Hopp til innhold

Røde Kors: – Frontsøstre skulle aldri vært dømt for landsforræderi

President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv beklaget fredag at rundt 450 frontsøstre ble dømt som landssvikere etter andre verdenskrig.

Sven Mollekleiv

President Sven Mollekleiv og landsstyret i Norges Røde kors har i dag vedtatt at de beklager at de ikke støttet Internasjonale Røde Kors etter andre verdenskrig som mente at sykepleiere ikke skulle blir dømt som landsforædere.

Foto: OLAV SALTBONES / RØDE KORS

– Det var galt å straffeforfølge de som hjalp syke og sårede i henhold til Geneve-konvensjonen, og det var galt å dømme dem som landsforrædere, sier president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, til NRK.

Landsstyret til Norges Røde Kors vedtok fredag beklagelsen. Røde Kors burde ifølge landsstyret også aktivt støttet Internasjonale Røde Kors da de etter andre verdenskrig påpekte at det var feil å rettsforfølge og dømme de som hjalp syke og sårede i Tyskland.

450 frontsøstre ble straffeforfulgt

Rundt 450 norske sykepleiere tjenestegjorde i det tyske Røde Kors under andre verdenskrig, de fleste av dem ved et feltsykehus ved Østfronten. Det var som regel tyske eller tyskallierte soldater som fikk behandling, men også fiendtlige soldater som var såret og sivile fikk pleie.

Mange av frontsøstrene ble fratatt alle sine eiendeler av den norske staten da de ble dømt, og mange mistet borgerrettighetene sine.

Norge var et av få land som straffeforfulgte sykepleiere som tjenestegjorde i det tyske Røde kors.

Frontsøstre

Norske frontsøstre sammen med sårede soldater på et feltsykehus i Riga.

Foto: Privat

Unnskyldningen kommer 70 år etter andre verdenskrig, og samme år som Norges Røde kors feirer 150 års jubileum.

– Kommer det for sent?

– Ja, vi burde har gjort dette tidligere, sier Mollekleiv.

Det er viktig å viktig å få fastslått dette prinsippet overfor dagens kriger og konflikter, mener Røde Kors-presidenten.

Plikter å hjelpe

Alle som hjelper syke og sårede har i henhold til Genevekonvensjonen rett og plikt til å hjelpe sårede og syke på alle sider av krig og konflikt.

– Er disse feilaktig dømt?

– Det var galt å straffeforfølge dem for å hjelpe syke og sårede, og det var galt å dømme dem, sier Mollekleiv.

Derfor er det er viktig og riktig av Norges Røde Kors å si at de også burde ha støttet dem nå, mener han.

– Bør dommene oppheves?

– Det er opp til norske myndigheter, men vi mener det var feil å straffeforfølge, og det er det som er Røde Kors sin rolle.

Organisasjonen ønsker likevel å støtte landssvikdømte eller pårørende som nå ønsker å få frontsøster-sakene gjenopptatt.

Flere etterlatte NRK har snakket med sier de vil søke erstatning i gjenopptagelseskommisjonen etter Røde Kors-beklagelsen.


AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger