Hopp til innhold

– Høie må stanse nedbygging i psykiatrien

– En ny opptrappingsplan i psykisk helsevern må til for å unngå flere uverdige episoder, mener stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Et flertall av norske kommuner har ansvar for pasienter som er så syke at de burde vært på institusjon. Vi er ikke flinke nok til å ta vare på psykisk syke, innrømmer helseminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fikk skarp kritikk av Senterpartiets Kjersti Toppe i Dagsnytt 18 tirsdag.

Hun mener han bagatelliserer situasjonen, etter at NRK i går fortalte at kommunene ikke klarer å håndtere ansvaret for psykisk syke.

Kjersti Toppe

– Pasienter forskjellsbehandles ut ifra diagnose, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

– Jeg har en stor bekymring fordi nedbygging av pengekapasiteten i psykisk helsevern har gått for langt, den har gått for raskt, og vi ser at kommunene ikke har rukket å bygge opp sitt kommunale tilbud før psykisk helsevern har lagt ned senger, sa Toppe.

– Situasjonen akselererer

Bent Høie var tydelig på at situasjonen ikke er god nok.

– Det er et problem at vi i Norge i dag ikke er flinke nok til å hjelpe dem som har de aller største behovene. At det gjelder som har en kombinasjon av psykiske helseutfordringer og rusavhengighet, det er det ingen tvil om, sa Høie.

Han sa at tilbudet til denne pasientgruppen derfor må bygges opp, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

– Derfor har regjeringen foreslått i statsbudsjettet å styrke kommunene på dette området, sa Høie.

Toppe var ikke fornøyd med svaret. Hun mener at situasjonen akselererer med neste års statsbudsjett, der 50 millioner kroner skal tas fra sykehuspostene og i stedet brukes på poliklinisk behandling.

Etterlyser handling

– Det som Høie nå syr sammen i psykiatrien stemmer ikke med det som er behovet der ute, for dem som har problemer og trenger hjelp, sier Toppe, og utdyper at man i det minste burde ta en pause fra den nedbyggingen som har skjedd.

Hun etterlyser derfor handling fra Bent Høie på to områder.

– Han må stoppe omleggingen og nedbyggingen av senger i psykisk helsevern inntil kommunen har fått bygd opp (sitt tilbud), og kommunene må få penger til å gjøre det. Og så må det komme en ny opptrappingsplan i kommunene med øremerkede midler, sier Toppe.

Artikkelen fortsetter under bildet

Psykisk syke må bo i containere i Giske i Møre og Romsdal

Psykisk syke i Giske kommune skal huses i stålcontainere, i mangel på bedre løsninger.

Foto: NRK

Frykter uverdige episoder

Hun frykter flere uverdige episoder dersom situasjonen ikke blir tatt på alvor.

NRK viste i går en reportasje om at Giske kommune, i mangel på gode løsninger, innkvarterer psykisk syke med rusproblemer i stålcontainere. I en spørreundersøkelse fra NRK svarer 8 av 10 kommuner at de har problemer med å håndtere den vanskelige pasientgruppen.

– Jeg mener at det som skjer nå er å forskjellsbehandle pasienter ut ifra diagnose, sier Toppe.

Kommunene fikk større ansvar for helsetjenestene da samhandlingsreformen trådte kraft 1. januar 2012. Statlige oppgaver ble flyttet ut i kommunene, også oppgaver knyttet til pasienter innen rus og psykiatri. Men, de fleste kommunene mener altså at situasjonen er uholdbar.

– Må jobbe sammen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la vekt på at samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten må bli bedre.

– Det finnes også gode eksempler på kommuner som får dette til, men de får det ikke til alene, sa Høie.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ