NRK Meny
Normal

– Høy vikarbruk kan være en fare for pasientsikkerheten

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått meldinger om vikarer på sykehus som ikke har fått tilgang til viktige datasystemer, eller som mangler nøkkel til medisinrommet.

Øystein Flesland, leder for Meldeordningen i Kunnskapssenteret

– STORE KONSEKVENSER: Øystein Flesland ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten understreker viktigheten av at vikarer kan alle de lokale rutinene. – Det kan være snakk om små ting, men som kan få store konsekvenser.

Foto: Katrine Nybø / NRK

Kunnskapssenteret har slått fast at vikarbruk i spesialisthelsetjenesten gir økt risiko for at noe kan gå galt.

– Vi får meldinger om hendelser der vikarer har vært involvert, og det har skjedd ting som antakelig ikke ville ha skjedd med faste ansatte, sier Øystein Flesland, leder for Meldeordningen ved Kunnskapssenteret.

– Det kan være at vikaren ikke har fått tilgang til systemer, eller ikke har fått nøkkel til medisinrommet, men det er også et problem at vikarer ikke har fått opplæring i de lokale rutinene. Det kan være snakk om små ting, men som kan få store konsekvenser.

Forsker Ellen Tveter Deilkås

ADVARER: Ellen Tveter Deilkås, forsker på pasientsikkerhet, peker på at vikarer ofte ikke kjenner rutinene på sykehuset godt nok.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Tall fra Helseforetakenes innkjøpsservice viser at norske sykehus i treårsperioden 2012-2014 brukte nær 2,3 milliarder kroner på å leie inn helsepersonell.

Forsker: – Helt klart en risiko

– Det er helt klart en viktig risiko knyttet til at man baserer driften så mye på vikarer. Det er for eksempel ikke alltid sånn at man har kapasitet til å lære opp vikarene skikkelig ved ansettelse, sier Ellen Tveter Deilkås, forsker på pasientsikkerhet.

På hvilken måte kan høy vikarbruk øke risikoen for en uønsket hendelse?

– Ved at personalet som skal jobbe sammen rundt pasienten, ikke kjenner hverandre, ikke vet i hvilken grad man tør å si fra om bekymringer man måtte ha, ikke kjenner systemet for å varsle en annen avdeling eller et akutt-team hvis pasienten blir dårligere, sier Deilkås.

Varsler

Helsepersonell har plikt til å melde inn uventede dødsfall.

De skal varsle politiet, Helsetilsynet og internt i sykehusenes egne avvikssystem. Sistnevnte varsel går også til Kunnskapssenteret.

I læringsnotatet senteret har utarbeidet, heter det at i løpet av Meldeordningens 14 første måneder, kom det inn 61 meldinger om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten knyttet til bruk av vikarer.

«33 prosent av hendelsene har gitt betydelig eller moderat skade på pasient. Hos 39 prosent ble det ikke observert skade, men hendelsen kunne ha gitt et alvorlig utfall. I mange av hendelsene har avdelingens faste personale overtatt vikarens arbeidsoppgaver og dermed forhindret uønsket skade,» heter det.

Deilkås påpeker at mange midlertidig ansatte kan synes det er vanskelig å melde fra når noe har gått galt.

– Når du har en midlertidig stilling vil du kunne risikere å ikke få fornyet kontrakten din hvis du kommer med den type informasjon som mange steder oppfattes som sand i maskineriet, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger