Hopp til innhold

– Halvparten av dagens jobber kan bli borte på 20 år

Automatisering og digitalisering vil revolusjonere arbeidslivet innen 2035. Mange av dagens jobber vil forsvinne, viser en svensk undersøkelse.

Sjåfør, kassemedarbeider og rengjøringspersonale

Sjåfør, kassemedarbeider og rengjøringspersonale er blant jobbene som kan forsvinne i løpet av de neste 20 årene.

Foto: Scanpix

Datamaskiner med stor kapasitet, roboter og digitalisering vil snu opp ned på yrkeslivet de neste to tiårene.

Se listen over jobbene som vil bli borte nederst i saken.

Stefan Fôlster

Stefan Fôlster er professor ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Foto: Privat

I en forskningsrapport fra Oxford University går to britiske forskere igjennom 700 klassifiserte yrker på det amerikanske arbeidsmarkedet.

De konstaterer at så mange som 46 prosent av alle jobber kan erstattes av digital og automatisert teknikk i løpet av 20 år.

I Sverige viser utregninger i rapporten «Vartannat jobb automatiseras inom 20 år» at 53 prosent av alle jobber kan forsvinne. Det innebærer at 2,5 millioner jobber forsvinner.

– Det er dramatiske tall, sier mannen bak rapporten, professor Stefan Fölster, til NRK. Han legger samtidig til at utviklingen også vil føre til at det kommer nye jobber innen både nye og gamle bransjer.

– I tillegg til tradisjonelle industrijobber og en del rutinejobber, som for eksempel kassebetjening, så er det mange ansatte i banker og forsikringsselskaper som kan erstattes av IT-systemer, sier Følster.

Vil ikke savne kassebetjening

En av jobbene som kommer til å bli borte er kassabetjening. På Meny-butikken i Ringnes Park i Oslo er det selvbetjente kasser der kundene selv kan skanne inn varene sine uten hjelp.

Hilde Hollbæk-Hanssen er en av dem som bruker de selvbetjente kassene, og hun savner ikke betjeningen og den menneskelige kontakten.

– Det fungerer veldig godt. Jeg synes ikke jeg får noen særlig kontakt de som sitter i kassene uansett, sier hun til NRK.

– Mennesker erstattes ikke når de slutter

Lars Hultman leder den svenske Stiftelsen för strategisk forskning, som har laget rapporten.

Han tror ikke på masseoppsigelser, men at folk blir erstattet av maskiner i stedet for mennesker når de slutter.

– Spørsmålet som arbeidsgivere må besvare er: Kan en maskin gjøre jobben som en person gjør? Jeg tror ikke folk kommer til å bli sagt opp, men jeg tror mange blir erstattet med en maskin i stedet for en person når de slutter, sier Hultman til NRK.

Og for dem som lurer på hvilke yrker som er minst i fare i årene fremover, så er ledere for interesseorganisasjoner, prester og politikere jobber som forskerne er sikre på at vil eksistere også om 20 år.

Yrker som er i fare for å forsvinne innen 2035

Yrke

Sannsynlighet for at yrket blir tatt over av datamaskiner

Fotomodeller

98,0%

Bokførings- og revisjonsassistenter

97,0%

Maskinoperatører i trevareindustri

97,0%

Bibliotekassistenter

97,0%

Kassemedarbeidere

95,3%

Medhjelpere innen jordbruk, skogbruk og fiske

95,0%

Øvrige maskinoperatører og montører

94,8%

Selgere innen detaljhandel

94,4%

Selgere på torg og markeder

94,0%

Øvrig kontorpersonale

94,0%

Renholds- og gjenvinningsarbeidere

93,0%

Kontorsekretærer og data-punchere

92,2%

Montører

91,4%

Maskinførere

90,2%

Maskinoperatører i gummi- og plastindustrien

89,8%

Togførere

89,6%

Administrative assistenter

89,3%

Prosessoperatører ved stål og metallverk

89,0%

Kjøkken- og restaurant-assistenter

88,6%

Storhusholdnings- og restaurantpersonell

88,4%

Møbel og modellsnekkere

87,9%

Smeder, verktøysmakere

87,1%

Slaktere, bakere, konditorer

87,1%

Maskinoperatører i kjemisk industri

86,2%

Grovarbeidere innen bygg og anlegg

84,8%

Sveisere, støpere

84,1%

Agenter

81,7%

Maskinoperatører grafisk industri

81,1%

Dreiere, dekorasjonsmalere

80,6%

Sjåfører

80,1%

Skogbrukere

79,8%

Lager- og transportassistenter

78,8%

Postbud

78,6%

Godshentere og ekspressbud

77,9%

malere, feiere og lakkerere

75,5%

Prosessoperatører, tre- og papirindustrien

75,0%

Avisbud, vaktmestere

74,6%

Grafikere

74,5%

Bygg- og anleggsarbeidere

73,0%

Gruve- og bergverksarbeidere. Steinhuggere

72,2%

Selgere, innkjøpere, meklere

71,2%

Øvrige servicearbeidere

71,1%

Håndpakkere og andre fabrikkarbeidere

70,3%

Biomedisinske analytikere

68,7%

Maskin- og motorreparatører

66,7%

Skreddere, tilskjærere og tapetserere

65,5%

Sikkerhetspersonale

65,4%

Rengjørere

64,4%

Driftsmaskinister

63,7%

Fiskere og jegere

62,4%

Elmontører, tele- og elektronikkreparatører

57,2%

Ingeniører og teknikere

56,4%

Arkivarer og bibliotekarer

50,4%

Garvere, skinnarbeidere, skomakere

50,3

Kilde: Stiftelsen fôr strategisk forskning

AKTUELT NÅ