Hopp til innhold

– Dagens forsvar er ikke bærekraftig

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen har levert Forsvarets årsrapport for 2015 til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ine Eriksen Søreide og Haakon Bruun-Hansen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen overleverer Forsvarets årsrapport til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Rapporten viser til at Forsvaret har for dårlig beredskap, og at de har færre øvelser enn før.

– Nato-øvelsene og økt tilstedeværelse i nordområdene har gått på bekostning av øving og trening. Den økt aktiviteten er finansiert ved å omprioritere. Det har satt hele virksomheten under press. Alle har måttet akseptere et lavere treningsnivå enn planlagt, sier Bruun-Hansen.

– Ikke bærekraftig

Bruun-Hansen mener usikkerheten etter Ukraina-konflikten, kombinert med en økt terrortrussel fra IS og flyktningstrømmen til Europa, krever bedre beredskap.

Det krever igjen en bedring i driftssituasjonen, der Forsvaret sliter med etterslep på vedlikehold, mangel på reservedeler, valutasvingninger og økte kostnader.

– Etterspørselen etter våre kapasiteter har økt det siste året. Dagens forsvar er ikke bærekraftig innenfor de økonomiske rammene, sier han.

Forsvarssjefen trekker også frem de internasjonale operasjonene norske styrker er involvert i.

– Vi har relativt få soldater internasjonalt, men vi er mange steder. Det stresser støtteapparatet. Vi er ikke dimensjonert for et slikt omfang av samtidige operasjoner, sier han.

Stramt budsjett

Forsvarssjefens talsmann Eystein Kvarving sier til NRK at Forsvaret må operere med et stramt budsjett.

– Vi løser de daglige operasjonene hjemme og i utlandet meget godt, men vi kommer til å få trøbbel med et veldig stramt driftsbudsjett. Vi har etterslep på vedlikehold, og det går utover øving, trening og kanskje også beredskapen de kommende årene, sier han.

Ifølge Kvarving har utenlandsoperasjoner gjort at beredskap og forberedelser på et eventuelt militært forsvar av Norge har vært nedprioritert de siste 10-15 årene.

– Det viktigste for Forsvaret er å få en ny langtidsplan som gjør oss i stand til å møte de største utfordringene vi kan bli stilt overfor, nemlig et militært angrep på Norge. Det er en reell problemstilling at vi ikke har vært godt nok forberedt, sier han.

Marinens tilstedeværelse i nordområdene ble doblet i løpet av fjoråret. Samtidig har tilgangen til kampfly vært «marginal» i perioder, viser Forsvarets årsrapport.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ