NRK Meny
Normal

– Bygg heller i marka enn på matjord

Vi har så mye skog her i landet at man må heller ta av skogsmarkene rundt de store byene enn av matjorda, mener SP-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at det er langt viktigere å ta vare på dyrket mark enn markagrensene.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Valglogo

De regulerte friområdene i bymarkene rundt storbyene er under press for å få bygget flere boliger.

Men SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil gjerne ofre deler av bymarkene for å beholde dyrket mark, som også er under press for utbygging rundt flere av de store byene.

– Det som ikke er noen god ide er å bygge ned mer matjord. Vi må se på skogsarealene rundt de store byene som ikke kommer i konflikt med frilufts- og naturinteresser. Der bør vi være mer åpne for å bygge på skogsmark enn på matjord, sier Vedum.

Han viser til at mens det er få prosent dyrket mark her i landet, er det svært mye skog og fjell.

Politisk motstand mot å endre markagrensene

En riksundersøkelse Norstat gjort for NRK viser at tilhengere av utbygging i markaområdene er nesten like mange som motstanderne.

I Oslo har Frp, som eneste parti, programfestet at partiet vil arbeide for å oppheve vernevedtaket av marka.

Carl I.Hagen, Frps gruppeleder i Oslo bystyre, mener det er mer enn nok plass i marka til å bygge boliger.

Byråd Bård Folke Fredriksen (H) mener på sin side at fortetting er løsningen på utfordringene hovedstaden står overfor.

Han viser til at det å bygge i marka er dyrt, fordi det trengs kostbar infrastruktur.

– I kommuneplanen har vi pekt på områder i byggesonen der det kan bygges ut 120.000 boliger de kommende 20 årene uten å ta av marka, og uten å ta av parkene. Vi vil fortette der infrastrukturen tåler det og kollektivtilbudet er best, sier han.

– Men dere har jo selv foreslått å bygge ut boliger i marka ved Romsås?

– Det var en mindre justering hvor det var foreslått å legge like mye areal tilbake til marka i samme område. Men det er tatt ut av kommuneplanen, sier byråden.

– En omkamp som ikke vil nå frem

– Det Frp prøver på er en omkamp som ikke vil nå fram. Den kommende kommuneplanen for Oslo slår fast at byen skal vokse innenfra og ut, sier Harald Nissen, MDGs representant i byutviklingskomiteen.

– Det tilhengerne av utbygging i Marka legger opp til er en ny form for spredning av bebyggelsen. Det er hverken økonomisk rett eller økologisk fornuftig, mener Nissen.

Ingvild Reymert i SV sier til NRK at det er en stor misforståelse at man trenger å bygge i marka for å få nok boliger i Oslo, og mener løsningen er fortetting.

Det samme mener Venstre.

– Vi ønsker absolutt ikke å åpne opp for bygging i marka, sier Espen Ophaug i Venstre.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger