– De politiske sakene er viktigst for valgdeltakelsen

Politikerne har gjennomført en valgkamp som kan få mange til å stemme i år. Det tror valgforsker Johannes Bergh, som har analysert valgdeltakelsen ved forrige kommunevalg.

Valgurner ved Ullevål skole

I 2011 stemte 64 prosent av velgerne ved kommunevalget, den høyeste stemmeandelen på 2000-tallet.

Foto: Johan B. Sættem

Valglogo

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning var med på den store analysen av valgdeltakelsen etter kommunevalget sist.

Da stemte over 64 prosent av velgerne i kommunevalget, den høyeste andelen på 2000-tallet.

Johannes Bergh

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

Til syvende og sist er det de politiske sakene som er viktigst for om folk stemmer eller ikke. Hvis velgerne føler at politikken er viktig, og at valget er avgjørende for hva slags politikk som blir ført fremover, så stemmer de, sier Bergh.

Han sier at debatten om eiendomsskatten og flyktningspørsmålet som har vært oppe i valgkampen er eksempler på saker som kan virke mobiliserende på folks ønske om å stemme.

Valganalysene har vist at det er dem med mest utdanning og høyest inntekt, som bruker stemmeretten hyppigst.

– Konflikt er bra, men ikke for mye

Bergh sier at konflikt kan være bra i politikken, for å tydeliggjøre skillelinjene mellom partiene.

– Fravær av konflikt og fravær av diskusjon gjør egentlig politikken litt uklar for velgerne. Så konflikt kan være bra for å mobilisere. Men for mye konflikt er ikke nødvendigvis bra det heller. Hvis det bare er krangling og motsetninger kan det føre til at velgerne mister interessen og demobiliseres, sier han.

– Viktig å påvirke hvem som styrer

Torstein Are mener det er viktig å bruke stemmeretten

- Jeg vet ikke om valgkampen har gjort meg mer interessert i politikk, men jeg prøver å orientere meg om sakene som er aktuelle, sier Torstein Are, som søndag kveld brukte stemmeretten sin ved Ullevål skole i Oslo.

Foto: Johan b. Sættem

Utenfor valglokalene ved Ullevål skole i Oslo søndag kveld treffer NRK Torstein Are, som nettopp har levert stemmeseddelen.

– Jeg synes det er viktig å være med å påvirke hvem som er med og styrer kommunen, sier han.

Are forteller at saker som har vært viktig for ham i valgkampen er forholdene for syklister og vern av markagrensen når det gjelder aktivitetssoner.

Valganalyser har vist at yngre velgere stemmer sjeldnere enn middelaldrende velgere, men denne forskjellen ser ut til å ha blitt noe utliknet i 2011, viser tallene.

– Det er klart at det er viktig i seg selv at unge stemmer. De må også være med å påvirke, klart de må være med og ha en mening om sakene i samfunnet de også, mener Torstein Are.

Stemmesedler kommunevalg

Ved lokalvalget i 2011 valgte 22 prosent å forhåndsstemme. For hvert av de siste lokalvalgene har andelen som forhåndsstemmer økt.

Foto: Johan B. Sættem

SISTE NYTT

Siste meldinger