Hopp til innhold

– Frp vil gjøre en god jobb med Syria-avtalen

– Frp-statsrådene vil gjøre en god jobb med Syria-flyktningene fordi de vil bevise at de er forpliktet til å gjennomføre avtalen på tross av motstanden mot den, tror statsminister Erna Solberg

Statsministeren inviterer til halvårlig pressekonferanse

I dag holder Erna Solberg (H) sin halvårige pressekonferanse. I Politisk kvarter lettet hun på sløret om hva hun vil fremheve på pressekonferansen.

Syria-avtalen vil være et av mange tema på konferansen.

– Hvordan påvirker Frp-statsrådene uvilje evnen til å gjennomføre Syria-vedtaket?

– Det er regjeringen som en helhet og meg som statsminister som har forpliktet seg og som skal gjennomføre dette, sier Erna Solberg til NRK.

– Er du enig i at man gjør bedre jobb dersom man brenner for det?,

– Man gjør ofte en bedre dersom man brenner for en sak, men det kan være viktig at man vil gjøre en god jobb fordi man vil bevise at man ikke skal legge hindre i veien, fordi noen spekulerer i det, sier Solberg.

Om Syria-avtalen

Solberg holder også fast på at det beste ville vært å hjelpe flyktninger i nærområdet.

– Syria-avtalen var ikke initiert av regjeringen. Regjeringen har gjort mye i Syria, vi har tatt imot mange Syria-flyktninger. Men vi mener fortsatt at det hadde vært best bruk av pengene å hjelpe i nærområdene, sier hun.

– Vi har håndtert en situasjon på Stortinget, og det har vært en politisk praktisk håndverk som har vært nødvendig, og som har resultert i en løsning som er bedre å enn å ta imot 10000 flyktninger over to år, som ville vært vanskelig å håndtere, også ute i kommunene.

Om motivasjon

– Er motivasjon viktig for at du gjør en oppgave på en best mulig måte? .

– Motivasjon er alltid viktig, men samtidig skal man ikke undervurdere plikt og ansvarsfølelse driver også folk. En god protestantisk etikk sier at også pliktfølelsen også er viktig, sier Solberg.

Hun mener at pliktfølelsen vil drive hele regjeringen til å gjennomføre Syria-vedtaket på en best mulig måte, også de statsrådene fra Frp som var imot avtalen.

Skryteliste

Erna Solberg sier hun vil benytte sjansen til å skryte av hva regjeringen har fått til i løpet av snart to år.

– En oppsummering er viktig. Vi har veldig mye vi har gjort. Vi sloss hver dag for å få frem hva vi har gjort. Men de saker som ikke skaper konflikt og diskusjon som er så bra at de ikke får ikke så mye oppmerksomhet, sier hun.

På skrytelisten til Solberg er både samferdsel, skole, helsekøer, bedre kreftbehandling og rusbehandling. Dette er områder hvor Solberg mener regjeringen har lyktes spesielt godt i løpet av de snart to årene hun har regjert.

– Jeg vil fortelle hva vi gjør for å få ned helsekøer og få til bedre kreftbehandling og rusbehandling, skole og samferdsel. Dette er faktisk alle saker som vi snakket om i valgkampen i 2013, som jeg er stolt av og som jeg vil legge frem resultatet av i dag, sier Solberg.

.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT