Ungdomspolitiker: Ansiennitet teller mer enn talent

For mange eldre kommunestyrepolitikere tviholder på plassene sine, og ungdom kvier seg mot å binde seg. Slik forklarer ungdomspolitikerne at ungdom er underrepresentert på valglistene.

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn, lederen i Unge Venstre, mener unge politikere ikke blir prioritert nok i nominasjonsprosessen.

Foto: Unge Venstre

– Det er en god del eldre som ikke innser når leken er over.

Formannen i Fremskrittspartiets Ungdom, Ove Vanebo, mener eldre kommunestyrerepresentanter må slutte å knuge på plassene og la ungt blod slippe til.

Det er de andre lederne for de største ungdomspartiene i Norge enige i.

De reagerer på at kandidatene velgerne får presentert valgdagen 12. september har en snittalder på nærmere 50 år. Samtidig bruker regjeringen millionbeløp på å øke valgdeltakelsen ved lokalvalg. For fire år siden stemte bare 61,7 prosent av de stemmeberettigede.

Vi har stilt ungdomslederne i alle partiene som er representert på Stortinget følgende spørsmål:

1. Hvorfor er unge underrepresentert?

2. Hva bør gjøres for å rekruttere unge?

Eskil Pedersen, AUF: Generasjonskonflikt

Eskil Pedersen, AUF

Eskil Pedersen, AUF.

Foto: Reidar Westberg / NRK

1. – Det er en generasjonskonflikt i valgsystemet i Norge som gjør at det er lett å ikke sette ungdom høyt på prioriteringslisten. Det er alltid lettere å kutte fritidstilbud enn å kutte tilbudet til eldre. Fordi ungdom ikke er en stor nok maktfaktor i valgene er det lettere for partiene å nedprioritere dem.

2. – Vi har nettopp gjennomført en bussturné gjennom Norge. Vi har fått masse oppmerksomhet, men valgdeltakelsen er lavere for lokalvalg enn stortingsvalg. Det er en utfordring å få ungdom til å åpne øynene. Det er ingen fasit, men vi må snakke om de sakene vi tror ungdom flest er opptatt av.

Henrik Asheim, Unge Høyre: Rekrutteringsproblemer

Video Henrik Asheim, Unge Høyre

Henrik Asheim, Unge Høyre.

Foto: Nyhetsspiller

1. – Jeg tror det er en utfordring å få folk til å stille. Det er ikke mange som vet om de kan sitte i fire år. Møtene er ofte lange, og det er kjedelig for å si det rett ut. Du må ha mye tid for å sitte i kommunestyret. Det passer for pensjonister og folk fra offentlig sektor, men det er vanskelig å finne tid når du studerer.

2. – Mye man kan gjøres. Alle ungdomspartiene jobber godt og mye med å få unge kandidater inn. Ungdom er bedre til å drive personkampanje. Det er helt klart at partiene må være flinkere til å gi unge sjansen.

Elisabeth Løland, KrFU: Tidspress

Elisabeth Løland

Elisabeth Løland, KrFU.

1. – Hele det politiske Norge ligger nok etter i hvordan møtene organiseres og informasjon spres. Kommunepolitikk er kjempekrevende og det meste foregår på egen fritid.

2. – Vi opplever allerede at vi er ett av de ungdomspartiene som får størst gjennomslag for vår politikk. Når det er ungdommer på møter så blir de veldig godt tatt imot.

Olav Magnus Linge, SU: Skummel alenegang

Olav Magnus Linge

Olav Magnus Linge, SU.

Foto: Ungdom, Sosialistisk / Scanpix

1.– I mange kommuner har SV bare én representant inne, og da er det mange unge som kvier seg mot å ha ansvaret alene. Noen er fantastisk tøffe, men jeg kan lett skjønne at det ikke bare er lett.

2. – Vi opplever at ungdom er lette å engasjere, men bøygen er større for å stille til valg. Det er viktig å få med at mange engasjerte SUere gjør mye viktig arbeid uten å stå på kommunelistene.

Sveinung Rotevatn, Unge Venstre: Eldrefavorisering

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn, Unge Venstre.

Foto: Pressefoto

1. – Veldig ofte teller ansiennitet mer enn talent når man setter sammen lister. De vil heller premiere folk som har sittet i kommunestyret i 20 enn å prioritere ungdom. Dessuten kjenner ikke ungdom spillet som foregår i gangene før nominasjonsmøtene. Det er et demokratisk problem.

2. – Jeg tror prøveprosjektet der 16-åringer skal stemme i noen kommuner vil ha mye å si. Vi ser at unge folk blir dyttet opp på listene. Dessuten blir gruppen av unge velgere større, og politikerne må ta ungdom på alvor.

Ove Vanebo, FpU: Eldre leker lenge

Ove Vanebo, Fpu

Ove Vanebo, FpU

1. – Vi må selvfølgelig skolere unge til å være så flinke og dyktige at de kommer inn på listene automatisk, men det er også en del gamle folk som har sittet i kommunestyrene i 20 år uten å innse at de bør slippe til de yngre.

2. – Når jeg er på kurs i Frp benytter jeg enhver anledning til å si at vi har mange flinke, unge folk. Samtidig jobber vi med å få ungdom til å forstå at de må ikke vite alt for å stille på liste.

Johannes Rindal, Senterungdommen: Lokalt engasjement

Johannes Rindal

Johannes Rindal, Senterungdommen.

Foto: Torvild Sveen

1. –Vi har flere kandidater under 30 i år enn i 2007. Men noen steder kan det være krevende å få tillitt, og det er kanskje færre unge engasjerte enn det er i andre aldersgrupper. Ungdom er opptatt av andre ting.

2. – Jeg tror det viktigste er å ha aktive ungdomsorganisasjoner lokalt. De har det gøy sammen, gjør hverandre gode og er synlige lokalt. Får du med unge i slike miljø er veien ofte kort opp til en sentral plass på listene.

Andel unge toppkandidater valget 2011

Parti

Andel toppkandidater under 30 år

Andel toppkandidater eldre enn 60 år

Alle lister

 12,6 prosent

 21,8 prosent

Kristelig Folkeparti

10,7 prosent

31,3 prosent

Arbeiderpartiet

10,9 prosent

17,5 prosent

Fremskrittspartiet

11,3 prosent

23,3 prosent

Høyre

11,5 prosent

19,7 prosent

Venstre

12,1 prosent

17,5 prosent

Sosialistisk Venstreparti

13,6 prosent

20,2 prosent

Senterpartiet

14,5 prosent

17,5 prosent


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger