Hopp til innhold

– Helgesen er satt under administrasjon

Ingen partier på Stortinget vil ha det nye ulveforslaget fra regjeringen. Nå må regjeringen gjøre om forslaget, slik stortingspolitikerne vil. De vil felle ulv også innenfor ulvesonen.

Ulv skoten i Hedmark

VIL SKYTE FLERE: Stortinget vil skyte flere ulv, men loven stoppet myndighetene i vinter. Nå er det ny lov-diskusjon om ulven.

Foto: Geir Magnar Lillehov

Stortinget ber onsdag ettermiddag Miljødepartementet endre rovdyrforskriften for å kunne felle flere ulv.

Miljøminister Vidar Helgesen (H) foreslo 3. mars å endre naturmangfoldsloven med samme formål, men forslaget hans ville ikke Stortinget ha.

Heller ikke regjeringspartiene ville godta regjeringens forslag, etter en vinter der ulvesaken har ridd regjeringen som en mare.

Ber regjeringen endre grunnlaget

Energi- og miljøkomiteen ber miljøminister Vidar Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides, til også å omfatte hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro.

– Statsråden er i realiteten satt under administrasjon av Stortinget. Det er oppsiktsvekkende at ikke engang Helgesens eget parti vil stemme for forslaget hans, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad (Sp) til NTB.

I Stortingets spørretime tidligere i dag fortsatte kritikken mot regjeringen og statsminister Erna Solberg.

– Konfliktnivået om ulven har aldri vært høyere enn i dag, sa Marit Arnstad og la til at det var regjeringens håndtering og bare den som har gitt et økende konfliktnivå i ulveforvaltningen i vinter.

Ulv i Kongeveien i Ås

PÅ SKOLEVEIEN: Det er sett ulv mange steder i sør-Øst-Norge i det siste. Denne gikk på Kongeveien i Ås kommune i Akershus

Foto: Live Matre Isaksen

Arnstad ba statsministeren svare Stortinget på hva hun mener om det vedtaket Stortinget gjorde om ulv i juni i fjor, som gikk ut på å holde ulvebestanden nede.

– For det første har vi jo tatt ut en del ulv, men det var ikke lovgrunnlag for å ha lisensjakt i ulvesonen og et lovgrunnlag trumfer et plenumsvedtak i Stortinget. Dessverre, svarte Erna Solberg.

Juss mot politisk vedtak

Striden har stått om hvor mange ulver som kan felles og mellom juss og Stortinget vilje, uttrykt gjennom ulvevedtaket fra juni i fjor.

I Stortingets spørretime i dag sa Senterpartiets Marit Arnstad at regjeringen har håndtert Stortingets ulvevedtak fra i fjor så dårlig at det førte med seg økt konfliktnivå, økt utrygghet og sinne for dem som berøres.

Også Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti krevde ulvesvar.

Og Venstre ba om kompensasjon til dem som ikke har bedt om å bo midt i områder med mye ulv.

– Opp til Stortinget

Til NRK svarer statsministeren slik på kritikken:

Statsminister Erna Solberg

- RESPEKTERER STORTINGET: Statsminister Erna Solberg sier hun respekterer at Stortinget ønsker en annen løsning enn regjeringen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg forstår at et flertall på Stortinget hadde ønsket loven annerledes, men da bør flertallet gjøre loven annerledes. Det har vært regjeringens forslag, sier statsminister Erna Solberg.

Hun mener likevel det er en utfordring at en ikke kan drive lisensjakt på ulv i ulvesonen, men sier det er opp til Stortinget å gjøre nye endringer og eventuelt endringer i lovens forarbeider, etter at regjeringen har kvittert ut ett nytt lovforslag.

Hvor godt er forslaget deres når ingen av partiene på Stortinget vil ha det slik det foreligger?

– På Stortinget har man ønsket å ha en annen løsning og så får jeg respektere at det er sånn, sier Erna Solberg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger