NRK Meny
Normal

– Det bør bekymre svært mange i landet vårt

Norges Offisersforbund mener forsvarssjefen legger fram kuttforslag i Kystvakten og Heimevernet som han egentlig ikke ønsker, men føler seg tvunget til. – Kuttforslagene må stoppes, sier Offisersforbundet.

Menn i Heimevernet på øvelse langs vei

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansens forslag til nytt forsvar innebærer 12.000 færre soldater i Heimevernet og kutt i 800 sjefsstillinger, samt kutt i marinen, luftforsvaret og Kystjegerkommandoen.

Foto: Richard Brevik

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen anbefaler i dag at forsvarsbudsjettet i Norge økes med 3 milliarder kroner årlig for å gjøre Forsvaret relevant.

Han sa at Forsvaret må foreta harde prioriteringer, noe som fører til omfattende kutt i blant annet Heimevernet og kystjegerkommandoen.

Norges offisersforbund mener Forsvarssjefens kuttforslag må stoppes.

Nestleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo.

Nestleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo.

Foto: Norsk Offisersforbund

– Forslaget hans medfører en svekket samfunnssikkerhet. Heimevernets evne til å støtte opp det sivile samfunnet i forbindelse med storm, flom og andre lignende situasjoner, vil bli svekket. Det bør bekymre svært mange i landet vårt, sier nestleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo til NRK.

– Jeg tror han egentlig ikke ønsker å kutte i Heimvernet, men at han føler seg tvunget på grunn av økonomiske grunner, legger Bongo til.

– Større avstand til Natos målsetning

Norges Offisersforbund mener også det er bekymringsfullt at Bruun-Hanssen øker avstanden til Natos målsetning: Et forsvarsbudsjett som utgjør to prosent av BNP.

– Den langsiktige effekten av forsvarsjefens anbefaling er at vårt forsvarsbudsjett faller fra 1,5 til 1,1 prosent av BNP. Det er bekymringsfullt at rådet medfører at vi øker avstanden til Nato-målsetningen, sier Bongo.

– At vi som et relativt rikt land skal vedta en slik målsetning, det fremstår merkelig, sier han.

Artikkelen fortsetter under klippet.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen redegjør for de fagmilitære rådene han gir forsvarsminister Ine Marie Søreide.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen redegjør for de fagmilitære rådene han gir forsvarsminister Ine Marie Søreide.

– Dramatisk om Forsvaret ikke får mer

Forsvarssjefen slo fast at Kystvakten videreføres, men reduseres med to fartøy. Sjef for Kystvakten, Sverre Engeness sier det er alvorlig dersom Forsvaret ikke får mer penger.

– Forsvaret er i en særdeles alvorlig situasjon om vi skal videreføre den strukturen vi har i Forsvaret i dag. Hvis Forsvarssjefen ikke får de tre milliardene han anbefaler overfor Forsvarsministeren, risikerer vi å få et sjøforsvar som har kystvakt og fregatt. Alt annet er borte. Det tror jeg forteller det meste, sier Engeness til NRK.

– Det er veldig dramatisk. Vi mister evnen til å drive sjømilitære operasjoner i tradisjonell forstand. Det er som Forsvarssjefen sa, det vil bli et førstelinjeforsvar med masse huller i, sier Engeness.

Forsvarssjefen overleverte dokumentet til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) for i torsdag formiddag. Søreide og resten av Regjeringen skal ha forslagene i mente når de legger fram en langtidsplan for Forsvaret.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger