Hopp til innhold

– Holder ikke å skylde på «kvinneyrker»

Skattelistene viser at kvinner har langt lavere inntekt enn menn. Fellesorganisasjonen leder mener det blir for lettvint å skylde på kvinners yrkesvalg.

Mimmi Kvisvik, leder for Fellesorganisasjonen

Mimmi Kvisvik, leder for Fellesorganisasjonen, mener politikerne må på banen for å sikre likere inntekt mellom kjønnene.

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

Kvinners skattbare inntekt ligger på 66,8 prosent av menns. Det viser tall NRK har tatt ut av skattelistene.

Noe av inntektsforskjellen forklares tradisjonelt med at kvinner trekkes mot de såkalte «kvinneyrkene».

– Feil å legge ansvaret på den enkelte kvinne

Det mener forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen blir for enkelt.

– Det største ansvaret hviler på samfunnet. Både når det gjelder generell likestillingspolitikk og tiltak direkte rettet mot lønn, sier Kvisvik og fortsetter:

– Kvinnedominerte yrker betales langt dårligere enn de mannsdominerte. Jeg tror det er feil vei å gå å si at dette handler om kvinners yrkesvalg alene. Det legger et stort ansvar på den enkelte kvinne. Saken er at samfunnet må ta ansvar for å betale velferdsstatens yrker på en bedre måte.

Grafikk som viser inntektsforskjeller mellom kvinner og menn

Grafen viser forskjeller i skattbar inntekt mellom kvinner og menn i skatteåret 2014. Kilde: Skatteetaten.

Foto: Grafikk: Helge Thomas Hellerud / NRK

Hun mener politikerne må ta ansvar.

– Problem at kvinners arbeid anses og verdsettes lavere

Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen (Ap) vil ha konkrete tiltak mot deltid og i forhold til foreldrepermisjon.

Foto: Arbeiderpartiet

Det mener likestillingspolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen (Ap) at hennes eget parti gjør og har gjort.

Hun er på linje med Kvisvik og Fellesforbundet.

– Disse tallene sier at vi aldri kan hvile i kampen for likestilling. At kvinnen tjener mindre enn mannen er et problem rent økonomisk der og da, det er et problem i forhold til fremtidige rettigheter som pensjon, og det er et problem at kvinners arbeid anses og verdsettes lavere enn en manns, sier Trettebergstuen.

Hun sier de to viktigste faktorene som gir lønnsforskjeller er at kvinner sakker akterut når de får barn, og at de jobber mer deltid.

Hun har følgende løsning:

  • Likere fordeling av foreldrepermisjonen og pappakvoten.
  • Med aktive tiltak mot frivillig og ufrivillig deltid.

– Dette prioriterte Ap da vi satt i regjering, og derfor ble likelønnsgapet mindre. Nå har en regjering som har kuttet i pappakvoten og fjernet tiltak mot deltid, og da ser vi at trenden snur.

– Privatisering kan være med å lukke inntektsgapet

Mette Tønder

Mette Tønder (H) mener mer privatisering i helse- og omsorgssektoren kan være med å lukke innktektsgapet mellom kjønnene.

Foto: Høyre

Mette Tønder er kvinnepolitisk talsperson for Høyre. Hun peker nettopp på valg av «kvinneyrker» som én årsak til lønnsforskjellene.

– Derfor har regjeringen satt igang et prosjekt hvor kvinner oppfordres til å velge mer mot teknologi og realfag. Men det er også slik at vi må jobbe for å få flere kvinnelige grundere for eksempel innen helse- og omsorgstjenester, sier Tønder før hun fortsetter.

– Jeg tenker også at flere kvinner kunne tenke seg å starte selskaper som kan levere omsorgstjenester inn mot stat og kommune, men da må venstresiden i politikken være mer villig til å åpne for mer frivillig brukervalg.

Hun sier videre at det allerede finnes et godt regelverk for å motvirke at kvinner sakker akterut når de får barn, men at virkemiddelapperatet bør bli tøffere.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger