Hopp til innhold

– Fagforeningene undergraver seg selv

Fagforeningenes motstand mot å endre tariffavtaler i tråd med politiske vedtak er et demokratisk problem. Det mener Spekter-sjef Anne-Kari Bratten.

Kø på Vinmonopolet

En utvidelse av Vinmonopolets åpningstider er en av lovendringene LO stritter i mot. I forbindelse med helligdager er det gjerne lang kø for å få kjøpt alkohol.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Fagforeninger som blokkerer politisk fattede vedtak må tenke seg veldig godt om.

Advarselen kommer fra sjefen for landets tredje største arbeidsgiverorganisasjon, Anne-Kari Bratten.

Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten, sjef for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Blant hennes medlemmer i Spekter finner du Vinmonopolet og de statlige helseforetakene. Sistnevnte har forgjeves forsøkt å følge instruksen fra nåværende og forhenværende helseminister: utvide åpningstiden på sykehusene med fire timer fra kl. 17 til kl. 21. Fagforeningene har etter harde forhandlinger strukket seg til å gå med på én time lenger åpningstid, og i noen tilfeller i to.

– Vi kan ikke ha det slik at fagforeningene stiller seg til dommer over politikernes beslutninger og motsetter seg å gjøre endringer i tariffavtaler. Det er et demokratisk problem fordi de risikerer at arbeidsgivere vegrer seg for å ta tariffavtaler og å organisere seg.

– Det er jo rørende at hun bekymrer seg

Bratten trekker også frem Vinmonopolets åpningstider som et eksempel. Regjeringens forslag om å holde åpent nyttårsaften, julaften, påskeaften, pinseaften og på valgdager, blir snart banket igjennom på Stortinget. Men nok en gang, fagforeningen nekter.

HK-leder Trine Lise Sundnes

Forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Selvfølgelig er det sånn at ansatte skal ha innflytelse på arbeidsplassen sin gjennom tariffavtalene, sier Trine Lise Sundnes, lederen av LO-forbundet Handel og Kontor.

– Vi har avtalefrihet i Norge. Vi vil alltid vurdere de krav som kommer fra arbeidsgiversiden på en seriøs og ordentlig måte, men det vil vi selvfølgelig måle opp mot de behov medlemmene våre har og som er nedfelt i de kollektive avtalene som vi har i våre tariffavtaler.

– Ser du Brattens poeng med at flere arbeidsgivere vil kunne kvie seg for å ta inn tariffavtaler dersom dere nekter å endre de i tråd med Stortingets vedtak?

Det er jo selvfølgelig rørende at hun bekymrer seg på våre vegne, men jeg mener hun tar feil. Man kan alltid diskutere de ulike partenes strategier knytta til hva man ønsker å ha inn i tariffavtalene og hva man ønsker å hegne om, men det blir strengt tatt subjektive vurderinger fra hver av partene, sier Sundnes.

Frykter for trepartssamarbeidet

Der Sundnes ser Stortingets vedtak som et utgangspunkt for en videre forhandling mellom partene i arbeidslivet, mener Bratten at fagforeningenes holdning gjør det umulig å oppfylle de folkevalgtes politikk.

– Dette er demokratiske beslutninger fattet av politikere som vi faktisk har valgt at skal styre landet vårt. Fagforeningene står i fare for å undergrave sin egen legitimitet når de blokkerer Stortingets vilje.

Bratten sier hun har sett eksempler på bedrifter som melder seg ut av arbeidsgiverforeninger for å bli kvitt forpliktelser i en tariffavtale.

– Det er et varsku hvis arbeidsgivere blir redde for å ta tariffavtaler. Da risikerer vi å miste hele trepartssamarbeidet. I Norge har vi fått til store samfunnsendringer i konsenus mens andre land i Europa tar til gatene og brenner bildekk.

Men Brattens bekymring treffer overhodet ikke LOs forbundsleder.

– Hva med å lytte til det demokratisk valgte Stortinget?

– Vi er lydhøre overfor Stortinget. Det er ikke et demokratisk problem at arbeidstakere gjennom avtalefriheten har muligheten til å avtale bedre ordninger enn det Stortinget setter som gulv, svarer Sundnes.

AKTUELT NÅ