Arbeidstilsynet: – Vi har fått et A–lag og et B–lag i norsk arbeidsliv

Utenlandske arbeidstakere i byggenæringen utfører stadig mer risikofylt arbeid, med mangelfull opplæring og manglende sikkerhetsutstyr, viser en undersøkelse fra Arbeidstilsynet.

– Vi avslører manglende sikkerhet daglig. Det verste er at det er blitt vanlig, sier Mie Ree Holen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet i Stavanger.

Inspektører landet rundt har tatt bilder av den virkeligheten de møter. De viser i flere tilfeller arbeidere som bare er millimetere fra å havne i ulykkesstatistikken.

  • Se bildene i bildegalleriet øverst i artikkelen.

– Utenlandske arbeidere utsettes for større risiko

Arbeidstilsynets erfaring er at de risikable jobbene stadig oftere utføres av utenlandske arbeidstakere.

– Vi ser at det er et A-lag og et B-lag. Risikofylt arbeid legges bevisst til der det er lavest priser, og der det gis minst opplæring i det arbeidet som er risikofylt. Det kan gi utslag i ulykkesstatistikken på sikt, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

72 inspektører fra hele landet har i en ny undersøkelse tatt stilling til påstander om forholdene for utenlandske arbeidere i byggenæringen.

89 prosent av inspektørene sier de er helt eller delvis enige i at de fleste utenlandske arbeidere utsettes for større risiko enn norske arbeidere.

89,1 prosent sier de fleste har manglende opplæring, og 63,6 mener de fleste mangler nødvendig verneutstyr.

Nær alle inspektørene, 98,2 prosent, som har svart i undersøkelsen, sier at språk- og kommunikasjonsproblemer utgjør en reell risiko i byggenæringen.

Kriminell virksomhet

Arbeidstilsynet har også dokumentert at utenlandske arbeidere har 50 prosent større risko for å bli utsatt for arbeidsulykker, og oftere blir utnyttet av arbeidsgiver.

– Enkelte av aktørene driver kriminell virksomhet, og vi ser også tilfeller som grenser mot menneskehandel, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Faktisk svarer 7,1 prosent av inspektørerene at de mener mange tilsynsobjekter ikke er ordinære virksomheter, men kriminelle aktører.

Undersøkelsen fra Arbeidstilsynet viser dessuten at 91 prosent påpeker at det er mange gjengangere som bryter regelverket gang på gang innen byggenæringen, og godt over halvparten av inspektørene, 64 prosent, mener byggenæringen er preget av useriøse virksomheter og sosial dumping.

Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor til sammen 5165 tilsyn mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. De resulterte i totalt 5759 reaksjoner.

Myndighetenes strategi er nå flere tilsyn i samarbeid med politiet, Nav og Skatteetaten.

SISTE NYTT

Siste meldinger