– Kan ikke være trygge på at det blir et ja-flertall

I kveld bestemmer lærerne om de vil godta den nye avtalen med KS, eller om de vil gjenoppta storstreiken.

Demonstrasjon Trondheim

1. september ble partene i lærerkonflikten enige om en ny avtale, og det ble satt et foreløpig punktum for den drøyt to måneder lange lærerstreiken. Men streiken er ikke formelt over før et flertall av medlemmene har godtatt avtalen. Her er det lærere i Trondheim som demonstrerer under sommerens lærerstreik.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

– Etter det som skjedde sist, kan vi aldri være sikre, sier Åse Løvdal, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Vest-Agder.

Utdanningsforbundets medlemmer har siden torsdag i forrige uke kunnet stemme over arbeidstidsavtalen som KS og lærerorganisasjonene ble enige om for en drøy uke siden.

Klokken 20 i kveld går fristen for å avgi stemme ut. Et flertall av dem som stemmer, må godta avtalen for at den skal tre i kraft. Sier flertallet nei, kan det bli en ny storstreik.

Resultatet av avstemningen offentliggjøres onsdag.

Ved forrige uravstemning, i juni, sa et klart flertall av lærerne som stemte, nei til den foreslåtte avtalen med KS. Hele 73 prosent avviste den gang avtalen Utdanningsforbundet da hadde forhandlet frem med KS, og utfallet ble lærerstreik.

– Spent stemning og delte meninger

Nå foreligger et nytt forslag til avtale, men fylkesledere i Utdanningsforbundet, som organiserer flest lærere, våger ikke å føle seg trygge på at det blir et flertall for avtalen denne gangen heller.

– Det er en spent stemning, og vi vet at det er delte meninger. Vi holder alle muligheter åpne, sier Tone Stangnes Gjerstad, fylkesleder i Hedmark.

– Jeg tror nok at det blir en del som sier nei, og så er det en del som er usikre på hvor god den nye avtalen faktisk er, men som likevel stemmer ja fordi man tenker at det var så langt vi kom denne gangen, sier hun.

Kjernen i den drøyt to måneder lange streiken var spørsmålet om mer bunden arbeidstid på skolen for lærerne. I den nye avtalen det nå er blitt stemt over, gis lærerne en form for vetorett. (Se faktaboksen.)

Gjerstad sier mange er skeptiske til og usikre på hvordan denne vetoretten skal være i praksis.

– Enkelte mener også at avtalen burde ha vært bedre, og at status quo ikke er godt nok, sier hun.

«Har lyst til å stemme nei»

I den åpne Facebook-gruppen Arbeidstidsforhandlingene, som nå har over 31.000 medlemmer, gir flere lærere uttrykk for at de har tvilt seg frem til hva de skulle stemme.

Et ja vil sende ut helt feil signal. For der er ikke et «ja», men et «denne kampen er ikke over». Et nei gnager på samvittighet og frykt for å miste forståelse og støtte, men er mer i tråd med hva vi/jeg faktisk vil godta.

Lærer om uravstemningen

Har lyst til å stemme nei, men forstår argumentene for ja. Redd for at hele læreropprøret og -brølet faller i grus hvis vi takker og bukker for en bare litt verre avtale.

Lærer om uravstemningen

Stemmer NEI! Har ingen tiltro til at ting blir bedre ved neste korsvei om vi gir etter nå.

Lærer om uravstemningen

Jeg stemte ja. Vi har fått markert oss, og jeg tror at vi ikke får samme "tilbud" fra KS neste lønnsoppgjør. Politikerne har nok våknet.

Lærer om uravstemningen

– Får veldig ulike signaler

NRK har snakket med flere av Utdanningsforbundets fylkesledere.

De sier at de opplever stemningen blant og tilbakemeldingene fra lærerne som forholdsvis god, men at de mottar ulike signaler.

Lisbet Strickert

Fylkesleder Lisbet Strickert i Sør-Trøndelag sier de har fått ulike tilbakemeldinger fra medlemmene angående avtalen mellom lærerforbundene og KS.

Foto: Ella Berit Mathisen / NRK

– Det er vanskelig å si at vi er overbevist om at det går én vei, for vi får veldig ulike signaler, sier fylkesleder Lisbet Strickert i Sør-Trøndelag.

– Helt trygg kan man ikke være, men jeg tror det er større sjanse for at det blir et ja nå med tanke på at vi har fått gjennom det som var stridens kjerne, sier hun.

Fylkesleder i Hordaland, John G. Torsvik, tror det blir et ja-flertall for avtalen, men tør ikke å være sikker.

– Trygg skal man ikke være etter det som skjedde sist, men jeg tror likevel at det blir et ja denne gangen. Medlemmene ser at vi har beveget KS så langt det var mulig i denne omgang, sier Torsvik.

Han har likevel forståelse for tvilen.

– Da vi gikk inn i disse forhandlingene, hadde vi et håp om forbedringer. Så endte vi opp med å slå tilbake det vi mente var forverringer fra KS. Så jeg forstår frustrasjonen, sier Torsvik.

I Troms føler heller ikke fylkesleder Thomas Nordgård seg sikker på hva som blir resultatet av uravstemningen.

– Man skal heldigvis aldri være trygg på utfallet i slike demokratiske prosesser, men vår jobb er å informere, og så er det opp til medlemmene å stemme. Jeg tror det blir et ja-flertall, men jeg er langt fra sikker, for hos mange er det en grunnleggende mistillit til KS som har bygget seg opp, sier Nordgård.

– Vi møtte medlemmer og tillitsvalgte i går. Mange skulle gjerne hatt mer, men det er en ganske behersket stemning knyttet til det. Man kan kanskje si at det oppleves greit å vinne et slag, men at kampen om skolen fortsetter, sier han.

Skal evalueres

Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet vil ikke kommentere om hun frykter konsekvensene ved et eventuelt nytt nei.

– Jeg har bare én oppfordring til medlemmer nå: Les grundig gjennom dokumentene som er sendt ut og bruk muligheten til å avgi stemme, sier Lied til NRK.

– Jeg håper selvsagt på et ja og har anbefalt det forslaget som ligger der. Men nå er det opp til medlemmene å avgjøre om de skal si ja til avtalen eller gjenoppta streiken.

Når det settes et endelig punktum for oppgjøret i denne omgang, enten det blir i kveld eller etter en ny runde, skal hele prosessen evalueres.

Forhandlingsleder i KS Per Kristian Sundnes og leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied

Leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied har møtt forhandlingsleder Per Kristian Sundnes til forhandlinger og diskusjoner flere ganger på sensommeren. 1. september ble de enige om en løsning.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger