Støre: – Hadde avklart dette tidligere om jeg visste det var full forvirring

Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre sier han ville avklart tidligere om det er lov å foreta fosterreduksjon på friske fostre dersom han hadde visst at det var full forvirring i sykehus-Norge om denne praksisen.

Jonas Gahr Støre

Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre sier han «trodde det var en bred oppfatning på sykehusene om at man fulgte de klare retningslinjene som er satt i abortloven.»

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Sykehus i Norge har forskjellig praksis fra sted til sted når det gjelder abort av en eller flere fostre ved tvilling og trilling-graviditeter.

For fire år siden ba derfor en del leger om en avklaring fra Helsedirektoratet. Direktoratet sendte forespørselen videre til departementet som til dags dato ennå ikke har gitt et svar.

Bent Høie utenfor Dagsrevy-studio

Helseminister Bent Høie (H) lover en avklaring om fosterreduksjoner.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det er den rød-grønne regjeringens skyld at dette ikke er avklart tidligere, sier helseminister Bent Høie.

Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre sier han skulle avklart tidligere om fosterreduksjon på friske foster er lov.

– Jeg oppfattet ikke at det var stor forvirring, ettersom det grunnleggende spørsmålet allerede var grundig avklart gjennom abortloven: Nemlig at det er kvinnen som bestemmer om hun ønsker et svangerskapsavbrudd, sier Støre til NRK.

– Hvorfor sendte dere ikke bare et brev tilbake med det svaret som du gir nå?

– Jeg kan se at vi burde ha gitt sykehusene en avklaring tidligere. På det tidspunktet så jeg ikke på dette som en hastesak, og fikk ikke behandlet det ferdig under min ett-års periode som helseminister, sier Støre.

– Hadde jeg blitt gjort oppmerksom på dette, ville jeg ha ansett dette som en hastesak, sier Støre i dag.

Støre sier han «trodde det var en bred oppfatning på sykehusene om at man fulgte de klare retningslinjene som er satt i abortloven.»

– Det er ikke greit at sykehusene har ulik praksis. Dersom dette er tilfellet, understreker det betydning av at helsedirektoratet sender et likelydende signal til sykehusene. Det går jeg ut fra at den nye helseministeren vil ta tak i, sier Støre.

Helseminister Bent Høie vil nå be Helsedirektoratet kalle inn representanter for de ulike fagmiljøene for å finne ut hvordan slike saker best kan løses.

– Unødvendig problem

Professor Aslak Syse

Professor Aslak Syse skjønner ikke hvorfor myndighetene ikke har klart å gi et svar på et «så enkelt spørsmål.»

Foto: Institutt for offentlig rett / UiO

Myndighetene har skapt et unødvendig problem ved å ikke svare, sier professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse.

– Det er ikke så vanskelig å avklare dette spørsmålet, som visse folk tror. Når myndighetene ikke svarer, tolkes det som de ikke svarer fordi de ikke kan svare, sier Syse.

Syse skjønner ikke hvorfor myndighetene ikke har klart å gi et svar, ettersom han mener at loven er klar på hvem som har beslutningsmyndighet ved svangerskapsavbrudd.

– Loven sier helt klart at kvinnen kan bestemme selv fram til uke 12, etter det er det opp til abortnemda som skal legge kvinnens argumenter til grunn, sier Syse.

– Når kvinnen har rett til å fjerne alle tre av tre fostre, så må det være mulig å beholde ett og fjerne to. Å tvinge kvinnen til å fjerne alle tre fostre, vil være stikk i strid med abortlovens formålsbestemmelse om at barn skal få trygge og gode oppvekstvilkår, mener professoren.

Ulik praksis og forvirring

Mangelen på avvklaring rundt temat har gjort at St. Olavs hospital i Trondheim vegrer seg for å utføre forsterrreduksjon når fostrene er friske.

– Vi har ikke utført reduksjon av graviditeter før uke 12 med mindre det foreligger medisinske grunner for å gjøre det. Det er fordi vi ikke har diskutert de etiske og medisinske grunnene ved en slik prosedyre, sier professor og overlege Sturla Eik-Nes.

– I dette feltet trenger man klare rammer. Vi vil ikke operere utenfor det samfunnet synes er greit, sier klinikkleder Terje Rootwelt ved Kvinne- og barneklinikken på Oslo universitetssykehus.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger