NRK Meny
Normal

– Frp har nese for viktige saker

Kristin Halvorsen beskyldte Siv Jensen for å komme diltende etter i likelønnsspørsmålet da de to møttes til helseduell i dag.

Siv Jensen og Kristin Halvorsen
Foto: Helge Carlsen / NRK

Duellen mellom Halvorsen og Jensen var lagt til Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo.

Majoriteten her er kvinner, som når de er ferdig utdannede sykepleiere kan forvente å tjene 79 øre for hver krone en mann i tilsvarende sektor tjener, ifølge Sykepleierforbundet.

– Frp kaster seg med

Kristin Halvorsen gikk hardt ut mot Siv Jensen og påpekte at Fremskrittspartiet ikke har programfestet noe om likelønn og at de har gått inn for å avvikle likestillingsombudet:

– Vi foreslo en likelønnsordning allerede i 1985. Frp har tydeligvis en god nese for å kaste seg på viktige saker når noe er i ferd med å skje. De har ingenting i programmet sitt som handler om likelønn eller likestilling. Dagens situasjon er ikke rettferdig, sa Halvorsen til et par hundre av skolens sykepleierstudenter.

Sammenlign partienes helsepolitikk!

Jensen pekte på at SV og Halvorsen likevel ikke har klart å få gjennomført dette i sin tid i regjering.

– De fleste av disse kvinnene har offentlig sektor som arbeidsgiver. Da kunne dere fått gjort noe både som part og siden dere som politikere er med på å finansiere rammene, svarte Jensen og inviterte Halvorsen til det hun kaller et ytterparti-samarbeid:

– Vi må ta grepet i likelønnsutfordringen. Der tror jeg vi to er enige. Vi må tvinge pengene på bordet og få løftet den fram, for Stoltenberg mener ingenting om dette, sa Jensen.

– Vi merker trykket om høyere lønn. Men LO er ikke enige og det er ikke gjort i en fei. Vi trenger solidariske menn som kan bidra. Men vår tålmodighet i likelønnsspørsmålet er slutt, sa Halvorsen uten å avvise samarbeidsinvitten fra Jensen.

– Forebygging taper

Duellen dreide raskt inn på et velkjent stridstema, nemlig privatisering av helsetjenestene.

Mens SV mener at helse og omsorg skal være et offentlig ansvar, vil Fremskrittspartiet likestille offentlige og private aktører og la staten ta ta hånd om finansieringen.

Jensen trakk fram barnehagene som et godt eksempel på hvor køene har blitt redusert som følge av at man har latt private aktører slippe til:

– Alle andre steder øker køen. Private barnehager var redningen for å unngå at du måtte gå av , sa Jensen til Halvorsen.

Valgomat: Finn ditt parti
Sammenlign partiene her

Hun tror at man ved å adoptere løsningen til å også omfatte helsevesenet vil sørge for drastiske kutt i sykehuskøene:

– De private helseinstitusjonene har kapasiteten. Slipper man dem til, vil man kunne redusere køene med mellom 25.000 og 30.000 operasjoner i året. Det skal man ikke kimse av, sa Jensen.

– Men man legger ikke barnehager ut på anbud. Det er et samarbeid mellom stat og kommune og de private, parerte Halvorsen som frykter at det forebyggende helsearbeidet vil bli skadelidende:

– Dette arbeidet er vanskelig å prissette og kommer til å tape i et markedssystem for helse, mente Halvorsen.

– Slipp Stordalen til

– Så blond er du ikke, at du tror på det du sier nå. Spør alle de som har sluttet i det offentlige og funnet andre løsninger. Det er fordi de var misfornøyde der de var, sier Jensen som understreket at hun ikke synes privatisering er svaret på alle uløste problemer:

– Målet er å redusere sykekøene og plassmangelen. Hvorfor kan vi ikke slippe til Petter Stordalen og Arthur Buchardt og la dem bygge nymoderne helsebygg. Mange av dagens bygg er i dårlig forfatning, og vedlikeholdet går på bekostning av behandlingstilbudet.

– La dem som har greie på det forvalte eiendommene, så kan heller vi sørge for finansieringen av et godt innhold, sa Jensen.

Sikre kompetansen

Dagbladet skriver i dag at på enkelte sykehjem i Oslo er så mye som 80 prosent av bemanningen ufaglærte.

– Det som er en av hovedutfordringene er sykepleiermangel og legedekningen på sykehjem. Det er viktig at sykepleierne har kompetanse til å dekke opp for legene. Derfor må man inn med etterutdanning. Men man må også ha ufaglærte for å sikre at sykepleierne får gjort det de skal, sa Siv Jensen.

– Vi har store utfordringer framover i forhold til å løse nye oppgaver, men vi må sørge at vi bruker det helsetilbudet vi har så godt som mulig og ikke øke forskjellene, advarte Halvorsen.

Begge duellantene ble også utfordret på om de ville følt seg trygge om deres syke mor skulle ligge på et hjem hvor majoriteten var ufaglærte, men dette klarte de å vri seg unna to ganger.

– Mye pengeprat

Sykepleierstudentene NRK snakket med etter debatten var ikke videre imponert over innsatsen fra Jensen og Halvorsen.

– Det blir fort det samme preiket hele tida. Mange løfter, men få konkrete svar, mente Kari Leksås.

– Det handlet veldig mye om penger og finansiering, men jeg hadde savnet at de snakket mer om helsesøsterordningen. Jeg tror at hvis man styrker kompetansen vil det hjelpe på resten. Sykepleierne er på bristepunktet nå. Med dårlig lønn blir det lite fristende å begynne i noe som faktisk er et bra yrke, sa andreårsstudenten Maria Aasheim.

Leder i Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Normann synes det var bra at auditoriet på høgskolen var breddfullt av sykepleierstudenter under duellen:

– Det er viktig at mange er engasjert, og dette kan være med på å gi et ytterligere trykk. Jeg savner at politikerne tar et større ansvar for å sikre likelønn og kompetanse blant sykepleierne. Fordi det er det pasientene trenger, sa Normann.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger