NRK Meny
Normal

– Krekar er en nøktern mann

Mulla Krekars forsvarer, Brynjar Melinng, sier Krekar tar onsdagens fengslingskjennelse til etteretning. – Krekar er en nøktern mann, som ikke har store forventninger, og derfor heller ikke store skuffelser.

Brynjar Meling

Mulla Krekars forsvarer, Brynjar Meling, sier hans klient mener han ikke har gjort noe straffbart.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Oslo tingrett ga onsdag PST medhold i sin begjæring om å varetektsfengsle mulla Krekar i åtte uker, blant annet på bakgrunn av uttalelser han kom med på nettstedet PalTalk i helgen.

PST mener uttalelsene er alvorlige trusler. Oslo tingrette skriver i fengslingskjennelsen at mulla Krekar er en velutdannet mann med mye erfaring, som burde skjønt at hans uttalelser kunne bli oppfattet som skjulte trusler, og dermed bidra til å skape stor frykt i befolkningen.

– Jeg synes jo, etter å ha gått gjennom kjennelsen, at det er en relativt tynn drøftelse, eller en drøftelse som egentlig uteblir, man legger bare til grunn det som er PSTs argumentasjon, sier Meling.

Meling sier at Krekar vil gå gjennom kjennelsen med sine forsvarere torsdag, før man tar stilling til om kjennelsen påklages.

NRK.no snakket med Meling onsdag kveld, etter at han hadde snakket med sin klient om fengslingskjennelsen.

– Ble Krekar skuffet?

– Han tar dette til etteretning. Krekar er en nøktern mann, som ikke har store forventninger, og derfor heller ikke store skuffelser, sier Meling, som gjentar at han vil gå gjennom kjennelsen med sin klient før man avgjør hva veien blir videre.

– Tatt ut av sammenheng

Meling sier at man fra forsvarers side mener Krekars utsagn er tatt ut av sammenheng, og mener gjengivelsen av Krekars utsagn, der han spør «Hvordan jeg vite hva som vil skje», viser at Krekar kun har svart på spørsmål fra andre brukere på nettstedet PalTalk.

Oslo tingrett er av en annen oppfatning, og mener det ikke fremstår som om Krekar kun har svart på spørsmål.

«Ut fra referatene fra samtalen 24.03.2012 fremstår det ikke – slik retten ser det – som sannsynlig at disse "oppskriftene" er en gjentakelse av spørsmål han er blitt stillet. Tolket på denne måten fremstår siktedes uttalelser som en subtil måte å fortelle spørsmålsstilleren hvilke valg/handlingsalternativer som foreligger», skriver Oslo tingrett i sin kjennelse.

«Hvis noen oppfordrer noen til å gjøre noe, så vil helt sikkert enhver gjøre det etter sitt ønske. En vil kunne ta en granat i hånden og planlegge en martyrhandling. En annen vil kunne ta en kniv med seg i hånden og si: Jeg lover, hvis jeg ser en nordmann skal jeg drepe ham. Hvordan skal jeg kunne vite hva slags reaksjon det vil være?»

Angivelig sitat fra mulla Krekar på nettstedet PalTalk

– Har ikke drøftet fengslingsalternativer

Under dagens fengslingsmøte sa Krekar seg villig til bli plassert i husarrest, uten internettforbindelse. Oslo tingrett mener på sin side at såkalte fengslingsalternativer ikke vil være tilstrekkelig, og kommer til at åtte ukers varetektsfengsling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep i saken.

Meling mener det virker som tingretten ikke har drøftet innsigelsene som kom fra Krekars forsvarere under dagens fengslingsmøte.

– Jeg reagerer særlig på det at man ikke i det hele tatt har vurdert om for eksempel det å sette betingelser for Krekars aktivitet på internett ville være tilstrekkelig for å hindre at slike ytringer gjentas, ytringer som PST mener er trusler, sier Meling.

– Politisk og religiøs aktivist

Krekar mener ifølge Meling at han ikke burde varetektsfengsles, fordi ingenting av det han har sagt er straffbart.

– Krekar mener han er en politisk og religiøs kurdisk aktivist, og at hans forum er internett. Derfor mener han at han hadde rett til å drive denne virksomheten, men nå ser han at hans handlingsrom var så innstrammet, at han var villig til å oppgi dette for unngå varetekt, sier Meling.

Mandag ble Krekar dømt til fem års fengsel for trusler og terrortrusler i Oslo tingrett. Tirsdag ble han pågrepåt av store politistyrker i sitt hjem på Tøyen.

Påtalemyndigheten har gitt uttrykk for at de ønsker å holde Krekar fengslet frem til ankebehandlingen starter i lagmannsretten, trolig til høsten.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger