– Forslaget til «Sykkel-Heikki» helt bak mål

Sosialistisk Ungdom raser mot forslaget til Heikki Holmås om å gi penger til arbeidstakere som går og sykler til jobb.

Heikki Holmås (med sykkelhjelp) mener folk som sykler til jobb bør få 10 kroner i skattelette per kilometer. Nikolai Astrup (uten sykkelhjelm) mener forslaget er både urealistisk og urettferdig.

Sykkel-Heikki beholdt hjelmen på under en debatt om gunstige skatteordninger for syklister i Dagsnytt 18 i fjor.

Nicholas Wilkinson

Leder i Sosialistisk Ungdom Nicholas Wilkinson er imot sykkelforslaget til SVs Heikki Holmås.

Foto: Sosialistisk ungdom

Sykle til jobben, og få penger for det, foreslår SVs Heikki Holmås.

Den sykkelglade SV-politikeren mener forslaget lar seg gjennomføre ved at man bruker teknologi som GPS-sporing for å registrere turer mellom jobb og hjem. Han lufter også muligheten for stikkprøvekontroll.

– Nedstemt forslag

Leder i Sosialistisk Ungdom Nicholas Wilkinson raser mot forslaget og understreker at dette ikke er SV-politikk.

– Skattebetalernes penger skal gå til utbygging av kollektivtrafikk og trygge distriktsveier, ikke til GPS-merking. Partiet stemte ned forslaget på landsmøtet. Forslaget er helt bak mål, sier Wilkinson.

Holmås har fått penger til å utrede forslaget nærmere fra partiet, men SU-lederen understreker at det var før landsmøtet, og at forslaget nå er stemt ned.

– Det er frustrerende at Heikki går imot dette. Han må som alle andre i SV forholde seg til at forslaget er nedstemt.

Imot overvåkning

Wilkinson peker også på at SV har vært motstandere av overvåkning.

– Arbeiderpartiet og Høyre har innført datalagring i Norge. Jeg er stolt av at SV kjemper imot overvåkningspolitikken, og det skal vi fortsette med.

Holmås sier at dersom byluften skal bli ren må flere ting gjøres.

– Alle er enige om at det å bruke pengene til sykkelveier er det mest effektive for å få flere hverdagssyklister til å sykle. Når det går for sakte er det likevel behov for å se på andre grep som kan få folk til å la bilen stå og ta beina og sykkelen fatt. Derfor vil stortingsgruppen ha utredet en ordning med skattefradrag. I en slik utredning må selvsagt vurdering av hvordan personvern kan ivaretas og behovet for kontroll, sier Holmås.

Han understreker at pengene som brukes på et slikt skattefradrag betaler seg tilbake.

– Det vil betale seg gjennom bedre folkehelse med bedre livskvalitet, mindre sykefravær og reduserte kostnader til helsevesenet, sier Holmås.

Datatilsynet kritiske

Forslaget om sporing og registrering av GPS-data får også Datatilsynet til å reagere.

– Forslaget vil kunne få store følger for personvernet. Å innlevere personlige data på hvor man er til skattemyndighetene for å få litt lavere skatt, fremstår som veldig invaderende på den enkelte og som et for kraftig tiltak, sier fagdirektør for teknologi i Datatilsynet Atle Årnes.

SISTE NYTT

Siste meldinger