyldig til straff. Det er vanskelig å tenke seg at en domstol kan gjøre noe verre, sier Strømstad.

– Derfor er vi avhengige av at folk forklarer seg riktig. Samtidig som vi må være dyktige nok til å avsløre løgnen. Det kan selvsagt ikke gis noen garanti for at vi alltid klarer det.

– Noe av det kommer av at vi har fått mer kunnskap om hvordan man vurderer troverdighet og hvilke feilkilder som finnes når vitner som forklarer seg. Mulige feilkilder er for eksempel falske minner, vitnet «husker» en hendelse eller deler av en hendelse, som han faktisk ikke var vitne til.

Vanskelige saker

– Vi skal være nær 100 prosent sikre på at tiltalte er skyldig for å kunne domfelle. Det er altså ikke nok at vi mener det er veldig sannsynlig at han er skyldig. Det betyr at vi ikke skal foreta en sammenligning av tiltales forklaring og fornærmedes forklaring og vurdere hvilke av forklaringene som er mest sannsynlig. Selv om fornærmedes forklaring mest sannsynlig er riktig og tiltaltes forklaring mest sannsynlig er gal, er ikke det nok til å dømme ham, sier Strømstad.

Tingrettsdommer Kjetil Gjøen sier voldtektssaker er av de vanskeligste å dømme i.

– Voldtektssaker kan være vanskelig bevismessig, da det ofte kan være påstand mot påstand. Det er som regel ikke vitner til stede når overgrepet skjer, og det gjør bevisførselen vanskeligere enn i andre saker.

Gjøen tror sjansen for å frifinne en skyldig er større en at en uskyldig blir dømt.

– Det vanskeligste er at en av og til kan se frikjennelser som ikke burde skjedd. Hvis det er tvil, skal det frifinnes, sier Gjøen.

SISTE NYTT

Siste meldinger