Vurderer de hemmelige Listhaug-listene på nytt

Landbruksdepartementet skal ta en ny runde på om Sylvi Listhaugs kundelister fra First House skal hemmeligholdes. – Søk hjelp, ber jussprofessor.

Sylvi Listhaug
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vi er nødt til å følge opp behovet for beskyttelse i forhold til kommunikasjonsbyrået og byråets kunder som statsråden er forpliktet av.

Slik begrunner departementsråd Leif Forsell Lanbruks- og matdepartementets beslutning om å hemmeligholde listen over kunder nåværende landbruksminister Sylvi Listhaug hadde da hun jobbet i lobbyselskapet First House.

Han sier departementet jobber med en utfyllende forklaring på hemmeligholdet.

Nå ber jussprofessorer om at departementet søker råd hos egne eksperter når de skal vurdere hemmeligholdet på nytt.

– Bør ikke ta avgjørelsen alene

Professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er rykende uenig i den begrunnelsen departementet har gitt så langt.

Han er også skeptisk til at Landbruks- og matdepartementet skal vurdere hemmeligholdet helt alene.

– Departementene har et ekspertorgan i Justisdepartementets lovavdeling. Denne avdelingen bør åpenbart bringes på banen i en så vanskelig sak. Denne avgjørelsen synes jeg ikke departementet skal ta alene, sier Bernt.

Lovavdelingen er opprettet for å gi juridiske råd til regjeringen og departementene. De har ansvar for sentrale områder som blant annet forvaltningsrett.

Lovavdelingens uttalelser er bare rådgivende overfor regjering og departement, men i praksis følges som regel rådene avdelingen gir.

– Kompetansen ligger i et annet felt

Også professor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener det kan være lurt av Landbruksdepartementet å søke råd hos departementenes egne ekspertgruppe.

– Tradisjonelt vil hovedkompetansen til et departement med ansvar for mat og landbruk ligge på andre sakstyper enn om disse listene skal hemmeligholdes eller ikke. Da vil det være lurt å rådføre seg med lovavdelingen i denne saken, sier Graver til NRK.

Han er blant annet klar på at begrunnelsen om at hensynet til Listhaug og kundene hun har i porteføljen ikke er gyldig grunn for hemmelighold.

– Spørsmålet er om denne listen er konkurransesensitiv for First House, ikke i fohold Listhaug eller kundene. Listhaugs eventuelle taushetsavtale med First House skal ikke gå utover de lover departementet må forholde seg til, sier Graver.

Det imponerer ikke Forsell eller Landbruksdepartementet.

Han avviser å søke råd fra lovavdelingen.

– Vi er ikke i den situasjonen at vi ser på dette som en sak der vi har behov for ytterligere bistand, sier Forsell.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger