– Dommeren har bommet fullstendig

Dommeren mener det er formildende at 18-åringen nettopp hadde fått vite at den gravide kjæresten var utro da han banket henne. Advokat mener dommeren har misforstått fullstendig.

Hans Marius Graasvold med et bilde av Thom Arne Hellerslia innfelt

Advokat Hans Marius Graasvold mener tingrettsdommer Thom Arne Hellerslia bommet grovt med å gi straffelette grunnet utroskap.

Foto: Scanpix / KPK / Scanpix / NRK

– Det dommeren implisitt sier, er at det er greit å slå så lenge partneren har vært utro. Han legitimerer vold i en sammenheng man absolutt ikke kan legitimere vold, sier advokat Hans Marius Graasvold.

Han reagerer kraftig på dommen hvor dommeren la vekt på at 18-åringen handlet med «berettiget harme» da han sparket og slo sin gravide kjæreste. Harmen var ifølge dommeren berettiget fordi mannen nylig hadde fått vite at kjæresten hadde vært utro.

Selve straffen ble strengere enn hva aktor hadde lagt ned påstand om. Aktor ba om 45 dager betinget fengsel, mens mannen ble dømt til 30 dager samfunnsstraff.

– Betinget fengsel er mildere enn samfunnsstraff. Det er ikke vanlig at straffen blir strengere enn aktor ber om, sier sorenskriver Yngve Svendsen.

Ifølge dommen kunne likevel straffen blitt strengere, om det ikke ble lagt vekt på «berettiget harme».

– Dommen bør ankes. Og dommeren tiltales.

Dommeren bør tiltales

Advokat Hans Marius Graasvold skrev på facebooksiden sin at dommeren selv bør bli tiltalt.

Foto: skjermdump

Graasvold kommenterte saken på Facebook torsdag, hvor han skrev «Dommen bør ankes. Og dommeren tiltales.»

I intervju med NRK utdyper Graasvold kommentaren.

– Han har ikke gjort noe straffbart, og kan selvsagt ikke tiltales. Men jeg mener han har bommet fullstendig i denne saken, sier Graasvold.

Bestemmelsen om berettiget harme handler om at man kan sette ned straffen hvis tiltalte har blitt utsatt for provokasjon, og at det er naturlig med en reaksjon.

– Men det holder ikke at man er sint. Jeg skjønner at det er trist og leit hvis partneren din har vært utro, men å si at det da er berettiget at man slår, er i mine øyne en grov feil, sier Graasvold.

Han mener at rettens vurderinger stemmer dårlig overens med Stortingets vedtak om straffeskjerpelser for vold i nære relasjoner.

Vil ikke kommentere saken

Dommeren i saken, Thom Arne Hellerslia, kjenner til uttalelsen, men ønsker ikke å kommentere.

I dommen la retten også vekt på at 18-åringen var ung, og at saken hadde ligget lenge hos politiet før det ble tatt ut tiltale.

Hans Marius Graasvold

Advokat Hans Marius Graasvold håper saken blir anket.

Foto: Marte Christensen / NTB Scanpix

– Jeg har forståelse for dette, men det som provoserer meg er at de legger stor vekt på at kjæresten har vært utro, sier Graasvold.

Han håper at saken blir anket, slik at rettspraksisen rundt berettiget harme og utroskap kan bli belyst.

Vurderer anke

Den fornærmede jenta, som var gravid i tiende uke da hendelsen fant sted, syns det var tøft å høre dommen.

Til NRK sier jentas mor at de vurderer å anke saken, men at rettssaken medfører en stor belastning for henne.

Etter det NRK kjenner til, har det vært minst to tilsvarende saker i Norge, hvor berettiget harme har formildet straffen på grunn av utroskap.

Den ene er fra Høyesterett i 1984, mens den andre skjedde i Hålogaland lagmannsrett i 2008.

SISTE NYTT

Siste meldinger