Får ikke lønnet pappapermisjon: – Det er urettferdig mot far

Jens Kyed har kun hatt permisjon til ett av sine fem barn fordi mor ikke var i lønnet arbeid under svangerskapene. Han syns dagens regelverk for foreldrepermisjon er urettferdig.

Jens Kyed med barna på tur

Jens Kyed syns dagens regelverk for foreldrepermisjon er urettferdig. Her med yngstedatteren Alette Theodora Eudoxie (10,5 måneder) på fanget. Til venstre er Augusta Juliane (4) og Otilie Antoinette (3).

Foto: Privat

– Det er sårt for meg som far at jeg ikke lov til å benytte den rettigheten jeg egentlig har tjent meg opp til ved å jobbe. Det er som om staten sier at siden dere har valgt å gjøre ting gammeldags, på en måte vi ikke syns noe om, kan dere bare glemme å få den rettigheten, sier Jens Kyed.

EØS-tilsynet ESA mener de norske reglene for betalt foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende og bryter med EØS-reglene. I Norge har begge foreldre krav på ti ukers betalt foreldrepermisjon hver ved fødsel eller adopsjon, ifølge Folketrygdloven.

I tillegg kommer en fellesperiode med foreldrepermisjon som paret kan dele mellom seg, slik de selv ønsker, men det er bare dersom mor er i arbeid eller studerer.

Ifølge ESA er det problematisk at far ikke har rett til betalt foreldrepermisjon, heller ikke de ti ukene som er forbeholdt ham, dersom mor ikke oppfyller kravene om foreldrepermisjon.

Norske myndigheter svarte tirsdag i at de ikke er enige i ESAs konklusjon.

– Trist for barna

Kyed er far til fem døtre fra alderen null til syv år. Han har ikke fått tatt pappaperm for fire av barna, fordi mor ikke var i lønnet arbeid under svangerskapene. Med den eldste datteren var han hjemme i permisjon fordi da var mor i jobb.

Kyed mener dagens ordning er urettferdig mot far, og legger til at han syns det er trist for barna. Han reagerer på at det ikke er et tilsvarende krav andre veien om at far må være i jobb for at mor skal ta ut permisjon.

– I vårt tilfelle gjør det at fire av fem barn nektes å ha pappa hjemme til å ta seg av dem da de var små. De nektes den pappaomsorgen som staten samtidig sier er så viktig at de skal få.

Kyed var en av flere norske fedre som klaget til EØS i 2016 fordi de ble nektet å ta ut foreldrepermisjon fra parets fellesperiode. Begrunnelsen var at deres koner ikke arbeidet eller studerte fulltid.

– Et verdivalg

For familien har det vært et verdivalg at mor skulle være hjemme med barna.

– Når vi har fem barn med såpass tett alder, har det vært viktig for oss å ta omsorgsbiten hjemme.

Han sier at det også er et økonomisk perspektiv på det.

– Hvis vi hadde valgt å gjøre som staten vil, å sende alle barna i barnehage og SFO, ville hele mors lønn gått til å dekke de kostnadene, sier han.

Søskenflokken

Av de fem døtrene er det kun eldstedatteren, Ane Kristine (7) i midten, Jens Kyed har vært hjemme i permisjon med. Resten av søstrene, Asta Viktoria (6), Alette Theodora Eudoxie (10,5 mnd.), Augusta Juliane (4) og Otilie Antoinette (3), har bare vært hjemme med mamma.

Foto: privat

– Siste håp ryker

Kyed synes fars rett til permisjon burde baseres på egen inntekt, uavhengig av mors sysselsettingsgrad.

Nå skal ESA gå grundig gjennom svaret fra norske myndigheter før de avgjør hva som skal skje videre. Dersom de ikke er fornøyde med svarene de har fått, kan de bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Da ESAs kjennelse kom i fjor høst, fikk fembarnsfaren et håp om at norske myndigheter skulle endre regelverket fra 1. januar i år, men han skjønner ut fra norske myndigheters svar, at det ikke blir tilfelle.

– Da ryker vel det siste håpet om at jeg kan søke om å ta ut pappapermisjon for mitt yngste barn også, sier han om datteren som fyller ett år i mars.

SISTE NYTT

Siste meldinger