Hopp til innhold

Vil tvinge Siv Jensen til å innføre momsfritak på elbil

For sju måneder siden ble det ble vedtatt at momsavgiften for leasing av elbiler skal fjernes. – I verste fall har regjeringen trenert dette med vilje, sier stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja. Han frykter regjeringen har utsatt innføringen med overlegg for å tjene penger.

Abid Raja

– HANDLER OM PENGER: Stortingets vedtak om momsfritak for leasing av elbiler er ikke innført fordi regjeringen ser det nødvendig å sende vedtaket til Esa for vurdering. Men sju måneder er gått og vedtaket er ikke sendt til Esa. Nå er Venstres stortingsrepresentant, Abid Raja, utålmodig. – Jeg tror dette handler om kalkulator, men det er ikke Finansdepartementets kalkulatorer som skal bestemme hva vi ønsker at folk skal gjøre, sier stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja.

Foto: Karoline Kvellestad Isaksen / NRK

I det reviderte statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt at momsavgiften for leasing av elbiler i Norge skulle fjernes 1. januar i år. Sju måneder senere er dette fortsatt ikke innført.

Finansdepartementet bestemte seg nemlig for å sende vedtaket til Esa, EFTAs kontrollorgan, for å påse at dette er lovlig politikk og ikke ulovlig statsstøtte som fører til konkurransevridning.

– Elbiler er essensielle for å nå norske klimamål. Finansdepartementet ønsker å trenere dette vedtaket og undergraver norsk elbilpolitikk, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Hun får støtte fra Venstre, som frykter at Finansdepertementet gjør dette med overlegg for å spare penger. Finansdepertementet har regnet på det, og sparer 47 millioner årlig ved å ikke innføre den vedtatte ordningen.

Brukt 7 måneder på utkast

Allerede er det null moms for salg av elbiler i Norge. Slik har det vært i 13 år. Nå skal regjeringen sende vedtaket om utvidelsen av ordningen til Esa i Brussel. Men da skal også den 13 år gamle ordningen vurderes.

– De foregående regjeringene gjorde ikke dette. Nå har vi som mål å få innført momsfritaket, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NRK.

Hun argumenterer med at konsekvensene dersom man ikke går til Esa er at de ikke godkjenner ordningene Norge har.

Artikkelen fortsetter under bildet

Siv Jensen

FORNØYD: – Jeg er svært fornøyd med at vi har et godt gjennomarbeidet utkast som tar høyde for de ulike EØS-rettslige utfordringene ved dette, sier finansminister Siv Jensen.

Foto: Karoline Kvellestad Isaksen / NRK

– Risikoen vi hadde løpt er at Esa på eget initiativ hadde funnet ut at dette var ulovlig. Vi hadde også løpt en risiko for at en utvidelse av ordningen ville føre til oppmerksomhet rundt den eksisterende ordningen. Jeg er veldig komfortabel med at vi gjør et ordentlig juridisk løp på dette, sier hun.

Høyres stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder, Nikolai Astrup, forstår regjeringens avgjørelse. Han regner med at regjeringen hadde gode grunner til å sende ordningen til vurdering hos Esa.

–Regjeringen ser et behov for å stadfeste regelverket. Det har jeg respekt for. Når den vurderingen er gjort har jeg stor tro på at momsfritak på leasing av elbiler vil bli innført, sier han.

Saksbehandling i Esa kan ta lang tid. I verste fall flere år. Jensen tror derimot at Esa vil jobbe raskt med saken.

– Sannsynligheten for at det vil ta lang tid for Esa er svært liten. Det er større sannsynlighet for at Esa vil hurtigbehandle saken når den er godt forberedt fra norske myndigheters sider.

Sju måneder etter at ordningen ble vedtatt i Stortinget er kun et utkast av brevet til Esa ferdig.

– Dette er en krevende sak. Vi har en intensjon om å følge opp vedtaket som er fattet. Jeg er svært fornøyd med at vi har et godt gjennomarbeidet utkast som tar høyde for de ulike EØS-rettslige utfordringene ved dette, sier Jensen.

Kunne dere ikke innført ordningen og så sende vedtaket til Esa?

– Det er slik at det er en fordel for brukerne av elbiler at vi har en ordning som står seg over tid. Vi ønsker ikke å bidra til en usikkerhet for elbilbrukerne, sier hun.

Sammen med Frp og Høyre ønsker hun lettelser i ulike bilavgiftsspørsmål, sier hun. Derfor håper hun at ordningen kan innføres.

Venstres Abid Raja mener i motsetning til Siv Jensen at dette er en svært enkel sak, og mener i likhet med Norsk elbilforening at det er unødvendig å sende vedtaket til Esa.

Sparer 47 mill årlig på utsettelsen

Leasing av biler utgjør omtrent 40 prosent av personbilmarkedet i dag. Dersom man inkluderer varebiler utgjør det nesten 50 prosent. Det er imidlertid kun 1 prosent av bilene på norske veier som er elbiler.

Men nordmenn er nødt til å bytte til elbiler dersom vi skal nå klimaforliket.

Venstre har vært forkjempere for elbilrettighetene i lang tid. Nå er Abid Raja utålmodig.

– I beste fall er dette slett arbeid. I verste fall har regjeringen trenert dette med viten og vilje. I begge tilfeller må vedtaket nå innføres. Dersom regjeringen ikke gjør det med eget initiativ vil vi fremme et forslag om et vedtak til dette slik at Stortinget ber regjeringen gjøre det ved første anledning, forteller han.

At ordningen blir sendt til Esa er unødvendig, mener Raja.

– Vi har allerede momsfritak for salg av elbiler. Det har ikke vært noe tema for Esa til nå. Det kan være en annen sak om regjeringen ønsker å fremkalle en sak fra Esa.

Ifølge Raja er dette snakk om penger. Finansdepartementet har nemlig regnet ut hvor mye det koster å ikke innføre den vedtatte ordningen.

– Jeg tror dette handler om kalkulator, men det er ikke Finansdepartementets kalkulatorer som skal bestemme hva vi ønsker at folk skal gjøre. Politikerne ønsker at folk skal kjøpe og leie nullutslippsbiler. Derfor setter vi inn store penger for å få dette til, sier Abid Raja.

Siv Jensen ser på dokumentasjonen av pengene spart ved ikke å innføre vedtaket som kun en av sine mange arbeidsoppgaver som finansminister.

– Jeg er pliktig i å opplyse om alle sider ved en sak, sier hun.

Nikola Astrup mener at det er ingen grunn til å tro at regjeringen sender vedtaket til Esa for å spare penger.

– Denne saken er ikke sendt til ESA for å spare penger, men for å avklare et viktig prinsipielt spørsmål. Jeg føler meg trygg på at regjeringen kommer til å gjennomføre stortingsvedtaket som forutsatt så snart denne evalueringen i ESA er gjennomført, sier han.

– Helt unødvendig

Christina Bu mener norsk elbilpolitikk er den beste i verden, og mener at innføringen av momsfritak for leasing av elbiler er nødvendig for å fortsette å være et foregangsland i global klimapolitikk.

– Elbiler er helt essensielle for å nå norske klimamål. Vi må fase inn elbiler.

Målet for 2020 er at et gjennomsnittsutslipp fra alle nye biler skal være på 85 gram. Det klarer vi kun med et salg på 20–30 prosent elbiler i 2020, mener Bu, og mener at det da er nødvendig å fjerne momsen for leasing av elbiler.

– Mer enn 1 prosent av bilparken er elbiler. Dette er en kjempeinspirator for resten av verden. Vi må fortsette å være det for å vise at det går an å få en transportsektor uten utslipp, mener hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

Norsk elbilforening

– UNDERGRAVER NORSK ELBILPOLITIKK: Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, mener regjeringen forsøker å undergrave norsk elbilpolitikk når de sender vedtaket til Esa.

Foto: Karoline Kvellestad Isaksen / NRK

Bu mener det er helt unødvendig at Finansdepertementet har bestemt å sende vedtaket til vurdering av Esa.

– Dette er en unødvendig notifikasjon til Esa. Finansdepertementet ønsker å bremse opp prosessen med innfasing av elbiler og undergraver norsk elbilpolitikk, sier hun.

Ettersom salg av elbiler har vært momsfritt i 13 år er det ingen grunn til å skulle be Esa om å vurdere ordningen og den utvidede ordningen som omfatter leasing. Var det ulovlig ville Esa ha sagt ifra for lengst, mener hun.

– Esa har ikke sittet stille i 13 år uten å foreta noe. Esa hadde grepet inn mye tidligere dersom de mente dette var konkurransevridende. I Norge produserer vi ikke elbiler engang. Det er ikke konkurransevridende politikk, sier Christina Bu.

– Ville spart 1 million årlig

Miljøvernleder i Asker kommune, Bjørn Nordby, ville kunne spare mange penger på å slippe å betale moms på elbiler, og det ville dermed kunne fremskynde overgangsprosessen til elbiler i for eksempel hjemmetjenesten. Der bruker de så å si bare leasing av biler.

Artikkelen fortsetter under bildet

Miljøvernlederen i Asker kommune

Miljøvernlederen i Asker kommune, Bjørn Nordby, kjører selv elbil, men vil at alle kommunale biler også skal være elektriske. Her står han ved hjemmetjenesten i kommunen, som bruker omtrent bare leasing av biler, men overgangsprosessen til elbiler blir utsatt nå som den vedtatte ordningen om momsfritak for leasing av elbiler er utsatt.

Foto: Karoline Kvellestad Isaksen / NRK

– Når vi leaser biler utgjør momsen omtrent 1000 kroner månedlig per bil. Snakker vi om 100 biler blir det omtrent en million kroner i året som vi kunne brukt på andre ting, sier Nordby.

Bjørn Nordby anslår at kommunen ville spare 1 million kroner i året på å slippe å betale moms på elbiler. Dersom vedtaket faktisk ble innført slik som planlagt ville dermed overgangsprosessen til elbiler i for eksempel hjemmetjenesten kunne bli framskyndet. Der bruker de så å si bare leasing av biler.

Selv kjører han elbil, men kommunen er i en prosess der det skal kjøres flere elbiler. Denne prosessen bremses opp nå som det er vanskelig å vite når momsfritaket faktisk innføres.

– Nå er vi usikre på hva som skjer. Dette er et av flere viktige tiltak som må til for å få til en innfasing av nullutslippsbiler i kommunen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger