Hopp til innhold

– Bygg i vest gir økt regning i øst

NVE vil at strømkunder på Østlandet skal være med å betale for regional utbygging av strømkabler på Vestlandet.

Agnar Aas, direktør i NVE

Strømkunder i Oslo og Akershus vil få mellom 300 og 400 kroner mer i nettleie i året, dersom NVE-direktør Agnar Aas får gjennomslag for sitt forslag om å dele regningen for utbygging av regionalnettet på Vestlandet.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Vi ser det som mye mer framtidsrettet å se dette i fellesskap. Da vil kostnaden bli likt fordelt på alle kundene i Norge, uavhengig av hvor de bor, mener direktør i Norges vassdrags- og eneriverk, Agnar Aas.

Ifølge beregninger Hafslund har gjort, vil en gjennomsnittlig strømkunde i Oslo og Akershus få mellom 300 og 400 kroner mer i nettleie i året, dersom NVE får gjennomslag for sitt forslag.

Slutt på tredeling

Nå består nettleien du, jeg og alle andre strømforbrukere i Norge betaler av en tredeling.

Én felles del som betales for leie av det nasjonale nettet i Norge, én del som betales for det regionale nettet i det området du bor, og én del som betales lokalt for nettet som går inn i boligen din.

Bygges nettet ut regionalt eller lokalt er det forbrukerne i området som berøres av utbyggingen som må punge ut gjennom en høyere nettleie. Det vil Norges vassdrags- og eneriverk (NVE) ha slutt på.

– Alle skal med

Kjøsnesfjorden kraftverk

Kjøsnesfjorden vannkraftverk i Sogn og Fjordane startet produksjonen i september i år.

Foto: Sunnfjord Energi

De sier flere regioner i Norge, blant annet på Vestlandet, har fylt opp kapasiteten på sitt regionale nett. Dersom det skal bygges ut flere småkraftverk, vindmølleparker eller produseres mer energi i disse områdene, må det regionale nettet bygges ut.

Med dagens ordning vil de som bor i regionen måtte betale regningen. NVE mener det er urettferdig.

– De som i dag er så uheldige å være knyttet til et lite regionalnett som da må investere mye fordi en lokal produsent krever det, vil få en formidal økning i nettleie. Det blir feil, mener Aas.

Han foreslår derfor å legge nettleien til de regionale nettverkene inn som en del av sentralnett-regningen.

– Marginal prisøkning

Agnar Aas møter vindmølle-demonstranter

NVE-direktør Agnar Aas (t.v.) i samtale med vindmølledemonstranter I Møre og Romsdal. Arkivfoto (2007).

Foto: Bent Botten / SCANPIX

Det betyr i klartekst at for eksempel folkerike områder på Østlandet må være med å betale regningen for utbygging av regionalnettet på Vestlandet.

– Er det et sted som trenger mer strøm, så er det Oslo og østlandsområdet. De har jo ikke noen egen produksjon av strøm, men overfører strøm. Vårt forslag gir bare en marginal økning. Den store økningen kommer til å komme som resultat av lokal utbygging, sier NVE-sjefen.

Han trekker frem Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland som de fylkene i Norge med størst potensiale for å utvikle småkraft.

– De vil nyte godt av dette notatet, sier Aas til NRK.

Har forståelse

NVEs forslag blir nå sendt ut på offentlig høring. Informasjonssjef i Haflsund Kjell Stamgård har forståelse for at det trengs endringer for å få produsert mer småkraft og vindkraft.

– Vi beklager jo at våre kunder får økt nettleie. Men Hafslund har en av landets laveste nettleier allerede. Det å få faset inn mer fornybar energi er positivt og noe landet trenger fremover, sier Stamgård.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ