– Har kynisk kvittet seg med eldre arbeidstakere

I dag innføres den nye arbeidsmiljøloven hvor ansatte kan jobbe til de er 72 år. Det har ført til at mange seniorer har fått sparken de siste ukene, ifølge Negotia.

Arnfinn Korsmo

Leder i Negotia, Arnfinn Korsmo, mener mange arbeidsgivere kynisk har kvittet seg med eldre ansatte før den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft.

Foto: Negotia

– Arbeidsgivers sanne ansikt kommer nå frem når det kommer til aldersdiskriminering.

Det sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia. Han var en av dem som var svært fornøyd med at aldersgrensen i arbeidslivet økte til 72 år, da den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt i mars.

Men rett før den nye loven trådte i kraft, har Negotia blitt kontaktet av flere fortvilte seniorer som de siste ukene har opplevd å miste jobben. Mange med begrunnelse i økonomiske nedgangstider.

– Det ser ut til at en del arbeidsgivere nå kynisk utnytter en forbigående økonomisk trend, som begrunnelse for å kvitte seg med eldre arbeidstakere før den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft.

– Uverdig avgang fra arbeidslivet

Fra omlag to slike henvendelser fra Negotia-medlemmer i året, har det vært omkring 20 eldre ansatte som har tatt kontakt de siste to ukene.

– Det blir mye stress og ubehag. Det er ikke mange mennesker det gjelder, men det er klart det er enkeltskjebner. Dette er arbeidstakere som er vel så produktive og stabile som andre.

I tillegg til økningen i den alminnelige aldersgrensa, er det ikke lenger lov å ha bedriftsinterne aldersgrenser på under 70 år. Fram til i dag har normen vært 67 år.

– Når du må legge på de tre ekstra årene, ser vi at arbeidsgiverne ikke er villige til å ta den kostnaden. Isolert sett er det positivt med høyere aldersgrenser, men vi ser at flere og flere eldre blir presset ut, sier Trine Lise Sundnes, leder av LO-forbundet Handel og Kontor.

– Vi advarte om dette da de nye reglene ble presentert, at eldre ikke får en verdig avgang fra arbeidslivet. Når nedbemanningene kommer, tar de de eldste.

Kjenner seg ikke igjen

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke påpeker at bedrifter har vært i sin fulle rett til å opphøre arbeidsforholdet når den ansatte fyller 70 år, helt frem til de nye reglene trådte i kraft.

– Men vi kjenner ikke til at bedriftsledere har opplevd et rush for å kvitte seg med eldre arbeidstakere, sier Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk.

Hun mener derimot alle henvendelsene kan skyldes at de eldre har blitt mer bevisst lovendringen.

– Det kan godt være at arbeidsgivere ikke avskjediger flere eldre enn tidligere, men at arbeidstakere har blitt mer opptatt av hele problemstillingen. Og når de får et varsel om fratreden før 1.juli tar de kontakt med fagforeningene sin. Men regelverket er helt klart, 70-årsregelen gjaldt frem til 1. juli.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger