– Vi har hatt pasienter som har fått førstesideoppslag før

Dersom Anders Behring Brevik idømmes tvunget psykisk helsevern, havner han mest sannsynlig på Dikemark i Asker. – Vi er forberedt, sier Carl Fredrik Haaland, leder for Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst.

Anders Behring Breivik Dikemark

Anders Behring Breivik kan ende her, på Dikemark i Asker, dersom konklusjonen om paranoid schizofreni blir stående og han idømmes tvungen psykisk helsevern.

Foto: Knut Helbak / Asker og Bærums Budstikke

Dersom Anders Behring Breivik idømmes tvungen psykisk helsevern, er det mest sannsynlig at han blir overført fra Ila fengsel til Dikemark sykehus i Asker.

– Dikemark er forberedt på dette. Vi har hatt pasienter som har fått førstesideoppslag før, sier Haaland til NRK.no.

Avdelingsoverlege ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst Carl Fredrik Haaland

Sjef for Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst, Carl Fredrik Haaland.

Foto: Ullevål universitetssykehus

«Paranoid schizofreni»

I rapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim heter det at Anders Behring Breivik har utviklet paranoid schizofreni, og dermed ikke er strafferettslig tilregnelig.

– Når en person er psykotisk når han begår en straffbar handling, kan han ikke dømmes til en fengselsstraff eller forvaring. Vedkommende har da en så alvorlig psykisk lidelse at det ikke er forsvarlig å idømme ham fengselsstraff, sa statsadvokat Inga Bejer Engh, under dagens pressekonferanse.

Helse Sør-Øst har per i dag rundt 111 personer som er strafferettslig utilregnelige og har fått dom på tvungent psykisk helsevern, opplyser statsadvokaten.

– Det er ikke slik at vi har fått beskjed om at Brevik skal overføres hit. Først må han dømmes, deretter vil vi eventuelt få beskjed i god tid i forveien, sier Haaland, som presiserer at han tar forbehold om at innstillingen fra de rettspsykiatrisk sakkyndige tas til følge av Den rettsmedisinske kommisjonen, som skal gjennomgå rapporten fra de sakkyndige, og at Anders Behring Breivik deretter blir idømt tvungen psykisk helsevern.

Dikemark sykehus

Hovedbygningen ved Dikemark sykehus, der Anders Behring Breivik kan bli dømt til tvunget psykisk helsevern.

Foto: Asker kommune

Tilgang til trimrom

Det er domstolen som eventuelt idømmer tvungen psykisk helsevern, men det er ikke domstolen som bestemmer hvordan dette skal gjennomføres.

Anne Kristine Bergem er avdelingsoverlege ved Regional sikkerhetsavdeling.

Hun forklarer at Anders Behring Breivik – dersom han dømmes til tvungen psykisk helsevern – vil befinne seg på lukket avdeling minimum de tre første ukene av behandlingen.

– Etter det er det den ansvarlige legen som utarbeider det videre opplegget, og man vil hele tiden sende rapporter til påtalemyndighet, sier Bergem.

Hun forklarer at det i daglige ikke er stor forskjell på idømt tvunget psykisk helsevern, og vanlig sivil tvangsinnleggelse.

– Pasientene er med på samtaler, får behandling, medikamenter og blir utredet fortløpende. Når man er på lukket avdeling er dørene låst, men man vil kunne bevege seg fritt inne på avdelingen, sier Bergem.

Etter en stund blir det også aktuelt for enkelte pasienter å bevege seg rundt på utsiden av avdelingen.

– Dersom behandlingen og progresjonen tillater det, kan det bli aktuelt. Først og fremst under oppsyn, men vi har også hatt noen pasienter som har dratt til Oslo på egen hånd. En tilnærming til det normale liv vil alltid være håpet, sier Bergem, som legger til at fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingsopplegget for pasientene.

– Man vil blant annet få tilgang til trimrom, sier Bergem, som understreker at behandlingen vil være forskjellig fra pasient til pasient, blant annet ut fra risikovurderinger.

Et av tre

Dikemark psykiatriske sykehus i Asker er et av tre sykehus i Norge med høyeste sikkerhetsnivå.

Leder for Regional sikkerhetsavdeling, Carl Fredrik Haaland, sier til NRK at det ikke vil bli nødvendig å oppgradere sikkerhetstiltakene ved Dikemark på kort sikt, dersom Anders Behring Breivik blir overført til hans avdeling.

– Vi har hele tiden sikkerhetsoppgraderinger, og det kommer krevende pasienter hele tiden. På kort sikt vil jeg ikke si at det er aktuelt med sikkerhetsoppgraderinger, men det kan være aktuelt på lang sikt, sier Haaland.

– Dersom Breivik blir dømt til tvunget psykisk helsevern vil påtalemyndigheten følge nøye med på at sykehuset har de nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte samfunnet, sa statsadvokat Engh under dagens pressekonferanse.

– Har lang erfaring med dette

Det er legen ved det aktuelle sykehuset som vil avgjøre sikkerhetsnivået for pasienten, men i denne vurderingen er det legens plikt å ta hensyn til hvilket behov samfunnet har for å beskytte seg mot den domfelte, forklarte statsadvokat Engh under dagens pressekonferanse.

– Har dere forberedt dere mentalt å kunne få overført en massemorder?

– Dette er en spesiell sak, men vi har lang erfaring med dette, sier Haaland, som forklarer hvorfor det er sannsynlig at Anders Behring Breivik overføres til Dikemark, dersom han blir dømt til tvungen psykisk helsevern.

– Det sikreste vi har er de tre regionale sikkerhetsavdelingene i Norge. Hvis han blir dømt til tvungen psykisk helsevern, er det hit han skal, sier Haaland.

– Kan vare livet ut

Dersom faglig ansvarlig lege vurderer flytting fra lukket til åpen avdeling, kan ikke dette gjøres uten samtykke fra påtalemyndighet. Oppstår det uenighet er det sykehusets kontrollkommisjon som avgjør dette spørsmålet.

Avgjørelsen om tvungen psykisk helsevern forlenges av retten hvert tredje år, basert på grunnlaget for dommen. Dette vil avgjøre om dem domfelte fortsatt anses som en fare for samfunnet, og om vilkårene for tvungen psykisk helsevern fortsatt er til stede.

– Det kan vare livet ut, dersom vedkommende fortsetter å utgjøre en fare for samfunnet, sier aktor Engh.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger