– Et paradoks at sprøytemidler er lov i mat, men ikke på lekeplasser

Økologisk Norge reagerer på at bønder kan komme til å sprøyte jordene med jordbær, salat og poteter stadig mer fordi skadedyrene er blitt resistente.

Et jordbær angrepet av soppen gråskimmel

RÅTTENT: Et jordbær som er angrepet av soppen gråskimmel. Soppen er resistent mot flere typer sprøytemiddel.

Foto: IDA DE ROSA/NRK

Maiken Pollestad Sele

REAGERER: Seniorrådgiver Oikos Økologisk Norge er bekymret for at bønder kan ty til flere runder med sprøytemiddel fordi skadedyrene er blitt resistente.

Foto: Oikos / Nadin Martinuzzi

En ny forskningsrapport slår fast at resistens mot sprøytemiddel hos ugress og sopp på norske jorder er et økende problem.

Selv om det ofte er overdrevet sprøyting over lengre tid som er årsaken, tror forskere at bønder kan kan komme i en ond sirkel der de sprøyter stadig mer.

Det er et paradoks, mener seniorrådgiver Maiken Pollestad Sele i Oikos Økologisk Norge.

– Det tillates ikke sprøytemidler på lekeplasser, mens det tydeligvis er helt greit å ha det i maten.

Cocktail-effekt

I Norge er det strenge regler for bruk av sprøytemiddel, og grensen for hvor mye sprøytemiddel det kan være på grønnsaker, frukt og bær, er lav.

Men Sele mener norske myndigheter ikke tar nok hensyn til «cocktail-effekten«» når man tar stikkprøver.

– Kanskje man finner lave verdier av ett sprøytemiddel. Men siden kontrollmyndighetene bare måler ett og ett sprøytemiddel av gangen, tar man ikke hensyn til den samlede effekten når grønnsaken er blitt sprøytet med mange ulike midler..

Bør styrke økologisk landbruk

Hun ser på rapporten som nok et argument for at flere burde gå over til økologisk produksjon.

– Når resistens er et økende problem og forskerne er urolige, er er det rart at flere ikke ser at økologisk landbruk er en løsning, sier hun.

– Den økologiske bonden klarer å dyrke uten bruk av sprøytemidler. Det krever en litt annen måte å tenke på og en del kreativitet.

Vil ha økologiske jordbær

At det er dyrere med økologisk enn konvensjonelt dyrkede grønnsaker, er ikke et argument, mener hun.

– Hvis man får kommunisert til forbrukerne at det vil føre til mindre helseproblemer hos bøndene, mindre sprøytemiddelrester i maten og et bedre miljø, så tror jeg det er noe mange er villige til å betale for.

– Det er nå en økende etterspørsel etter økologiske jordbær. Det tror jeg er fordi mange har fått med seg at det brukes mye sprøytemidler.

SISTE NYTT

Siste meldinger