– Tviler på at flyet hadde motortrøbbel

Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Andreas Sundt, er kjent med at det har forekommet tekniske problemer med Airbus-flyene. Han tviler på at ulykkesflyet hadde motortrøbbel, men tror piloten kan ha mistet viktige data om fart, vinkel og høyde.

Russia Egypt Russian Plane Crash

– FLYSTYRT KAN HA MANGE ÅRSAKER: – Som regel er det mange årsaker som medfører til at et fly styrter, sier leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Andreas Sundt.

Foto: Tatiana Belyakova / Ap

– Det har vært noen hendelser der viktige sensorer ikke har gitt riktige signaler. Det kan godt være en mulighet for teknisk svikt, men det er vanskelig å se ut ifra de dataene vi har tilgjengelig nå, sier Andreas Sundt.

Han sier det sjelden er én enkelt årsak til at piloten mister kontrollen over flyet.

– Som regel er det mange årsaker som medfører til at et fly styrter. Dersom flyet har mistet all data i stor høyde vil man kanskje kunne spekulere i at det kan ha vært en eksplosjon eller terrorhandling. Men å konkludere med noen årsaker er vanskelig på dette tidspunkt, sier Andreas Sundt.

– Kan ha hatt for lav hastighet

Andreas Sundt

Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Andreas Sundt

Foto: NRK

Han tror at årsaken til at flyet gikk såpass raskt ned, kan ha sammenheng med at flyet hadde for lav hastighet til å fortsette flygningen.

Airbus-seriene hatt enkelte problemer når det gjelder sensorer som kan føle flyets fart og hvilken posisjon flyet har

Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Andreas Sundt

– Når et fly ståler ut i stor høyde, det vil si at flyet ikke har nok hastighet til å kunne fly, så vil det medføre at flyet mister høyde nokså fort, forklarer leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Andreas Sundt.

Varsel og fart og posisjon

Han har selv jobbet som flytekniker på Airbus-maskiner tidligere, men kjenner ikke akkurat denne flytypen så godt. Sundt er kjent med at Airbus-serien til tider har slitt med tekniske problemer.

– Airbus-seriene hatt enkelte problemer når det gjelder sensorer som kan føle flyets fart og hvilken posisjon flyet har. Dette er sensorer som skal varsle piloten for å hindre at flyet mister fart og har den rette vinkelen under flygning. Disse varslingene betyr veldige mye for piloten. Spesielt i store høyder hvor det er svært lave temperaturer kan sensorene være sårbare, sier Andreas Sundt.

Laster Twitter-innhold

– Kan tyde på tekniske problemer

Hva tror du kan ha skjedd i dette tileffelet?

– Det at flyet har falt såpass mye i løpet av kort tid, kan tyde på tekniske problemer. Piloten ville kanskje klart å hente seg inn hvis man hadde fått riktig varsel om riktig høyde, vinkel og fart. Men det kan være flere uheldige omstendigheter som inntreffer samtidig, og sensorer kan være en av mulighetene, påpeker leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Andreas Sundt.

Jeg tror ikke flyet hadde motorproblemer. Da ville piloten heller forsøkt å glidefly, og det har ikke skjedd her

Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Andreas Sundt

Tviler på motortrøbbel

Ut ifra det han nå vet tviler han på at det russiske passasjerflyet har fått motortrøbbel.

– Jeg tror ikke flyet hadde motorproblemer. Da ville piloten heller forsøkt å glidefly, og det har ikke skjedd her. Det virker nesten som om piloten har mistet muligheten til å se hvilken posisjon flyet er i. Hvis det var mørkt i tillegg har man ingen synlige referansepunkter, sier Sundt, som tror den svarte boksen vil kunne gi flere svar.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger