– De utvekslet priser og strategisk informasjon

Asfaltarbeider for stat og kommune ble fordelt uten reell konkurranse, mener Konkurransetilsynet. Ifølge tilsynet delte Veidekke og NCC priser og informasjon i et ulovlig samarbeid.

Asfaltering på ring 3, Oslo

Ulovlig prissamarbeid kan ha gått utover kundene som kjøpte asfalt – det offentlige ved stat og kommuner.

Foto: Sangnes Ane / Veidekke ASA

Konkurransetilsynet innstillte i dag på gebyrer på totalt 435 millioner kroner i asfaltsaken, der flere selskaper ulovlig skal ha delt markedet mellom seg. Tilsynet har beregnet 270 millioner kroner i gebyr til Veidekke og 165 millioner kroner til NCC.

Christine B. Meyer, Konkurransetilsynet

Konkurransedirektør Christine B. Meyer mener det er en alvorlig sak.

Foto: Marit Hommedal

Terje Venold

Kosnernsjef Terje Venold i Veidekke.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
Les også: NCC får 165 millioner i bot

– Dette er en viktig dag for Konkurransetilsynet, og det er en alvorlig sak, åpnet konkurransedirektør Christine Meyer med da Konkurransetilsynet holdt pressekonferanse om saken i dag.

Veidekke slipper likevel i utgangspunktet å betale sitt gebyr fordi de selv gikk til myndighetene og varslet om mulige ulovligheter i januar 2010.

Siden da har saken vært under etterforskning i over ett og et halvt år hos Konkurransetilsynet. Forholdene sees på som svært alvorlige. Gebyrene settes derfor høyt for å ha en allmennpreventiv virkning og hindre nye forhold.

Les alt om: Ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Det er likevel ikke første gang asfaltbransjen og aktører som Veidekke og NCC er under lupen for ulovlig prissamarbeid. Derfor overrasker det konkurransedirektøren at en så alvorlig sak igjen avsløres.

– Vi er som tilsyn overrasket over saken og det ulovlige samarbeidet. Dette fordi begge selskaper tidligere har vært etterforsket for slike forhold før, og de også begge to har programmer for å følge opp forhold rundt konkurransereglene, sier konkurransedirektør Christine Meyer på en pressekonferanse i Bergen i dag.

I 2001 startet en lignende etterforskning og begge selskapene fikk da forelegg for ulovligheter hos Økokrim. Veidekke vedtok sitt forelegg og NCC anket den gangen sitt forelegg.

Utelukker ikke at flere visste

Tilsynet forteller i dag at de har valgt å offentliggjøre sitt varsel om gebyrer fordi saken er alvorlig, og har hatt stor offentlig interesse. Saken har spesielt fått mye medieoppmerksomhet etter at tidligere distriktssjef Odin Kringen i Veidekke stod frem hos NRK og fortalte hvordan han selskapet hadde arbeidet for å utveksle priser og kontrollere asfaltmarkedet.

Hans arbeidsgiver Veidekke har hele tiden bedyret at ulovlighetene kun kan knyttes til ham, og understreket at de tar forholdene alvorlig.

– Vi er i tilfreds med at Konkurransetilsynets varsel viser at lovbruddene ikke er et utslag av en ukultur i selskapet. Med unntak av ett enkeltforhold, er det én person som står ansvarlig for de ulovlighetene som er påvist, uttaler konsernsjef Terje Venold i en pressemelding fra selskapet i dag.

Konkurransetilsynet på sin side vil derimot ikke utelukke at flere kan ha vært involvert.

Vet dere om dette handler om mer enn enkeltpersoner?
– Vi mener det er overraskende hvis ingen skal ha kjent til disse forholdene når det varte så lenge som i fire år, men vi kan ikke si noe sikkert, svarer konkurransedirektør Christine Meyer til NRK på pressekonferansen i dag.

Veivalse - Kolo Veidekke

Samfunnet bruker store summer på asfaltering av veiene våre, og Konkurransetilsynet mener de to aktørene har utnytte sin posisjon.

Foto: Ane Sangnes / Veidekke

Tilsynet mener også at det er spesielt at selskapene Veidekke og NCC ser ut til å ha hatt ulovlig kartellvirksomhet i sine selskaper så sent som i 2008. Konkurransetilsynet viser da til at selskapene har fått påpakning for slike lovbrudd tidligere, og at de utad har vist en vilje til å gjøre noe med det med sine programmer innen etisk framferd.

Er dere sikre da på at dette ikke kan ha vært kjent på øverste hold i selskapene?
– Vi ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå ut med hva som har vært kjent for hvem og når, men det er som sagt overraskende hvis ingen har vært kjent til dette når forholdene har vært så lenge, sier Meyer til NRK.

Avtalte priser med konkurrent for å tjene mer

Saken om det ulovlige prissamarbeidet i asfaltbransjen kom for alvor i søkelyset da den tidligere distriktssjefen Odin Kringen i Veidekke valgte å stå fram på NRK.

Odin Kringen

Tidligere distriktssjef Odin Kringen i Veidekke.

Foto: NRK
Innrømmer prissamarbeid på asfalt

Denne illustrasjonen viser hvordan Kringen har forklart at han sammen med en kollega fra konkurrenten NCC fordelte oppdrag.

Foto: NRK

Asfaltsjefen fra Veidekke fortalte hvordan selskapet hadde koordinert med sin største konkurrent i Midt-Norge, NCC Roads.

Kringen var åpen på at de sammen med NCC delte markedet i Midt-Norge mellom seg. Slik holdt de konkurrenter ute, og kunne avtale priser seg i mellom som var kunstig høye.

Dermed kan kundene til begge selskaper ha blitt lurt til å betale for mye.

Flere av de største kundene til Veidekke og NCC i Midt-Norge varslet tidlig at de kan komme til å kreve erstatning fra selskapene for mer utgiftene de er påført som følge av eventuelle lovbrudd.

Les også: Truer asfaltselskap med søksmål

At dette faktisk skjedde bekreftes i stor grad av Konkurransetilsynets etterforskere i dag.

– Konkurransetilsynet har avdekket at Veidekke og NCC i perioden 2005 til 2008 delte markedet på asfaltkontrakter i stat og kommune for Midt-Norge. For å få til dette utvekslet de pris og strategisk informasjon, sier juridisk direktør Håkon Cosma i tilsynet på dagens pressekonferanse.

På pressekonferansen viste tilsynet frem kart som viste hvordan de to selskapene skal ha avtalt å fordele markedet for asfaltering av veier i området. I tillegg til Trøndelag har Konkurransetilsynet avdekket et enkeltforhold i Møre og Romsdal der selskapene også ble enige om priser og kontrakter.

– NCC og Veidekke ble enige om hvem som skulle gi den laveste prisen, og de koordinerte seg imellom for å hindre at nye aktører kom inn i markedet, sier prosjektleder for etterforskningen Erling Espeskog.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger