Hopp til innhold

– Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus

Tore Kandahl følte seg rettsløs i kampen mot selgers forsikringsselskap, etter å ha kjøpt et hus som ble stadig skjevere. Han er ikke alene, sier Forbrukerrådet.

Tore Kandahl

Tore Kandahl fra Asker trodde eierskifteforsikringen dekket uforutsette kostnader og reklamasjoner for begge parter. Men eierskifteforsikringen fungerer i realiteten kun som selgers ansvarsforsikring.

Foto: Johan B. Sættem

En ny omfattende rapport som Forbrukerrådet legger fram i dag, viser at kjøperen oftest er taperen når bolighandelen ender i konflikt.

– Det er litt rart. Hvis du kjøper en brødrister på Elkjøp, har du reklamasjonsmuligheter alle veier. Mens vår største investering, huskjøpet, der føler jeg meg faktisk rettsløs, sier Tore Kandahl i Asker.

Takstein sklir av skjevt tak

TAKSTEIN SKLIR: Takstein sklir ned på grunn av dårlig håndverk, mener Kandahl. I dommen fra lagretten fremkommer det at eierskifte­forsikrings­selskapet var enig i at det foreslå en mangel, men det var stort sprik i hva partene mente utbedringen ville koste.

Foto: Tore Kandahl / privat

Kandahl opplevde alle boligkjøperes mareritt da det dyre huset han kjøpte i 2007, ble stadig skjevere på grunn av bevegelser i grunnen. Etter å ha brukt 600.000 kroner på sakkyndige og advokater, ble han etter fem år tilkjent to millioner kroner i erstatning.

Selv om lagretten ga ham betydelig medhold, måtte han likevel dekke halvparten av sakskostnadene selv.

Lang kamp mot forsikringsselskapet

– Det viser seg i ettertid at anbudene vi har fått for å utbedre ligger langt over det som vi ble tilkjent i retten. Vi har fått betale for å bo i et skjevt hus, sier Kandahl.

Skjev stue

SKJEV STUE: Gulvet i stua har en markert helning mot yttervegg på grunn av bevegelser i grunnen. Det samme har balkongen over. Også andre deler av huset bærer preg av skjevheter, ifølge en rapport fra Multiconsult.

Foto: privat

Askermannen forteller om en knallhard kamp mot eierskifte­forsikrings­selskapet Protector, som han mener fra første sekund slo ham i hodet med lovboka.

Protector ønsker ikke å kommentere kritikken.

– Kan ikke leve med dagens regler

Forbrukerdirektør Randi Flesland sier konfliktnivået rundt bolighandel er høyt og stigende.

I rapporten som Forbrukerrådet legger frem i dag, slås det fast at dagens lovverk og forsikringsordningene rundt bolighandelen favoriserer boligselgere.

Selgerne løper sjelden noen økonomisk risiko ved bolighandelen, så lenge de tegner en eierskifteforsikring.

Dermed blir det i praksis en selgeransvarsforsikring.

Flesland

Forbrukerdirektør Randi Flesland mener at vi ikke kan ha et system rundt bolighandel som favoriserer boligselgere, og gjør at kjøperen i stor grad blir taper ved konflikt.

Foto: JOHAN B SÆTTEM

– Boligkjøperen er taperen

Forbrukerrådet mener at boligkjøperne nærmest er dømt til å tape med dagens regelverk, dersom det oppstår konflikt eller skjulte feil og mangler etter en bolighandel.

– Selv om alle forsikrer seg mot hverandre, så sitter kjøperen igjen med hele belastningen når det går galt, sier Flesland.

I rapporten er et 20-talls rettsavgjørelser gjennomgått, og mange titalls aktører i forsikring, nemnd, eiendomsmeglere, takstmenn, jurister og advokater er intervjuet.

Av dem som er intervjuet i rapporten, er det kun Protector forsikring som mener konfliktnivået er lavt.

Forbrukerrådet vil nå ha politikerne på banen for å endre dagens system til en forsikringsordning rundt bolighandelen som ivaretar både kjøper og selgers interesser.

– Vi kan ikke leve med dagens system. Boligkjøpere blir for ofte utsatt for en for stor økonomisk risiko og følelsesmessig belastning. Det er helt nødvendig at politikerne endrer regelverket rundt bolighandel i Norge, sier hun.

Forbrukerrådet vil at politikerne skal endre dagens forsikringsordning med en felles forsikring i bolighandelen for skjulte feil og mangler. Poenget er at kjøper og selger da får sammenfallende interesser, istedenfor at de er motstridende.

– Vi vil få ned konfliktnivået

Protectors direktør for eierskifte er godt kjent med kritikken fra Forbrukerrådet, men mener at den er feil, og bygger på et for lite tallgrunnlag.

Selskapet hevder at konfliktnivået er redusert med en tredel siden 2004, målt som rettskonflikters andel av antallet eierskifteforsikringer.

– Forventningene til en bruktbolig er ofte urealistiske, skriver Merete Christensen Bernau i en e-post til NRK.

Bernau mener kritikken baserer seg på enkelthenvendelser Forbrukerrådet mottar – og at disse brukes som en slags sannhet om konfliktsituasjonen.

– Vi er skjønt enige at vi bør få ned konfliktnivået ytterligere. Protector har derfor engasjert seg sterkt i dette arbeidet, og samarbeider med Eiendom Norge, meglerhus og andre aktører innenfor bransjen. Vi sitter på landets største database og vi bruker millionbeløp på å bedre takstkvaliteten i markedet, skriver direktøren.

– Ja, vi gjør sikkert feil i enkeltsaker, men vår agenda er hurtighet, kvalitet og korrekte oppgjør, skriver hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger