– En del brukere ønsker nok at Nav skal overta ansvaret for livet deres

En undersøkelse utført blant Navs brukere, viser at halvparten mener at velferdsordningene i Norge bør bli bedre. – Mange har for store forventninger til Nav, mener Nav-direktør Joakim Lystad.

Video – For høye forventninger til Nav

KLIKK FOR Å SE VIDEO: – Vi tror noen har urealistiske forventninger om hva Nav kan yte innenfor regelverket, sier Nav-direktør Joakim Lystad.

– Folk skal ha store forventninger til oss når det gjelder servicen vi skal yte. Der bør vi bli bedre enn vi er i dag. Men når det gjelder innholdet i tjenestene våre, tror vi at folk har for store forventninger, sier Lystad til NRK.

Det mener Nav-direktøren har to årsaker.

– Det skyldes for det første at en del av brukerne våre nok ønsker at vi skal ta over ansvaret for livene deres. Det kan vi ikke, og det bør vi ikke. For det andre blir det ofte mindre penger i lommeboka når man får ytelser fra Nav enn når man er i arbeid. Vi tror noen har urealistiske forventninger om hva Nav kan yte innenfor regelverket, sier han.

Halvparten vil ha mer fra det offentlige

Nav har gjennomført en undersøkelse blant 1000 av sine brukere i mars i år. På spørsmål om velferdsordningene i Norge bør bli bedre, sier 49 prosent seg ganske eller svært enige i det - halvparten mener at de bør få mer fra det offentlige enn det som tilbys i dag.

Velferdsordningene i Norge bør bli bedre

Svært uenig

Ganske uenig

Verken eller

Ganske enig

Svært enig

6 %

18 %

27 %

31 %

18 %

– Det er i hvert fall et uttrykk for at vi har store forventninger til hva fellesskapet skal kunne bidra med. Om fellesskapet skal bidra med det, er et politisk spørsmål, sier Lystad til det.

Ifølge Navs internmagasin MEMU samsvarer svarene i undersøkelsen med en europeisk studie fra 2008, European Social Survey 2008, der Norge troner Norge på toppen når det gjelder forventninger til offentlig velferd.

Folk forventer at livet skal gå uhindret videre

– Er det noen grad av latskap hos oss som gjør at vi forventer at andre skal rydde opp i livene våre?

– Latskap vet jeg ikke, men det er i hvert fall forventninger som er vanskelige for det offentlige å innfri av og til, sier Lystad.

Det er bare litt over et halvt år siden han overtok lederjobben i Nav - en etat som har blitt utskjelt av brukere, ansatte, politikere og Riksrevisjonen. Lystads budskap er at folk må nedjustere forventningene sine til Nav.

– Hva er det folk forventer?

– Jeg tror de forventer at livet skal gå uhindret videre selv om noe skjer. Det er faktisk slik at innholdet i de ytelsene og tjenestene som politikerne har bestemt at Nav skal gi, innebærer ofte at man må ta noen valg, man må være aktiv selv, og den økonomiske rammen blir lavere enn hva den var tidligere.

(Saken fortsetter under videoen)

Video – Alle kommer ikke til å bli fornøyde med Nav

KLIKK FOR Å SE VIDEO: – Alle kommer ikke til å bli fornøyde med Nav, fastslår Joakim Lystad.

Norge er et rikt land, og Lystad peker på at opplevelsen av velferd kan være relativ.

– Noen kan oppleve at det blir et gap mellom det man er vant med i den private rikdommen, og det man får når livet butter litt imot.

ECON-rapporten «Rikdommens dilemma» viste at når den private velferden øker, øker også forventningene og kravene til de offentlige velferdstilbudene, skriver MEMU.

– Det er som om det skulle være naturgitt at vi skal få mer og mer. Sammenligner vi med for eksempel England, er det helt motsatt. Der er det vant til at den ene krisen avløser den andre, og dermed er også forventningene til levestandard og offentlige tjenester lavere, sier Harald Vika, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, til magasinet.

– Må selv være aktive

I Nav-undersøkelsen mener også 35 prosent av Nav praktiserer dagens regelverk for strengt.

Nav praktiserer dagens regelverk for strengt

Svært uenig

Ganske uenig

Verken eller

Ganske enig

Svært enig

9 %

19 %

27 %

21 %

14 %

– Mitt inntrykk er at Nav-ansatte strekker seg ganske langt for å gi folk de ytelser og tjenester de har krav på innenfor det regelverket som politikerne har bestemt for oss. Det er tankevekkende at en del likevel opplever at vi ikke utviser tilstrekkelig skjønn. Vi kan særlig forbedre oss når det gjelder servicen, men når det gjelder innholdet i ytelsene, tror jeg våre ansatte strekker seg så langt det er er rom for. sier Lystad.

Nå mener han man må våge å stille krav til brukerne, slik at de som trenger det mest, kan få hjelp.

– Nav har to oppgaver. Det ene er at vi skal hjelpe folk til å bli i arbeid eller komme inn i arbeid. Det andre er at dersom det ikke er mulig, skal vi gi folk ytelser og den økonomien de trenger uten at de skal behøve å stå med lua i hånda. Men det er alltid viktig å være aktiv selv hvis man makter det.

  • Se hele intervjuet med Nav-direktøren:
Video Se hele intervjuet med Nav-direktøren

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Se hele intervjuet med Nav-direktøren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger