NRK Meny
Normal

– Helsepersonell skal varsle om vold

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at det ikke hersker noen tvil om at helsepersonell skal melde fra når gravide er utsatt for vold. Men jordmødrene opplever en mer komplisert hverdag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at retningslinjene er klare, men arbeider med å gjøre dem enda tydeligere.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Jordmorforeningen uttalte sist uke til NRK at helsepersonell ikke får varslet om vold mot vordende mødre, dersom kvinnen ikke selv tør å gå videre med saken.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at det må være en alvorlig misforståelse.

– Jeg blir veldig bekymret når dette uttales fra helsepersonell, og det viser at vi har en jobb å gjøre fortsatt når det gjelder å få ut informasjon om gjeldende regelverk og avverge vold, sier til NRK.

Han mener at det står klart og tydelig i nåværende retningslinjer at helsepersonell skal vurdere hvem andre som skal kontaktes når de avdekker vold. De skal samarbeide tverrfaglig og sikre en individuell oppfølging av den utsatte.

I april i fjor ble det innført en ny ordning om at gravide skal spørres om de har vært utsatt for vold.

Opplysningsplikt

– Det er feil når det uttales at helsepersonell skal sitte med denne informasjonen uten å gjøre noe, sier Høie.

Han viser til helsepersonelloven, paragraf 31, om at helsepersonell har opplysningsplikt til politiet når det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person.

– Det er veldig viktig å bekjempe vold i nære relasjoner, og det å være gravid og bli utsatt for vold kan få alvorlige konsekvenser for både kvinnen og barnet, sier Høie.

Nanna Voldner, Jordmorforeningen

Fagsjef i Jordmorforeningen, Nanna Voldner, mener at det i mange saker er vanskelig for jordmødrene å vite hva de skal gjøre for å ivareta gravide kvinner og ufødte barn, som kan være utsatt for vold.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Fagsjef i Jordmorforeningen, Nanna Voldner, kunne ikke være mer enig, men opplever ikke at utfordringen ligger i de sakene der kvinner utvilsomt blir utsatt for grov vold. Da må nemlig taushetsplikten vike, og politiet kontaktes.

– Gråsonene er utfordrende

– Det er i gråsonene, der kvinnen ikke vil at vi skal melde fra, der hun sier «det går over», «det er ikke så farlig», men der vi er i tvil. Hva gjør vi da? spør Voldner.

Hun viser til at mellom tre og fem prosent av gravide blir utsatt for fysisk vold i svangerskapet og at det er store mørketall for psykisk vold. Samtidig finnes det ikke noe godt system for hvordan jordmødrene skal håndtere situasjonen.

– Hvem skal vi varsle, og hvem skal ivareta den varslingen? Vi vet at det kan skade fosteret på lang tid dersom mor er stresset, noe som jo skjer når hun er utsatt for psykisk vold over tid, forklarer Voldner.

Barnevernet tar ikke ansvar for ufødte barn, og politiet kan lite gjøre i saker der bevisbyrden er svak.

Jordmødrene etterlyser derfor bedre kursing, men er positive til at regjeringen foreslår å bygge et tverrfaglig team rundt hver pasient. De håper også på et styrket apparat rundt jordmødrene.

– Dersom de vet hvem de skal kontakte for å få en tverrfaglig vurdering av enkeltsaker, så blir de ikke sittende helt alene med ansvaret, sier Voldner.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger