Christian Ringnes om «Røkketårnet»: - Mye hotell og leiligheter

Eiendomsinvestor Christian Ringnes mener det er misvisende at Kjell Inge Røkke kaller skyskraperen for Verdenshavenes hovedkontor.

Røkketårnet

REDDE HAVET: Eiendomsjef Torstein Storækre hos Røkke fremhever at det er ingen motsetning mellom kommersiell drift i skyskraperen og at man satser på ideell virksomhet, som å redde havet-

– Jeg mener det ikke er riktig å kalle skyskraperen for Verdenshavenes hovedkontor, når det blir så mye hotell og leiligheter der. Men det er forførerisk smart, sier administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar.

Kjell Inge Røkkes planlagte skyskraper ved inngangen til Fornebu vil inneholde, tillegg til kontorer for medarbeidere som jobber for å redde miljøet i havet, mye kommersiell virksomhet som hotell, restauranter, skybarer, konferansesaler og utleieleiligheter, samt vanlig næringsvirksomhet.

Røkkes eiendomssjef Torstein Storækre reagerer på at det lages en motsetning mellom ideell virksomhet og kommersiell drift.

Klimaspørsmål og verdenshavet er helt avhengig av at kommersielle og ideelle krefter spiller sammen , sier Torstein Storækre, admininstrerende direktør i FB Eiendom, selskapet som er ansvarlig for prosjektet.

Les også: Så lange skygger skaper Røkke-tårnet

Entusiasme

Mange er begeistret for ideen om å samle eksperter på hav og miljø på Fornebu. Da Aker tidligere i høst lanserte planene, kastet både statsminister Erna Solberg og Bærums ordfører glans over seansen. Godordene haglet over initiativet.

Jeg tror at det ikke er så mange andre enn Røkke som kunne fremstatt denne ideen om en skyskraper på flate Fornebu som skal være Verdenshavenes hovedkontor og bli tatt seriøst. Jeg tror man må ha gjort noe stort i landet for at folk skal tro på deg. Visjonen om å redde verdenshavene er flott, men jeg ble skuffet da jeg forsto hvor lite som skal gå til verdenshavene og hvor mye som skal gå til hotell og leiligheter. Da tenker jeg at det kanskje ikke er så mye verdenshavene likevel, sier Christian Ringnes.

Christian Ringnes

SMART: EIendomsinvestor Christian Ringnes synes det er smart av Kjell Inge Røkke å kalle skyskraper Verdenshavenes hus, men han ble skuffet over hvor liten andel arealet det er satt av til hav og miljø.

Foto: NRK

Røkkes eiendomssjef Torstein Storækre mener derimot hotellet er avgjørende for skyskraperprosjektet og for å skape et miljø rundt arbeidsplassene .

– Vi ser ingen motsetning mellom Verdenshavenes hovedkontor og hotellvirksomheten. De to er i symbiose med hverandre. Hotellet er en viktig del av konseptet. Hotellet er limet i bygget, og viktig for å skape et pulserende liv og gjør bygget til et viktig møtested for konferanser og for de som skal jobbe, bo og besøke bygget, sier Storækre.

Store blå. Røkkes høytårn

BEGEISTRET: Både Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) og statsminister Erna Solberg (H) var i oktober på presentasjonen av Den store blå, som skyskraperen også kalles. Her er de flankert av noen av Røkkes direktører, Nina Jensen og Øyvind Eriksen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Storækre mener kritikere som Ringnes tar feil. Aker og Røkke vil virkelig satse på å løse miljøproblemene i havet.

– Vi ønsker å skape Verdenshavenes hovedkontor med et unikt miljø for å redde havet og stadfeste havnasjonen Norge. Kjell Inge Røkke har personlig garantert for å leie en tredel av dette bygget i 30 år, og dette muligjør byggingen av dette skyskraperen, sier Storækre.

Anne Greve

HOTELL-TÅRN: Anne Greve i Fornebu vel håper politikerne ikke lar seg blende av visjonen om et kompetansesenter for miljø pg hav, når de skal behandle byggesøknaden.

Foto: NRK

Kritiske naboer

Mange naboer og velforeninger er negative til høyden og størrelsen på skyskraperen. Den lokale velforeningen er også kritisk til at Røkke-systemet kaller skyskraperen for Verdenshavenes hus.

– Det er smart retorikk å kalle det Verdenhavenes hovedkontor og gi inntrykk av at vi må ha denne skyskraperen for å redde verdenshavene. Jeg synes at at skal kalle det et hotelltårn i stedet for, sier nestleder i Fornebu Vel , Anne Greve.

Velforeningen håper at politikerne i Bærum ikke lar seg blende av visjonen om en kompetansesenter på havmiljø. I januar vil Aker og Bærum kommune starte arbeidet med skyskraperen. Tomten som skyskraperen skal reises på er ikke regulert til høyhus, men kommunen har allerede bestemt at det kan komme et signalbygg på tomten.

Torstein Storækre

JOBBER MED HØYHUSET: Torstein Storækre er innspurten med å sende inn prosjektet til Bærum kommune. Høyhuset skal bli smalere lover han.

Foto: NRK

Aker er i innspurten nå med å sende inn byggepapirer til kommunen. NRK har fått tegninger av Røkke-systemet som viser at det blir noen færre etasjer med hotell enn først planlagt. Samtidig blir noen av kontorene til Verdenshavenes hovedkontor flyttet oppover i tårnet. Hvor mye av arealene som skal øremerkes den ideelle delen av Verdenshavenes hovedkontor er ennå ikke fastsatt.

Røkketårnet

HØYE PLANER: Så høyt skal «Røkketårnet» bli, og slik blir inndelingen på de ulike delene.

Hvor mye penger vil Aker og Røkke tjene på skyskraperen?

– Det vet vi ikke, kanskje vi ikke tjener noe på skyskraperen. Men skyskraperen er viktig for å få lønnsomhet i utviklingen av området vårt på Fornebu. Men Røkke har lovet at av alt han tjener skal han kanalisere halvparten tilbake til samfunnet, sier Storækre.

Christian Ringnes tror derimot at økonomi er viktig når Røkke vil bygge 200 meter høyt på den fem mål store tomten. Området ligger inneklemt mellom en hovedvei, en fredet bergknaus og Akerkvartalet.

– Jeg tror hoveddrivkraften for å bygge skyskraperen på denne tomten er å få stor utnyttelse på en tomt hvor det egentlig kan bygges lite på, når man ser hvordan dette skal gjøres, er det klart at her skal det tjenes mye penger, sier Ringnes.

Innsigelsene til tross: Både Christian Ringnes og Anne Greve mener at arkitekturen til den store blå skyskraperen er flott.

– Arkitekturen er vakker. Men her ute på flate Fornebu blir det en sjelden fugl, sier Ringnes.

– Jeg synes det blir en fin fugl, sier Storækre.

Les også: Et overgrep mot landskapet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger