NRK Meny
Normal

– Det er en glipp i lovgivningen

Regjeringa innrømmer at psykotiske lovbrytere kan glippe mellom psykiatrien og rettsvesenet. Men de vet ikke hva de skal gjøre for å tette hullet.

Statssekretær Astri Aas-Hansen innrømmer at en glipp i lovgivningen gjør at lovbrytere faller mellom psykiatrien og rettsvesenet.

NETT-TV: Se debatten om tvungent psykisk helsevern i Dagsnytt 18 mellom Astri Aas-Hansen (Ap) og Åse Michaelsen (Frp).

Åse Michaelsen

LOVENDRING: Åse Michaelsen (Frp) mener dagens system må endres.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Det finnes ingen offisiell oversikt over hvor mange alvorlige voldsforbrytere som verken får fengsel eller tvungent psykisk helsevern.

Men NRK har lett, og funnet 23* dommer der drapsmenn, voldsmenn og overgripere ikke har fått noen reaksjon fra domstolene.

– Vi ser at det er en glipp i lovgivningen her, medgir statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen (Ap).

Frp: Vi gambler med folks liv

Ifølge norsk lov må de være begått en alvorlig kriminell handling for å idømme tvungent psykisk helsevern. I tillegg må faren for gjentakelse være nærliggende.

Frp-politiker Åse Michaelsen mener dagens lov stiller altfor høye krav.

– Vi gambler med folks liv, sier hun til NRK.no.

Krever lovendring

Nå vil Frp se på om loven bør endres slik at det blir lettere å dømme utilregnelige lovbrytere til tvungent psykisk helsevern.

– Er det begått et drap eller en annen alvorlig voldshandling, så mener vi at det er bevis nok på at vedkommende er farlig og samfunnet bør vernes, sier Michaelsen.

Frp vil også at såkalt «plagsomme» forbrytere, som begår mindre alvorlig kriminalitet som hærverk og tyverier, bør kunne dømmes til behandling dersom de er for syke for fengsel.

– Det bør rett og slett ikke være mulig for utilregnelige lovbrytere å slippes fri på gata, sier Michaelsen.

Peker på de sakkyndige

Men ifølge statssekretær Aas-Hansen (Ap) er ikke svaret nødvendigvis å endre loven. Hun mener mye kan gjøres ved å bedre erklæringene fra de rettsoppnevnte sakkyndige.

– Det kan være at retten trenger enda bedre grunnlag for sine vurderinger av gjentakelsesfare, sier hun til NRK.no.

Artikkelen fortsetter under videoen:

23 nordmenn som har begått drap, voldtekter og grov vold har gått fri, uten noen reaksjon fra domstolene.

NETT-TV: Se Dagsrevyens reportasje om kriminelle som går fri.

Samtidig åpner hun for en debatt rundt hvilke krav norsk lov skal stille til at retten kan dømme lovbrytere til tvungent psykisk helsevern.

Ap-politikeren viser til at statsråd Grete Faremo skal sette ned et utvalg som skal se på kriteriene for å bli erklært utilregnelig og hvor alvorlig kriminalitet det må være snakk om.

NRK har funnet over 20 tilfeller der drapsmenn, seksualforbrytere og andre har sluppet straff uten å bli ilagt tvungent psykisk helsevern. Trykk på silhuettene og les mer om sakene:

PRESISERING: I etterkant av artikkelserien om at utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet kan slippe dom, har førstestatsadvokaten i Hordaland gjort NRK oppmerksom på at én av dommene vi har omtalt ble anket til Høyesterett. Lagmannsrettens frikjennelse ble omgjort, og mannen som hadde drept samboeren sin ble i 2003 likevel idømt tvungent psykisk helsevern. NRK har i sin opptelling av kjente saker, tallfestet 23 kriminelle som slipper både straff og tvunget psykisk helsevern. Det korrekte tallet etter høyesterettsdommen mot denne ene personen er da 22.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger