– Dette er vår virkelighet, Anundsen

Mens justisministeren i sin informasjonsvideo forteller at han har styrket domstolene med flere årsverk, er det samtidig flere domstoler enn tidligere som ikke når målene for saksbehandlingstid.

reaksjoner på skrytevideoen til Anundsen

– Det er riktig at det har vært en svak økning i bevilgningene til domstolene, men det er ikke tilstrekkelige til å møte utfordringene domstolene står overfor, sier domstoladministrasjonens direktør, Sven Marius Urke.

Sven Marius Urke
Foto: Domstoladministrasjonen

Han er en av flere i Justis-Norge som ikke kjenner seg igjen i bildet som skapes i justisminister Anders Anundsen (Frp) sin informasjonsvideo.

Der trekker Anundsen blant annet frem en styrking av hele straffesakskjeden med flere årsverk. Likevel forteller Urke at flere domstoler enn tidligere ikke når målene som er satt til saksbehandlingstid.

– Vi ba om 40 millioner i 2015 til økt bemanning i domstolene. Den reelle styrkingen var på 3,5 millioner. Vi ba om 15 millioner til IKT-utvikling, men det ble ikke gitt noe i statsbudsjettet. Vi forventer at statsråden tar tak i dette.

– Elendige driftsbudsjetter

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I justisministerens video blir det viet mye plass til styrkingen av beredskapstroppen, men for mange politidistrikt er situasjonen en helt annen.

– Det er mulig at virkeligheten er sånn Anundsen beskriver der hvor han har intervjuet folk, men sånn er det ikke her i Salten, sier Geir Nordkil.

Han er lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Salten politidistrikt, hvor trang økonomi samsvarer dårlig med oppgavene de er satt til å utføre.

– Bilene våre er så gamle at reparasjonsutgiftene har blitt en utfordring for driften. Vi har et budsjett som ikke går i hop. Selv om vi driver nøkternt kommer vi til å ha et underskudd på mange millioner i år. Det går utover oppgavene som det forventes at vi skal løse.

Lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det blir for enkelt at Anundsen kun forteller om det han gir penger til.

– Det skaper store reaksjoner når han kun tar med det som fungerer bra, samtidig som det er elendige driftsbudsjetter ute i distriktene.

Tar ikke selvkritikk

Bolstad forteller at nesten alle reaksjonene han har fått fra sine medlemmer på Justisministerens video, har vært negative.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP)

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp).

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Likevel mener ikke departementet at de har noe å beklage.

– Det var ikke meningen at filmen skulle gi et fullstendig bilde av justissektoren. Den skulle først å fremst vise fram noe av det regjeringen har fått til i denne sektoren så langt, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp).

Han understreker at mye arbeid fortsatt gjenstår, og sier at han også har fortsåelse for at budsjettsituasjonen kan oppleves som stram.

– Det er likevel viktig å huske at på våre to budsjettår har vi styrket politi- og påtale med 1,56 milliarder kroner, sier Brein-Karlsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger