Hopp til innhold

– Får du hjerneslag har du dårlig tid

Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor.

Anne Hege Aamodt er overlege på nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

KOSTBAR SYKDOM: – Hjerneslag er en av de aller dyreste sykdommene vi har, og koster samfunnet enorme summer, sier overlege og leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Hvert år rammes om lag 15.000 nordmenn av sykdommen. Svært mange oppsøker lege for sent. Det kan bli en kostbær affære, både personlig og sett fra et samfunnsperspektiv.

– Hjerneslag er en av de aller dyreste sykdommene vi har, og koster samfunnet enorme summer. Foruten å være den vanligste årsak til invaliditet og uførhet, er det også den nest hyppigste årsak til innleggelse på sykehjem, sier overlege og leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt.

– Jeg var livredd

Riksrevisor og tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Per-Kristian Foss, opplevde selv marerittet da han en dag fikk problemer med balansen og taleevnen.

Jeg var livredd det første døgnet

Riksrevisor og tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Per-Kristian Foss
Per-Kristian Foss

Riksrevisor og tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Per-Kristian Foss.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Jeg var livredd det første døgnet. Jeg husker jeg syntes at uttrykket hjerneslag var skremmende. Så gikk jeg til logoped for å lære å snakke skikkelig igjen. Opptreningen av beina tok i hvert fall et halvt år, forteller Foss, som var redd det ville bli vanskelig å komme tilbake.

– Det er viktig å være klar over at hjerneslag er ikke er slutten. Det er ofte bare begynnelsen på å vende tilbake til det vanlige livet. I dag er jeg i full jobb, forteller riksrevisoren.

Koster ti milliarder årlig

De årlige kostnadene ved hjerneslag er beregnet til ti milliarder kroner. Da er også rehabiliteringskostnadene tatt med. Beregningen er basert på tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag samt svenske beregninger.

aamodt

Overlege og leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt.

Foto: Privat

– Denne sykdommen er ekstremt tidsavhengig. Bare i løpet av de første timene har du tapt mesteparten av effekten som behandling kan gi. Derfor haster det, sier Anne Hege Aamodt.

Dette skal du gjøre ved mistanke om hjerneslag. FAST-regelen er en enkel huskeliste:

  • F (fjes). Ansiktslammelse, skjevt smil, hengende munnvik. Sjekk om personen kan smile eller le.
  • A (arm). Lammelse i arm, kan ikke holde armen løftet. Be personen om å løfte begge hendene.
  • S (språk). Uklar tale, problemer med å finne riktig ord. Be personen si en enkel sammenhengende setning som "sola skinner i dag".
  • T (tid). Hvert sekund teller. Ring 113 umiddelbart.

Kilde: Helsenorge.no

I løpet av de første timene har du tapt mesteparten av effekten som behandling kan gi

Leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt

Slagambulanse med CT

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er hjerneslag en av de vanligste dødsårsakene i Norge. Bare hjerteinfarkt og Alzheimer tok flere liv enn hjerneslag i 2013.

I Østfold har en spesialutstyrt ambulanse deltatt i et forsøksprosjekt hvor pasienter har fått tilbud om CT-skanning av hodet før de kommer til sykehus. Slagambulansen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Luftambulanse, Rikshospitalet og Sykehuset Østfold. På sikt er tanken at luftambulansens legehelikoptre kan få på plass tilsvarende utstyr.

– Behandlingen er mest effektiv de første 60 minuttene fra det første symptomet inntreffer, så tiden er helt avgjørende, sier Maren Ranhoff Hov, stipendiat i Stiftelsen norsk luftambulanse.

Norges første slagambulanse

Slagambulansen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Luftambulanse, Rikshospitalet og Sykehuset Østfold.

Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Unge kvinner får hjerneslag

Ifølge Norsk nevrologisk forening kommer halvparten av hjerneslag-pasientene for sent til behandling, ofte fordi de ikke forstår eller overser symptomene.

– Det er godt dokumentert at de første minuttene og timene etter et hjerneslag betyr alt for hvordan resten av livet blir for pasienten. Da må vi sørge for at alle har samme tilgang til den beste behandlingen, mener overlege Anne Hege Aamodt.

Kvinner har tatt etter en del av mennenes uheldige levevaner, som kan gi tidlig hjertesykdom

Forsker og nevrolog ved Rikshospitalet, Christian Lund

Ifølge forsker og nevrolog ved Rikshospitalet, Christian Lund, rammes stadig flere yngre kvinner av hjerneslag.

– Det handler mye om livsstil. Kvinner har tatt etter en del av mennenes uheldige levevaner når det gjelder faktorer som røyking overvekt og inaktivitet. Det kan gi seg utslag i tidlig hjertesykdom og hjerneslag, påpeker Lund.

AKTUELT NÅ