Mener islamisten Hussain har overført store penger til utlandet

Politiet mener talsmannen Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah har sendt store pengesummer ut av landet. De ønsker ham varetektsfengslet i fire nye uker.

Ubaydullah Hussain

Politiet mener at Ubaydullah Hussain har overført flere millioner kroner til utlandet. De mener dette er mistenkelig sett opp mot hans inntekt.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Fengslingsmøtet i Oslo tingrett for islamisten som er siktet for trusler mot blant annet journalister og grovt heleri ble gjennomført ved at påtalemyndigheten la ned påstand om fire nye uker i varetekt for Ubaydullah Hussain.

– Det er samlet grunnlag av truslene og den siste økonomidelen av siktelsen som gjør at vi ønsker varetektsfengsling. Bevisforspillelsesfaren er da særlig knyttet til økonomi, og etterforskningen der, sier politiadvokat Kathrine Kristoff til NRK etter fengslingsmøtet.

Denne uka utvidet hun siktelsen mot talsmannen i Profetens Ummah til også å gjelde økonomi. Politiet siktet Hussain for grovt heleri fordi han ikke kan svare for hvor han har skaffet store pengersummer.

Politiet mener det er skjellig grunn til mistanke for heleri av inntil 5 millioner kroner, og nå kommer det fram at store penger er blitt sendt ut av Norge.

– Det dreier seg om overføring av penger til utlandet, og politiet vil finne ut om dette er lovlige overføringer. Det er et misforhold mellom hans inntekt og disse pengene, sier Kristoff til NRK.

Den siktede har selv forklart seg om pengene både til politiet i avhør, og fredag for retten. Politiet mener han ikke kan forklare hvor pengene kommer fra på en troverdig måte.

Det er ikke Hussains forsvarer enig i.

– Han kan bli løslatt

Arild Holden

Ubaydullah Hussains forsvarer Arild Holden mener klienten kan bli løslatt i dag.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Klienten har gjort rede for disse pengene i retten, og jeg kan ikke se at det er noe galt i disse overføringene, sier Arild Holden etter rettsmøtet fredag.

Forsvareren påpeker dog at saken gikk for lukkede dører, og kan derfor ikke fortelle i detalj hvor disse pengene kommer fra.

– Forstår dere at det stilles spørsmålstegn ved flere millioner kroner som ikke kan forklares for offentligheten?

– Det har jeg ikke noen problemer med å se, men jeg kan ikke kommentere ytterligere, svarer Holden.

Under forrige fengslingsmøte ba påtalemyndigheten om fire uker i varetekt, men retten var ikke enig i fare for gjentakelse og innvilget bare to uker i varetekt.

Advokaten som representerte Hussain i retten fredag tror ikke politiet har noen sterkere sak denne gangen.

– Jeg ser en reell mulighet for løslatelse, sier Holden.

– Jeg er ikke imponert over det som ble lagt frem. Jeg mener begjæringen om varetektsfengsling er dårlig begrunnet, legger Holden til.

Når det gjelder det politiet mener er trusler, kommenterer Holden det slik:

– Han kommer til å være mer varsom med ytringer når han kommer ut.

Gikk for lukkede dører

Fengslingsmøtet fredag gikk for lukkede dører.

Dermed måtte både presse og tilhørere gå på gangen i det retten skulle settes.

Til stede var i tillegg til presse både to unge menn som er bekjente av siktede Ubaydullah Hussain og forsker Lars Gule som har ekstremisme som et av sine forskningsfelt.

Det var påtalemyndigheten som hadde bedt om lukkede dører med begrunnelse i bevisforspillelsesfare, spesielt knyttet til den nye delen av siktelsen om økonomi og grovt heleri.

– Det er av hensyn til etterforskningen og den utvidede siktelsen der vi etterforsker økonomien hans at vi ber om lukkede dører. Det er naturlig utfra bevisforspillelsesfaren å hindre at opplysninger nå kommer ut i allmenheten, sa politiadvokat Kathrine Kristoff til NRK før retten ble satt.

Det fikk hun gehør for av tingrettsdommer Oddmund Svarteberg.

Før retten gikk inn for lukkede dører fikk også Hussain med sin forsvarer i retten mulighet til å uttale seg om spørsmålet, men advokat Arild Holden som representerer siktede i retten hadde ingen motforestillinger om at retten gikk for lukkede dører i dag.

Ubaydullah Hussain

Ubaydullah Hussain har frontet gruppen Profetens Ummah i demonstrasjoner med budskap som at Norge ikke kan utelukke angrep på norsk jord fra jihadister. Her fra en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo i september.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Utvidet siktelse knyttet til økonomi

Før fengslingsmøtet fredag der påtalemyndigheten ba om fire nye uker i varetekt ble siktelsen mot talsmannen i Profetens Ummah utvidet.

Talsmann Ubaydullah Hussain har i høst gjort seg bemerket som leder for gruppen Profetens Ummah. I demonstrasjoner og i media har han frontet gruppens til dels ekstremistiske budskap.

I dialog med journalister framførte han så noe som politiet tolker som direkte trusler, og ble i slutten av oktober siktet og pågrepet med bakgrunn i truslene.

Siktelsen ble deretter utvidet til å gjelde trusler mot Det mosaiske trossamfunn.

Krimjournalisten Nina Johnsrud i Dagsavisen har valgt å stå fram som en av de to journalistene som er blitt truet. Hun har hatt et klart budskap om at journalister og redaksjoner ikke må la seg true til taushet, heller ikke fra islamistiske grupperinger.

Politiadvokat Kathrine Kristoff i Oslo tingrett

Politiadvokat Kathrine Kristoff i Oslo tingrett fredag.

Foto: Svein Olsson / NRK

Denne uka ble siktelsen utvidet til også å gjelde trusler mot et vitne i rettssaken mot Mulla Krekar og grovt heleri.

Etter det NRK kjenner til sliter Hussain med å gjøre rede for hvor han har store pengersummer fra. Siktelsen skal gjelde et beløp på inntil 5 millioner kroner.

– Det er forhold han har forklart seg om i avhør. Det berører hans økonomi, og et nytt trusselforhold av nyere karakter, sa politiadvokat Kristoff i Oslo politidistrikt til NRK.

Hussains forsvarer John Christian Elden sa da utvidelsen av siktelsen ble kjent at klienten fortsatt benekter å ha brutt noen lover.

– Den siktede nekter skyld etter begge forhold, sa Elden.

Om Hussain blir varetektsfengslet videre, blir offentliggjort av retten senere i ettermiddag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger