Hopp til innhold

Pensjonistforbundet hardt ut mot trygdeavgiften

Regjeringen senker skatten for alle med lønnsinntekt og formue, men øker trygdeavgiften som også betales av pensjonister og trygdede. – Det føles veldig urettferdig. Dette blir lagt merke til av landets mange pensjonister, sier Pensjonistforbundet.

Solberg, Jensen og Syversen

– Om lag halvparten av skattelettelsene i personskattene går til dem som har inntekter mellom 350.000 kroner og 1 million kroner, sier finansminister Siv Jensen. I statsbudsjettet blir en stor del av kostnadene hentet inn igjen gjennom trygdeavgiften.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Harald Normann

Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet, mener det er uetisk å sette opp trygdeavgiften for pensjonister for andre gang på tre år.

Foto: Johnny Syversen
Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen peker på at også pensjonister får skattelette, og at mange pensjonister nå vil slippe formuesskatten.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
Jonas Gahr Støre

Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener regjeringens budsjett har en «usosial profil».

Foto: NRK
Snorre Valen

Finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen, kaller finansminister Jensen for «Sheriffen av Nottingham», og mener hun tar fra vanlige folk og verdens fattigste, for å gi til rike nordmenn.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix
Kristin Skogen Lund, adm dir NHO

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener det er riktig å senke inntektsskatten, og har forståelse for at pengene må tas inn et annet sted.

Foto: NRK

Den blå regjeringens første statsbudsjett inneholder en rekke skattelettelser. Blant annet reduseres formuesskatten (til sammen 1,6 mrd. kroner) og arveavgiften fjernes (2 mrd. kroner).

Regjeringen vil også senke skattesatsen for alminnelig lønnsinntekt fra 28 til 27 prosent. Dette gir 10,5 milliarder kroner mindre i statskassen.

Ifølge finansminister Siv Jensen (Frp) er dette det aller viktigste grepet i regjeringens skattepakke.

– Lavere skatt på lønn er et skatteøkonomisk Kinderegg: Mer frihet for vanlige lønnsmottakere, økt vekstkraft for norsk økonomi og større tilgang på arbeidskraft for norske bedrifter, sier Jensen.

Pensjonistene reagerer

Disse skattelettelsene skal delvis tjenes inn igjen, blant annet ved å øke trygdeavgiften. Denne avgiften betales av alle norske skattytere, også trygdede og pensjonister.

Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet, reagerer sterkt:

– Dette rammer det store flertallet av pensjonister som gjennom et langt liv har tjent opp pensjonspoeng og bidratt til å bygge opp det velferdssamfunnet vi har i dag, sier Norman.

Han peker på at det bare er to år siden sist denne avgiften ble satt opp.

– Å løfte trygdeavgiften to ganger på tre år er uetisk! Vi tok vår skjerv i 2011, da regjeringen også trengte mer penger i statskassa. Dette føles veldig urettferdig. Det blir lagt merke til av landets mange pensjonister, sier Norman.

– Pensjonister får også skattelette

Finansminister Siv Jensen mener derimot det er en misforståelse at skattelettelsen må betales av pensjonister, og peker på at også pensjonister og trygdede får lavere skattesats.

– I sum får pensjonistene 720 millioner i skattelette, skriver Jensen i en epost til NRK.

– Mange pensjonister har dessuten nedbetalt huslån og et stort flertall drar derfor stor nytte av reduksjon i formueskatten, og deres barn og barnebarn får glede av fjerning av arveavgiften, skriver Jensen til NRK.

Hun legger også til at regjeringen stanser de rødgrønnes forslag om å øke el-avgiften med 725 millioner kroner.

– Det er en usosial politikk som rammer spesielt pensjonister med lave eller middels inntekter, mener Jensen.

– Gir med én hånd, tar med den andre

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen nyanserer også bildet. Han sier at regjeringen «gir dermed med den ene hånden og tar med den andre».

– Isolert sett betyr det en økt skattebetastning når trygdeavgiften økes med 0,4 prosent av butto inntekt. Men denne økningen må ses i sammenheng med at skattesatsen for netto inntekt reduseres fra 28-27 prosent, sier Lothe.

– Samlet sett vil de fleste lønnsmottakere og pensjonister tjene på denne omleggingen, sier Lothe.

Han forteller at pensjonsbeskatningen også justeres ved at minstefradraget øker noe, samtidig som skattefradraget for pensjonister reduseres.

– Usosial profil

For folk med vanlig lønnsinntekt øker trygdeavgiften nå med 0,4 prosentpoeng til 8,2 prosent. For pensjonister øker trygdeavgiften til 5,1 prosent. Minstepensjonister som ikke betaler skatt, betaler heller ikke trygdeavgift.

Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener dette bidrar til det han kaller en «usosial profil» på den nye regjeringens budsjett.

– Vi ser allerede nå en kontur av en alternativ retning vi mener er feil. En retning som vil skape økte forskjeller mellom folk. Skattekuttene de foreslår gir noen hundrelapper til folk med vanlige inntekter og 40.000 til de med inntekter over 2 millioner: en klar retning, sier Støre.

Finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen, har i dag kalt finansminister Jensen for «Sheriffen av Nottingham». Han mener budsjettet gir en omfordeling «fra vanlige mennesker og verdens fattige, til noen få rike mennesker i Norge».

– Profilen er klar. Når du fjerner arveavgiften og formuesskatten er det ikke vanlige folk som tjener på det. Med trygdeavgiften henter man inn mye av det som kunne gjort et utslag for folk med vanlige og midlere inntekter. sier Valen.

– Djervt av regjeringen

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener det er riktig å senke skattene i Norge.

– Vi trenger den vekststimulansen det er, og vi vet at satsen i landene vi konkurrere med senkes. Det er fornuftig å senke både selskapsskatten og personskatten for å få lik skattesats, for å unngå masse tilpasninger. Det er djervt at de tar alt dette i en jafs nå, mener Skogen Lund.

– Hva tenker du om regjeringen øker trygdeavgiften?

– Det er nok nødvendig for å få dette til å gå i hop. Det å senke personskatten ett prosentpoeng koster veldig mye penger, så det har vært en måte å få til en reduksjon på såpass kort tid. Men det de sier er at stort sett alle kommer bedre ut med netto skattelette, så da må vi stole på det, sier Skogen Lund.

Hun legger til at NHO ennå ikke har hatt tid til å finregne på hvordan dette treffer.

– Men det er viktig å legge opp til at norsk næringsliv kan konkurrere best mulig, for å skape de verdiene som skal finansiere velferden. Så i det perspektivet kan det nok hende at det er riktig prioritering likevel, mener NHO-lederen.

Kutter til studenter og aviser

Den blå regjeringen skal også kutte i disse postene for å finansiere blant annet skattelettene.

  • Skrinlegger det rødgrønne forslaget om to barnehageopptak i året.
  • Skrinlegger 11 måneders studiestøtte
  • Kutter de regionale utviklingsfondene med 430 millioner kroner.
  • Lar være å øke fagforeningsavdraget, slik de rødgrønne la opp til.
  • Kutter pressestøtten med 26,2 millioner
  • Fjerner skatteklasse 2, som i dag gir en skattelettelse til ektepar hvor den ene parten er uten inntekt eller har lav inntekt.

Det spekuleres imidlertid i om Høyre kommer til å gi skatteklasse 2 som en seier til KrF i forhandlingene før budsjettet endelig vedtas.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger