Hopp til innhold

– Finner ikke spor av at det Siv Jensen sier stemmer

Finansminister Siv Jensen (Frp) er veldig opptatt av å gi seg selv rett til tross for at hun har gjort en rekke feil i SSB-saken. Det mener Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

SSB-høring i stortinget.

– Spørsmålene vi hele tiden kommer tilbake til er om Stortinget har fått riktig informasjon og om vi kan stole på Siv Jensen og Finansdepartementet.

Det sa Torgeir Knag Fylkesnes (SV) etter høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget torsdag morgen.

– Jeg klarer ikke å finne spor av at Jensens påstander i saken stemmer, vi får ikke klare svar når vi stiller spørsmål og vi har store problemer med å få ut dokumentasjon som støtter hennes versjon sa Fylkesnes.

SSB-saken handler om hvem som gjorde hva når i forkant av at Chritine Meyer måtte trekke seg fra jobben som leder i SSB.

Sentralt i høringen står notater fra møter mellom tidligere sjef i Statistisk sentralbyrå Christine Meyer og Finansdepartementet, som Stortinget først fikk innsyn i etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen.

Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

Benekter manipulasjon av dokumenter

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) åpnet dagens høring med å spørre finansminister Siv Jensen (Frp) om hun var klar over at dokumentene var manipulert.

– Dokumentet er ikke manipulert, svarte Jensen.

Hun brukte store deler av egen innledning til nettopp denne påstanden. Da sa hun blant annet:

– Notatene med påskrift var aldri skrevet for å sendes ut av departementet. Dette er interne dokumenter og nedtegnelsene bærer preg av at notatene er nettopp det. Uansett mal så er dette altså interne notater for bruk til intern saksbehandling i departementet, sa Jensen.

Hun sa også at Sivilombudsmannen har fått både de originale dokumentene og dokumentene med påtegnelsene Jensen mener er ren leserveiledning.

– Det er forskjell på omforente referater og interne notater. Sistnevnte er først og fremst til internt bruk. De er i sin form ufullstendige. Det har å gjøre med at de dokumentene vi skal sende ut skal være pinlig korrekte og med høy standard. Det legger vi vår ære i, sa Jensen.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ville vite om Jensen har tillit til ekspedisjonssjef Amund Holmsen i finansdepartementet med bakgrunn i at Holmsen har gått inn for omorganisering av SSB.

– Ja, jeg har tillit til Holmsen, sa Jensen.

Hun presiserte at hun ikke har forsøkt å stoppe omorganiseringer i SSB, men at omorganiseringene ikke måtte bli for omfattende.

Kan ende i kritikk eller mistillit

Ekspedisjonssjef Amund Holmsen møter i høringen sammen med finansminister Siv Jensen (Frp). Bisitter er Finansdepartementets øverste embetsmann, finansråd Hans Henrik Scheel.

Kontrollsaker kan ende med kritikk av den ansvarlige statsråd eller det kan i ytterste konsekvens blir fremmet mistillitsforslag.

SV åpner for det siste.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger