– I disse sakene er tvang nødvendig

Psykotiske voldsmenn bør dømmes til tvang, mener psykiater Einar Kringlen. Professoren liker dårlig at mange slipper tvungent psykisk helsevern.

Professor i psykiatri Einar Kringlen

ØNSKER MER TVANG: Professor i psykiatri Einar Kringlen mener utilregnelige voldsmenn bør være under tvungen behandling.

Foto: Eva Marie Strand / NRK

– Dette er nokså ille.

Én av nestorene i norsk rettspsykiatri, Einar Kringlen, har nettopp lest de 23* eksemplene NRK har funnet på at utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet ikke får noen reaksjon fra domstolene.

– Jeg ser at det er et problem at disse menneskene faller mellom to stoler: psykiatrien og domstolene, sier professoren.

Nå tar han til orde for å endre systemet.

Ber domstolene dømme flere til tvang

På den ene siden vil han endre loven slik at det blir vanskeligere å bli erklært utilregnelig. Samtidig vil han at domstolene skal få beskjed om å dømme flere til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg mener at domstolene må få en instruks slik at de senker kravene, sier han.

Se hva loven sier i faktaboksen til høyre.

Sakene NRK.no har satt søkelyset på viser at kravet om «nærliggende fare» for gjentakelse gjør at retten kan frikjenne utilregnelige lovbrytere som begår alvorlige lovbrudd som drap, voldtekt og overgrep.

De er for syke for fengsel, men for friske for tvungent psykisk helsevern.

– Tvang er nødvendig

I flere av sakene brukes det som argument at lovbryteren har hatt framgang under et frivillig behandlingsopplegg. Men ifølge psykiater Kringlen er ikke frivillighet den rette løsningen overfor syke pasienter som har begått farlige handlinger.

– Da er rask rehabilitering ofte i fokus, og det kan bli korte opphold, sier han.

Kringlen mener troen på frivillige løsninger er overdrevet, og sier tvang er bedre egnet både til å sikre omgivelsene og behandlingen av gjerningsmannen.

I alt for mange tilfeller blir pasienten overlatt til seg selv, frykter han.

– Det er uheldig for samfunnet som lever i frykt for nye lovbrudd, men det er også uheldig for pasienten, sier han.

Jurist: – En fare for samfunnet

Også jurist og filosof ved tenketanken Civita og handelshøgskolen BI, Morten Kinander, er bekymret over at NRK har funnet 23 saker der alvorlige lovbrudd ikke fører til noen reaksjon fra domstolene.

Morten Kinander

KOMPLISERT: Jurist og filosof Morten Kinander mener det ikke finnes enkle svar.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er dramatisk hvis de ikke får noen form for oppfølging, verken med tanke på behandling eller oppdagelse om de står i fare for å gjenta en alvorlig kriminell handling, sier han til NRK.no.

– Det er rett og slett en fare for samfunnet.

Han mener det kan være på tide å innføre en tettere rettslig oppfølging av utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet, men der retten ikke finner nærliggende fare for gjentakelse.

Kinander støtter prinsippet om at syke mennesker ikke skal sendes til fengsel, men mener det ikke utelukker at samfunnet bør kontrollere at psykiatrien følger dem opp.

– Og det kan nok være at rettssystemet burde hatt en strengere kontroll med disse vurderingene og disse menneskene i etterkant, sier han.

Advarer mot lettvinte løsninger

Samtidig understreker Kinander at det ikke finnes noen enkle løsninger.

Han sier vurderinger knyttet til utilregnelighet og gjentakelsesfare alltid vil preges av et stort innslag av skjønn.

Var gjerningsmannen psykotisk? Er det fare for at han vil gjøre det igjen?

Ifølge Kinander er det umulig å besvare slike spørsmål uten at både psykiatere og dommere må bruke skjønn.

– Vi har større feilmargin ved beslutningene våre enn vi liker å tro, men det er vanskelig å regulere seg bort fra det, sier han.

Juristen, som har skrevet flere artikler om møtepunktet mellom rettssystemet og psykiatrien, mener dommerne legger for mye vekt på hva de sakkyndige sier.

– Rettspsykiatri er ikke matematikk, sier han og advarer mot å behandle rettspsykiatriske uttalelser som ufeilbarlige beviser i en straffesak.

– Det er skjønnsmessige vurderinger. Men retten ser ikke ut til å ta det helt innover seg, sier han.

NRK har funnet 23* eksempler fra de siste ti årene der drapsmenn, voldsforbrytere og andre har sluppet straff uten å bli ilagt tvungent psykisk helsevern. Trykk på silhuettene og les mer om sakene:

PRESISERING: I etterkant av artikkelserien om at utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet kan slippe dom, har førstestatsadvokaten i Hordaland gjort NRK oppmerksom på at én av dommene vi har omtalt ble anket til Høyesterett. Lagmannsrettens frikjennelse ble omgjort, og mannen som hadde drept samboeren sin ble i 2003 likevel idømt tvungent psykisk helsevern. NRK har i sin opptelling av kjente saker, tallfestet 23 kriminelle som slipper både straff og tvunget psykisk helsevern. Det korrekte tallet etter høyesterettsdommen mot denne ene personen er da 22.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger