Hopp til innhold

– Dette forandrer norsk politikk

De tre rødgrønne partilederne la i dag fornøyd frem den politiske plattformen Norge skal styres etter de neste fire årene.

Soria Moria pressekonferanse
Foto: NRK

– Hjertelig velkommen tilbake til Soria Moria. Den gangen vi la frem Soria Moria I sa jeg vi skulle være forsiktig med å bruke ordet historisk. Den plattformen vi legger frem i dag er også historisk. Dette forandrer norsk politikk. Det er en erklæring som blir satt ut i live. Soria Moria I forandret norsk politikk, og det kommer Soria Moria II også til å gjøre.

Les også: Oppretter barnehjem i Afghanistan
Les også: Slik blir Norge 2009 til 2013
Les også: SV på asyl-smell i Soria Moria II
Les også: Obama avviser kraftig nedtrapping i Afghanistan
Les også: Regjeringsplattformen er klar

Slik innledet statsminister Jens Stoltenberg fremlegget av Soria Moria II.

Har blitt et bedre parti

Statsministeren fortsatte med å rose dialogen mellom de tre samarbeidspartiene.

– Ap har blitt et bedre parti i dialog med SV og Sp, og jeg håper de også har blitt bedre i dialog med oss. Evnen til å utvikle noe sammen har vært det mest spennende ved å sitte sammen i fire år, og i forhold til det vi skal gjøre de fire neste årene.

Han sa det viktigste med erklæringen er at den viser en samfunnsretning der man satser på sysselsetting i hele landet, et fellesskap gjennom skole og omsorg som betales av fellesskapet og en offensiv miljøpolitikk.

Strammer inn asylpoltiikken

Stoltenberg sa også at han var klar over at det kommer til å bli oppmerksomhet rundt innstrammingen i asyl- og flyktningepolitikken.

– Om norsk asyl- og flyktningpolitikk skal være konsekvent og rettferdig og skal bygge på internasjonale konvensjoner. Vi skal ikke ta en uforholdsmessig stor del av ansvaret. Derfor skal vi iverksette tiltak som begrenser asylstrømmen. Også økt bruk av frihetsberøvelse av folk som ikke har rett til opphold. Alt dette er for å beskytte asylinstituttet , sa Stoltenberg.

Miljø- og skolesatsing

Kristin Halvorsen brukte sin innledning til å snakke om én av SVs store hjertesaker; miljø.

– Alle som har vært engasjert i miljø vil se en betydelig endring. Soria Moria I hadde et høyt ambisjonsnivå. Det som skiller dette er at miljøsaken gjennomsyrer hele politikken i erklæringen. Dette gjelder i den økonomiske politikken, i næringspolitikken, innen samferdselssektoren og en rekke andre områder, sa Halvorsen.

Hun valgte ikke å nevne valgløftet om varig vern mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette har SV tidligere idag innrømmet at de har måtte fravike i forhandlingene.

På SVs andre store hjertesak, skole, sa Halvorsen at regjeringen går inn for maksgrense for elever per lærer, satsing på videre- og etterutdanning for lærere og én time gratis SFO for førsteklassinger.

– Vi skal også få til et varig løft for kvinneyrkene. Dessuten skal vi gå videre med å styrke lovverket når det gjelder ufrivillig deltidsarbeid, sa Halvorsen.

Kommunene skal få mer

Liv Signe Navarsete i Sp la vekt på styrket kommuneøkonomi da hun startet sitt innlegg.

– Det utrolig spennende å være med på utviklingen av Soria Moria II. Det er en ny vektlegging i fremtidsrettet verdiskapning blant annet en styrking av vektlegging av grønne arbeidsplasser og jordbruk. Vi skal også ha en betydelig satsing på kommuneøkonomien. Blant annet en stor satsing på skole og opplæring. Vi skal også ha god kommuneøkonomi for å sikre god omsorg der folk bor. Vi har hatt et stort løft på samferdsel allerede, men det virkelig store løftet kommer i neste periode. Dessuten skal vekst i ny virksomhet forsøkes etablert utenfor Oslo. Det er viktig å sikre varierte arbeidsplasser i alle deler av landet, sa Navarsete.

Hun sa også at regjeringen ikke skal søke EU-medlemskap i neste periode, og at man skal gå gjennom EØS-avtalen og åpne for større bruk av reservasjonsretten som ligger i EØS-avtalen.

AKTUELT NÅ