Hopp til innhold

– Ikke plass til alvorlig psykisk syke på sikkerhetsavdelingene

Det er ikke plass på psykiatriske sykehus til alvorlig psykisk syke pasienter, sier psykiatere. Plassene fylles opp av pasienter som er dømt for vold.

Dikemark sykehus

16 av de farligste psykiatriske pasientene i Norge bor på Dikemark sykehus i Asker.

Foto: Marit Gjellan / NRK

På Dikemark psykiatriske sykehus i Asker bor 16 av de farligste psykiatriske pasientene i Norge. Andelen som har er dømt for drap, trusler eller vold har økt sterkt både her og ved de 20 andre sikkerhetsavdelingene rundt om i landet.

Stine Kilden.

Stine Kilden er koordineringsansvarlig for psykiatridømte i Norge.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Dermed blir det færre plasser til andre psykisk syke, sier koordineringsansvarlig for psykiatridømte, Stine Kilden.

Pasienter med dom

– Flere lokale sikkerhetsplasser fylles opp av pasienter med dom. Da kan man spørre seg om disse står i veien for andre pasienter som kunne trengt en sånn plass, sier hun.

Når en person er dømt til tvungen psykiatrisk helsevern, er sykehusene pliktig til å stille sengeplass til rådighet. I dag har 142 personer slike dommer her i landet.

Psykiateren Randi Rosenqvist henviser stadig pasienter til psykiatriske sykehus, men de blir ikke innlagt, forteller hun.

– Vanskelige og utagerende

Randi Rosenqvist

Psykiateren Randi Rosenqvist mener mange alvorlig psykisk syke ikke får plass på sikkerhetsavdelingene.

Foto: Line Hødnebø / NRK

– Delvis vil psykiatrien si at de ikke er utilregnelig, delvis vil de si at de ikke har plass og delvis at de er så vanskelige og utagerende, sier Rosenqvist til NRK.

Sikkerhetsavdelingene viser til færre plasser på de store institusjonene, og at hjelpeapparatet har blitt bedre i kommunene.

– Det hjelper ikke de sykeste. Det går ut over pasientene som ikke får oppfølging og deres pårørende, og det går ut over samfunnet når disse pasientene gjør en voldshandling, sier Randi Rosenqvist.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ