– Øygard-saken hadde nok ikke skjedd hvis jenta var muslim

Overgrepene i Øygard-saken ville trolig ikke skjedd hvis jenta, lokalsamfunnet eller familien hadde vært muslimsk. Det sier ansvarlig redaktør i den flerkulturelle avisen Utrop.

Majoran Vivekananthan

Majoran Vivekananthan, redaktør i Utrop, mener Øygard-saken ikke kunne skjedd i et muslimsk miljø.

Foto: Dang Trinh / NRK

Andreas Halse SU

Andreas Halse SU

«(...) om jenta, familien eller lokalsamfunnet hadde islamsk tro, hadde nok ikke overgrepet skjedd.»

Slik avslutter ansvarlig redaktør Majoran Vivekananthan i Utrop første avsnitt i lederen «Hvis Øygard var muslim».

Lederen kommer samme dag som tidligere ordfører Rune Øygard ble dømt til over ett års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot en jente fra hun var 14 år gammel.

Lederen i Utrop har fått SU-leder Andreas Halse til å se rødt.

– Dette er så spekulativt og provoserende som det er mulig å få. Jeg tror ikke det er noen beviser på at land som praktiserer islam har noe færre overgrep enn vi har i Norge, sier Halse til NRK.no.

Han mener påstandene Vivekananthan kommer med i sin leder er så grove at han bør trekke seg fra jobben som ansvarlig redaktør i Utrop.

«Jentene blir enkelte ganger overlatt til seg selv»

I lederen heter det blant annet:

«Asiater, uavhengig av om de er muslimer, har strengere regler for når, hvordan og om jenter og gutter som ikke er i familie kan omgås. (...) Enkelte ganger kan dette være mistenkeliggjørende, men når kulturen er slik, så er det akseptert av alle parter.»

Han skriver videre:

«(...) Men at vi i Norge i mindre og mindre grad beskytter jentene, er merkbart. Dette kan ha sammenheng med at vi ser på kjønnene som så likestilt at jentene enkelte ganger blir overlatt til seg selv.»

– Jeg er veldig for å ha et flerkulturelt magasin i Norge, og jeg tror det er med på å berike samfunnsdebatten. Men Vivekananthan ødelegger både sin egen og magasinets troverdighet med dette, så jeg tror han bør trekke seg fra stillingen som ansvarlig redaktør dersom Utrop skal beholde et snev av troverdighet.

Det er kanskje litt tankevekkende at vi i Norge lar være å beskytte våre barn godt nok.

Majoran Vivekananthan / Ansvarlig redaktør i Utrop

– Mener du at dette er så alvorlig?

– Det er utrolig alvorlig, provoserende og bakstreversk. Hvis dette er ment som et alvorlig innspill i samfunnsdebatten er ikke dette annet enn dypt bekymringsverdig, sier Halse.

Leder om Øygard

Utrop-leder om Rune Øygard

Foto: Skjermbilde av Utrop.no

Står ved lederen

Vivekananthan sier han ikke har skrevet lederen for å provosere, men som en refleksjon rundt Øygard-saken.

– Vi med innvandrerbakgrunn tenker jo litt på om slikt kunne skjedd blant oss, altså blant innvandrerbefolkningen. Det gjorde jeg noen tanker om, og kom til at sannsynligheten for overgrep på denne måten ikke ville skjedd hvis jenta eller lokalsamfunnet hadde hatt en annen kulturell- eller religiøs bakgrunn.

– Hva bygger du det på?

– Kunnskap om vårt eget samfunn og hvordan det fungerer. Om en del kulturer fra Asia spesielt har en litt mer kollektivistisk samfunnsmodell. I Norge og vesten har man kanskje en litt mer individualisert kultur, man har et likehetsideal, og i det glemmer man kanskje å beskytte spesielt jenter mot potensielle overgrep. Det er kanskje litt tankevekkende at vi i Norge lar være å beskytte våre barn godt nok.

– Mener du at det ikke skjer overgrep i muslimske land?

– Det har ikke jeg sagt. Det skjer overgrep også i muslimske land, og mange overgrep blir også dekket over i muslimske land, men jeg tror sannsynligheten for overgrep er litt mindre fordi kjønnssegregeringen er litt større.

– Betyr det at du står ved påstanden om at dette ikke ville skjedd dersom jenta var muslimsk?

– Helt klart. Måten det skjedde på, der en fremmed mann overnatter med en ung jente i dobbeltseng, ville neppe skjedd i en muslimsk familie, sier den ansvarlige redaktøren.

Vil ikke gå på grunn av lederen

Vivekananthan sier han ikke har noen planer om å trekke seg fra sin stilling på grunn av «Hvis Øygard var muslim».

– Nei, målsettingen med dette er å gjøre noen refleksjoner rundt religion og kultur. Nå har det vært mye negativt fokus på islam og muslimer, men det er jo noen positive elementer også. Mitt mål var å vise at det også finnes noen positive elementer man kan se på, sier Vivekananthan.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger