– Det var et feilgrep å etablere Nav

Nav-direktøren fikk sparken, men flere mener det er systemet som er problemet. Professor Terje P. Hagen, som ledet en ekspertgruppe som har evaluert Nav, mener man må innrømme at reformen var et feilgrep.

Nav-direktøren fikk Joakim Lystad fikk sparken fredag, men flere mener det er systemet som er problemet.

– Det var et feilgrep å etablere Nav. Den ble altfor stor og kompleks. Men nå tror jeg vi må leve videre med Nav, sier Hagen, ni år etter at Nav ble etablert.

Til tross for at han mener det er for sent å reversere Nav, har han klare råd til forbedring.

Har ikke fulgt råd

Da Hagen ledet en ekspertgruppe som evaluerte Nav i 2010, konkluderte gruppen med at Nav burde strippes for oppgaver. Den anbefalingen er imidlertid ikke blitt fulgt opp i årene etterpå.

– En må flytte ut brukere som er knyttet til for eksempel barnevern eller rus. De har ikke noe med arbeidslinja i Nav å gjøre. Ansvaret for dem bør ligge i kommunene. Det anbefalte vi også i 2010, men det har vært politisk motstand mot forslaget, sier Hagen.

Terje P. Hagen gir en sluttrapport til daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

RAPPORT: Terje P. Hagen ga sluttrapporten til daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm etter at et utvalg han ledet, hadde evaluert Nav i 2010. Ett av utvalgets viktigste råd, var å strippe Nav for oppgaver, men dette ble ikke fulgt opp.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Grunntanken med Nav har aldri fungert

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) meddelte fredag at Nav-direktør Joakim Lystad fratrer sin stilling, til tross for at Lystad selv sier han gjerne skulle ha fortsatt.

– Arbeidstenkninger er blitt borte i Nav. Det var en av de viktigste grunnplankene Nav-reformen var tuftet på. Vi må gå i en ny retning, med ny kraft og ny ledelse, begrunnet Eriksson avgjørelsen med.

Magne Lerø, redaktør for Ukeavisen Ledelse, mener grunntanken med Nav aldri har fungert.

Magne Lerø blir intervjuet

– FUNGERER IKKE: – Det er systemet og politikerne som har skapt et system som ikke fungerer, som er Navs problem, sier Magne Lerø.

Foto: Andrea Bae Nesset / NRK

– Ideen med Nav var at man skulle gå inn én dør, og så skulle man få all hjelp man trenger gjennom én saksbehandler. Det fungerer jo ikke sånn. Nav var et feilgrep. Man har ikke fått det til å fungere. Nå er det gått ni år siden Nav ble etablert, da skal ting fungere, men det gjør det ikke, sier Lerø.

– Etter min mening er det systemet og oppdragsgiverne, politikerne som har skapt et system som ikke fungerer, som er problemet.

Ble advart

Begge ekspertutvalgene som ble nedsatt av den daværende regjeringen før Nav-reformen ble vedtatt i 2005, advarte mot problemer og anbefalte ikke den planlagte modellen.

Professor Terje P. Hagen blir intervjuet

– FEIL: Professor Terje P. Hagen har evaluert Nav. – Konklusjonen var at Nav er for stor og kompleks, og at det er behov for å forenkle organisasjonen, sier han. Hagen mener det var et feilgrep å etablere Nav, men at det er for sent å reversere det nå.

Foto: Andrea Bae Nesset / NRK

I tillegg ble Nav-modellen testet ut på flere kommuner i forkant av reformen, men ingen hadde positive erfaringer med den. Til tross for advarslene vedtok likevel et enstemmig Storting Nav-reformen.

– Dette er en organisasjon som er politikerskapt, og den knirker fremdeles. Det hjelper ikke om du får en aldri så dyktig leder, det vil være så mye den lederen ikke får gjort noe med på grunn av systemet, sier Lerø.

Robert Eriksson har ikke vært tilgjengelig for kommentar fredag kveld.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger