Overrasket over at Lysbakken ikke hørte på interne advarsler

Både Høyre og Frp åpner for at Stortinget bør opprette sak mot SV-statsråd Audun Lysbakken. – Jeg frykter flere «udetonerte bomber».

Anders Anundsen (Frp)

Anders Anundsen i Frp sier Audun Lysbakken har utvist et svært dårlig politisk skjønn da han bevilget penger til en organisasjon med tette bånd til SU.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Anders Anundsen fra Frp, er ikke nådig i sin kritikk av statsråd Lysbakken.

– Nå ser vi en politisk overprøving av embetsverkets klare anbefaling om at Jenteforsvaret, som er knyttet til SU, ikke burde fått penger, og jeg er overrasket over at han har utvist så dårlig politisk skjønn.

Hørte ikke på egne byråkrater

I dag fikk Anundsen og resten av komiteen oversendt alle dokumentene i saken der Jenteforsvaret og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle (LLH) i Sør-Trøndelag fikk utdelt penger til å drive selvforsvarskurs for jenter.

Den interne kommunikasjonen i Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet (BLD) viser at den politiske ledelsen overså klare advarsler fra byråkratene.

BLD overkjørte byråkrater

Dette brevet fra november 2011 viser at embetsverket i BLD advarte den politiske ledelsen mot å gi penger til Jenteforsvaret. I dag sier Lysbakken at han burde ha hørt etter.

Advarte mot kritiske spørsmål

I et brev datert 09. november 2011 får statssekretær Kirsti Bergstø et notat der det advares mot å gi penger til Jenteforsvaret fordi «det kan reises spørsmål fra omgivelsene knyttet til å innvilge midler til ungdomspartiet til den sittende politiske ledelse».

Men byråkratenes varsku ble ikke tatt til følge.

Politikerne i departementet mente det var nok at Jenteforsvaret i løpet av søknadsprosessen hadde skilt seg fra SU og blitt en selvstendig organisasjon.

Skuffet over Lysbakken

Men Dagbladets mange avsløringer fører til at Lysbakken angrer bittert på denne beslutningen i dag.

Medieoppslagene førte til at Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba om en redegjørelse, og i begynnelsen av februar innrømmet Lysbakken at reglene ikke ble fulgt.

Men Anundsen er skuffet over at komiteen først i dag får vite at politisk ledelse har overskjørt embetsverket i denne saken.

– Statsråden burde informert om dette allerede første gang han forklarte seg om sin handlemåte. Han burde forstått at informasjonen om overprøving av embetsverket var av interesse for komiteen, sier Anundsen.

audun lysbakken

Audun Lysbakken måtte svare på mange kritiske spørsmål under pressekonferansen onsdag.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Foss: – Nå er saken mer alvorlig

Sist uke ba komiteen om å få fullt innsyn i alle tildelinger og tilskuddsordninger fra BLD i 2011.

Ifølge Anundsen er hensikten å kontrollere at lignende feil ikke har skjedd i andre saker. Han mener dagens opplysninger styrker mistanken om at departementet kan ha brutt reglene også i andre saker.

– Dette forsterker mistanken om udetonerte bomber i departementets øvrige tilskuddsforvaltning. Vi avventer departementets gjennomgang av dette, og vil deretter nøye studere fremkommet materiale.

Han får støtte fra Høyres Per-Kristian Foss, som også sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Saken er forverret ytterligligere, sier han til NRK.

– Det framkommer at embetsverket er klart overprøvet, og det understreker ytterligere at saken er blitt behandlet som en ren partipolitisk sak, i strid med Stortingets forutsetninger, i strid med god forvaltningsskikk og i strid med statens egne økonomiregler.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger