– For dyrt å skjerme PST-ansatte

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier det ble gjort et bevisst valg om ikke å skjerme PST-ansattes identitet i offentlige registre.

Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget skriver i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at det ble vurdert tiltak for å skjerme informasjon om de ansatte i PST, men at de ble vurdert som for dyre.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

NRK avslørte tidligere i vår at navnene til de ansatte i Etterretningstjenesten lå tilgjengelige i NAVs Aa-register (Arbeidsgiver- arbeidstakerregisteret), hvor 38.000 personer har tilgang. Det samme gjelder opplysninger om ansatte i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Vurderte om de skulle gjøre noe

I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skriver justisminister Knut Storberget at utfordringene rundt dette ble vurdert da det høsten 2006 skulle innføres et nytt lønns- og personalsystem i politiet.

Da ble det også sett på sikkerheten ved at PST rapporterer til de offentlige registrene, særlig fordi et stort antall personer ville få tilgang til systemene.

«Behovet for ytterligere skjerming av informasjon om de ansatte i PST og eventuelt øvrige med ekstra skjermingsbehov ble vurdert, men ulempene og ekstrakostnadene ved denne type tiltak ble så store at det ikke lot seg forsvare», skriver Storberget.

Storberget skriver at han ble informert om problemstillingen i forbindelse med den siste tids mediadekning og egne undersøkelser som ble satt i gang etter det.

«Det ville bli særdeles vanskelig for PST å ivareta sitt ansvar som arbeidsgiver dersom opplysningene skulle bli fjernet fra registeret. Videre vurderer ikke PST informasjonen om sine ansatte i registeret som skjermingsverdig i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, men unntatt fra offentlighet og derav underlagt lovbestemt taushetsplikt.»

«Ikke grunn til å tro at det er tilgjengelig for uvedkommende»

Storberget skriver også at det ville være svært vanskelig å etablere et elektronisk system på tvers av offentlige sektorer som skulle ivareta sikkerhetslovens bestemmelser om skjermingsverdig informasjon.

Det ble derfor besluttet å benytte et system hvor informasjon var unntatt offentlighet, og at de som hadde adgang skulle autoriseres og undertegne taushetserklæringen.

«Informasjon om de ansatte og deres ansettelsesforhold i PST kan være tilgjengelig gjennom andre registre som for eksempel registeret til Statens pensjonskasse. Imidlertid har jeg ikke grunn til å tro at informasjon om de ansatte i PST gjennom slike registre er tilgjengelig for uvedkommende.»

– Storberget tar for lett på saken

Anders Anundsen

Anders Anundsen mener justisministeren ikke ser noe behov for å beskytte PST-ansattes sikkerhet.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har møte i morgen der svarene de har fått fra justis- og forsvarsministeren trolig blir tema. Komitéleder Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet mener Knut Storberget tar svært lett på saken.

– Jeg er veldig overrasket over at justisministeren mener det er et kostnads- og hensiktsmessighetsspørsmål om hvorvidt en skal beskytte de ansatte i PST. Jeg mener justisministeren om mulig tar det enda mindre alvorlig enn forsvarsministeren har gjort. Hun har jo i alle fall gjennomført noen akutt-tiltak etter at dette ble kjent for E-tjenestens vedkommende, sier Anundsen.


– Det har ikke Storberget gjort, og han har heller ikke planer om å gjøre det ut fra det svaret. Han ser egentlig ikke noe behov for å beskytte PST-ansattes identitet etter hva jeg kan lese ut fra svaret, fordi det koster for mye penger. Jeg synes det er veldig passivt.

Anundsen mener også en del av dem som er tilknyttet PST, vil kunne komme i en farlig situasjon ved at det er lett å identifisere hvem de er.

– Jeg mener det er alvorlig fordi det kan sette PST-ansattes liv og helse i fare i ytterste konsekvens hvis det er enkelt å identifisere dem, på akkurat samme måte som det er for E-tjenesten. Forsvarsministeren er jo ærlig på at dette kan være alvorlig for den enkeltes sikkerhet, liv og helse. Jeg vil anta at det samme vil gjelde for en del av de ansatte i PST.

Kan bli høring

Komitelederen mener de to departementene bør samarbeide om å finne løsninger på problemet.

– Jeg synes det er nesten utrolig at ikke Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har diskutert disse løsningene sammen, når dette ble kjent for lang, lang tid siden, sier Anundsen.

– Forsvaret sier jo nå at de er i ferd med å finne en løsning på dette, og da er det vanskelig å forstå at ikke det samme fokuset er i Justisdepartementet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan nå velge å henlegge saken og være fornøyd med de svarene som har kommet, eller den kan åpne sak. Da vil det ende med en innstilling til Stortinget eller en kontrollhøring.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger